moldova

FREE
 

Vechiul ținut de granița al Moldovei de altădată, județul Orhei face parte dintre județele de Nord ale Moldovei dintre Prut și Nistru (Basarabia), fiind așezat pe malul Nistrului; județul este străbătut de drumul care trece acest fluviu la Rezina, pentru a urmă apoi, în Ucraina, linia de demarcație între pădure și stepă. Suprafața sa este de 4.246 km².

FREE
 

O vorbă veche zice că „Țiganul când a ajuns împărat, întâi pe ta-su a spânzurat”, însă nu este cazul cu personajul nostru, singura legătură fiind că era țigan și ș-a înșelat pe Mihai Viteazul.

FREE
 

În aprilie 1653, Vasile Lupu a fost nevoit să fugă din Moldova pentru că boierii, sprijiniţi de principele Transilvaniei, Gheorghe Rackoczi al II-lea, şi de voievodul Ţării Româneşti, Matei Basarab, îi puseseră gând rău.

FREE
 

Cel mai de seamă descendent al său a fost cunoscutul învăţat şi scriitor Bogdan Petriceicu Haşdeu.

FREE
 

Arhidiaconul sirian Paul de Alep între 1652-1669 l-a însoțit de la Damasc la Moscova pe tatăl său, patriarhul Antiohiei Makarios al III-lea, trecând și prin Țările Române, cu scopul strângerii de fonduri și al legăturilor cu bisericile creștin ortodoxe din aceste țări.

FREE
 

Aflat des pe drumuri fără niciun căpătâi, după ce a fost slugă de câteva ori, italianul nostru s-a hotărât și el să-și facă un rost în viață și a ales tronul Moldovei, pe care l-au suit turcii la 4 februarie 1619.

FREE
 

Până la 1812 Basarabia nu are o istorie proprie, teritoriul ei e parte a Ţării Moldovei. Prutul n-a fost niciodată graniţă, ci râu de la mijloc de Ţară. Iar Ţara Moldovei, inclusiv Teritoriile de Est de Nistru, au apatţinut Spaţiului Geto-Dacic.

FREE
 

Pe măsură ce Imperiul Otoman dădea semne de slăbiciune, celelate mari puteri analizau posibilitățile de-i împărți teritoriul încă vast.

FREE
 

În octombrie 1838, polonul Woronicz, venind din Paris sub numele fals de Carol Werner, străbătu cu căruţa poștii toată Oltenia şi Muntenia până la Bucureşti, dându-se drept negustor, observând şi ascultând totul cu atenţie.

FREE
 

Podul de Flori este denumirea unei acţiuni derulate pe malurile râului Prut la începutul anilor ’90 ai secolului XX, ca simbol al frăţiei, dorinţei de apropiere şi istoriei comune a României şi Republicii Moldova. La aceste evenimente au fost lansate flori pe apa Prutului, de pe ambele maluri, detaliu ce a dat numele manifestării respective, potrivit site-ului http://istoria.md.

FREE
 

După uciderea lui Ștefan al VI-lea Rareș pe 8 septembrie 1552, Ioan Joldea, un boier moldovean cu rang de comis, a fost ales domn în tabăra de la Țuțora de către boierii Sturza și Moghilă, la îndemnul Elenei Ecaterina, văduva voievodului Petru Rareş și mama lui Ștefan cel ucis (ambii în foto).

FREE
 

Bogdan a fost fiul lui Ștefan cel Mare și al doamnei Maria Voichița, fiica domnitorului Țării Românești, Radu cel Frumos, nepoata lui Vlad Dracul și strănepoata lui Mircea cel Bătrân.

FREE
 

În 1926 apărea, la Iași, lucrearea lui N. C. Bejenaru „Ştefan Tomşa II (1611—1616 şi 1621—1623) şi rivalitatea turco-polonă pentru Moldova”.

FREE
 

Domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, și soția sa Ecaterina Doamna au avut un fiu, pe Ștefăniță, născut la 1641.

FREE
 

Domnia din 1806 a lui Scarlat Callimachi, în Moldova, este un episod mai puțin cunoscut și niciodată pe deplin lămurit din istoria românilor.

FREE
 

Prima linie telegrafică interurbană din Muntenia, Bucureşti – Giurgiu – Rusciuc, construită în perioada 1854-1855, a fost inaugurate la 10 /22 martie 1855.

FREE
 

Într-o scrisoare a lui Vasile Alecsandri către prințul A. Cantacuzin, din 1 decembrie 1879, referitoare la piesa „Despot Vodă”, poetul spune: „Singurele figure create de mine sunt acele ale lui Ciubăr Vodă și a fetei lui Moțoc, Ana, căci am avut nevoie de dânsele pentru țesătura intrigei acestei drame”.

FREE
 

Un mare scandal de antisemitism a dus, în 1726, la sfârşitul celei de-a treia domnii a lui Mihail Racoviţă în Moldova.

FREE
 

Prieten la cataramă cu Alexandru Ioan Cuza, după abdicarea acestuia, prințului Constantin Moruzi nu i-a fost greu s-o convingă pe soacra sa, coana Marghiolița, să încerce să obțină domnia Moldovei pentru unicul ei fiu, Nunuță Rosetti-Roznovanu.

FREE
 

Scaunul Arhiepiscopal şi Mitropolitan al Ungrovlahiei a fost ridicat la rangul de Scaun Patriarhal pe 25 februarie 1925. Miron Cristea a devenit, acum 95 de ani, în calitatea sa de Primat al României, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

FREE
 

Prin Tratatul de pace de la Versailles, României i se impusese ca minorităţile etnice să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi românii de baştină.

FREE
 

Armenii s-au așezat în Transilvania, după cronicarii unguri, între anii 972 și 975, dobândind importante privilegii de la regele Ungariei, iar peste 1000 de ani, pe 8 februarie 1990, era înfiinţată Uniunea Armenilor din România, prin Decizia Judecătorească 156/1990, la Judecătoria sector 1 Bucureşti, ca organizaţie obştească ce are ca scop apărarea şi promovarea intereselor comunităţii armene.

FREE
 

Istoricul maghiar Ladislau Szalay a publicat în 1862 o colecție de documente privitoare la relațiile dintre Ardeal și Poartă, între anii 1567 și 1578.

FREE
 

Uciderea vizirului caimacam Mohammed Tabani Buiuc, sprijinitorul lui Vasile Lupu, a avut loc în noaptea de 15 decembrie 1639.

FREE
 

Revista Arhiva Românească din 1939 publica O scrisoare despre Ioan Roată, adresată la 24 ianuarie din Focșani de către prefectul județului Putna, M.G. Flondor, ministrului de Interne, Mihail Kogălniceanu, în care se spunea:

FREE
 

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova găzduieşte joi, 23 ianuarie 2020, începând cu ora 11,00, în sala „Acad Dinu C. Giurescu, lansarea volumului „Homo Moldovanus Sovietic. Teorii şi practici de construcţie identitară în R(A)SSM (1924-1989)”, de Octavian Ţîcu.

FREE
 

Legăturile comerciale ale țărilor române, în veacul al XVI-lea, cu Sibiul
și Brașovul încep să slăbească, îndelungatele lupte pentru stăpânirea Ardealului dând negoțului săsesc o puternică lovitură din care nu și-a mai revenit nici după restabilirea liniștii în vremea celor doi Bathory.

FREE
 

Cinci sute de ani a durat șerbia țăranilor și robia țiganilor, a trebuit să se întâmple în această vreme mari schimbări politice și economice, pentru ca lumea să se obișnuiască cu ideea că țăranii ar putea fi proprietari, iar țiganii să devină liberi.

FREE
 

În secolul al XIV-lea s-a petrecut un fenomen curios, îmbogățirea țăranilor din Țara Românească și Moldova, pe când țăranii din Transilvania, Ungaria și Polonia au rămas tot săraci.

FREE
 

GRU, agenţia rusă de informaţii militare, a fost, în ultimii ani , tot mai des scoasă din anonimat de presa internațională, cee ace nu este deloc pe placul regimului Putin.

Registration

Forgotten Password?