moldova

FREE
 

Pe 22 februarie 1821, Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, trecuse Prutul, în fruntea unui mic corp de oaste, inclusiv „batalionul sacru”, format din tineri aristocraţi greci, constantinopolitani de origine, şi sosise la Iaşi, unde l-a asigurat pe domnul fanariot Mihai Suţu de sprijinul pe care Rusia îl acorda mişcării sale în vederea eliberării Greciei şi de iminenţa intrării unei puternice armate ruse în Moldova, în cazul unei intervenţii otomane.

FREE
 

Letopisețul de când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Țara Moldovei, versiune a cronicii alcătuite în limba slavonă, la curtea lui Ștefan cel Mare, în a doua jumătate a secolului al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea, relatează evenimentele petrecute în istoria Moldovei între 1359 și 1507, oprindu-se îndeosebi asupra domniei lui Ștefan cel Mare.

FREE
 

Gazeta de Transilvania a fost primul ziar politic și informativ al românilor din Transilvania.

FREE
 

La vârsta de 12 ani se suie pe tronul Țării Românești și tatăl său, Radu Mihnea, care domnea în Moldova, îl însoară cu Ruxandra, fata lui Scărlet Saigiul, care avea la vremea sa aceeași trecere la Stambul ca și Curt Celebi mai târziu.

FREE
 

Născut în 1582, William Lithgow a fost un călător, scriitor și, probabil, spion scoțian, care a susținut, la sfârșitul multelor sale peregrinări, că a mers pe jos 57.936 km.

FREE
 

„Petițiunea adresată Sublimei Porți de cătră locuitorii Moldovei în obiectul restituărei Besarabiei

FREE
 

Născut pe 14 octombrie 1778 la Țigănești – Galați și mort la 1849 în satul natal, Costache Conachi a fost poet, mare boier și proprietar, care a deținut înalte dregătorii.

FREE
 

În a patra sa domnie și ultima, dintre 12 octombrie 1582 și 19 august 1591, Petru Șchiopul a luat măsuri de stimulare a agriculturii și comerțului, prin atragerea în Moldova a cât mai multor negustori străini.

FREE
 

În timpul domniei lui Ioan Sandu Sturdza în Moldova, din perioada 21 iunie 1822 – 5 mai 1828, s-a deschis o școală superioară la Trei Ierarhi, numirea în funcții a fost condiționată de pregătire și nu de rang, s-a sechestrat în folosul statului o parte a averilor mănăstirești, dar s-a elaborat și un nou Cod penal, numit Condica criminalicească, care înlocuia Codul Calimach.

FREE
 

Baronul Miklós Istvánffy a trăit între 8 decembrie 1538 și 1 aprilie 1615, fiind politician, istoric umanist și poet maghiar, care a servit ca guvernator palatin al Ungariei din 19 ianuarie 1582 până în august 1608.

FREE
 

Între 1813 și 1821, marele negustor grec Anastasie, pe românește Tănase Gani, notează cam tot despre afacerile pe care le avea în Iași.

FREE
 

Lui Petru Rareș i-a urmat la tron fiul său cel mare Iliaş Rareş, domn al Moldovei de la 3 septembrie 1546 până pe 11 iunie 1551.

FREE
 

Ambasadorul suedez Cloes Ralamb, care era primit la Curtea lui Constantin Șerban-Vodă, a lăsat probabil prima relatare despre țițeiul românesc.

FREE
 

La 21 noiembrie/4 decembrie 1917, la Chişinău, s-a desfăşurat prima şedinţă a Sfatului Ţării, format din 150 de deputaţi aleşi, prilej cu care a fost ales în unanimitate preşedinte al acestui organ reprezentativ (21 nov. 1917 – 27 martie 1918).

FREE
 

Sfântul Paisie de la Neamț este unul din marii nevoitori și înnoitori ai monahismului românesc din veacul al XVIII-lea.

FREE
 

Învaţă la şcoala de grămătici de la Mănăstirea Bistriţa şi ajunge cel dintâi scriitor şi grămătic la cancelaria Moldovei.

FREE
 

Pe la 1711, boierii și boieroaicele lor din Moldova au îmbrățișat stilul de viaţă şi portul de la Istanbul, ca să arate că sunt supuși docili ai Înaltei Porți.

FREE
 

Nu ne poate opri nimeni să credem că era feciorul lui Alexandru Lăpușneanu, deși nu i s-a descoperit încă certificatul de naștere.

FREE
 

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe țărmul Marii Marmara, în apropiere de Constantinopol.

FREE
 

„Cu doamna lui, Maria, lăsând bună rodă/ Pre Fedor Bogdanovici, Lațco să numește/ Cu doamna sa, cu Ana, de să pomenește”, ne-a lăsat scris Mitropolitul Dosoftei.

FREE
 

I.F.I. Borsum un neamț, calfă de croitor, străbate Moldova în 1817 în drum spre Locurile Sfinte. El a publicat în 1828 o carte despre călătoria sa.

FREE
 

Vechiul ținut de granița al Moldovei de altădată, județul Orhei face parte dintre județele de Nord ale Moldovei dintre Prut și Nistru (Basarabia), fiind așezat pe malul Nistrului; județul este străbătut de drumul care trece acest fluviu la Rezina, pentru a urmă apoi, în Ucraina, linia de demarcație între pădure și stepă. Suprafața sa este de 4.246 km².

FREE
 

O vorbă veche zice că „Țiganul când a ajuns împărat, întâi pe ta-su a spânzurat”, însă nu este cazul cu personajul nostru, singura legătură fiind că era țigan și ș-a înșelat pe Mihai Viteazul.

FREE
 

În aprilie 1653, Vasile Lupu a fost nevoit să fugă din Moldova pentru că boierii, sprijiniţi de principele Transilvaniei, Gheorghe Rackoczi al II-lea, şi de voievodul Ţării Româneşti, Matei Basarab, îi puseseră gând rău.

FREE
 

Cel mai de seamă descendent al său a fost cunoscutul învăţat şi scriitor Bogdan Petriceicu Haşdeu.

FREE
 

Arhidiaconul sirian Paul de Alep între 1652-1669 l-a însoțit de la Damasc la Moscova pe tatăl său, patriarhul Antiohiei Makarios al III-lea, trecând și prin Țările Române, cu scopul strângerii de fonduri și al legăturilor cu bisericile creștin ortodoxe din aceste țări.

FREE
 

Aflat des pe drumuri fără niciun căpătâi, după ce a fost slugă de câteva ori, italianul nostru s-a hotărât și el să-și facă un rost în viață și a ales tronul Moldovei, pe care l-au suit turcii la 4 februarie 1619.

FREE
 

Până la 1812 Basarabia nu are o istorie proprie, teritoriul ei e parte a Ţării Moldovei. Prutul n-a fost niciodată graniţă, ci râu de la mijloc de Ţară. Iar Ţara Moldovei, inclusiv Teritoriile de Est de Nistru, au apatţinut Spaţiului Geto-Dacic.

FREE
 

Pe măsură ce Imperiul Otoman dădea semne de slăbiciune, celelate mari puteri analizau posibilitățile de-i împărți teritoriul încă vast.Registration

Forgotten Password?