moldova

FREE
 

Directorul Arhivelor Statului din Iași, Alexandru Băleanu, publica, în Revista Arhivelor 1936-1937, studiul Două proteste ale lui Ioan Sandul Sturza Voievod, primul domn pământean al Moldovei, instalat în urma revoluției lui Tudor Vladimirescu.

FREE
 

A urmat apoi un an și jumătate lcursuri a facultatea de drept din Padova. După o lungă călătorie în Italia (Veneția, Ferrara, Florența, Siena, Viterbo, Roma, Ostia, Napoli, Pozzuoli, Baiae, Messina, Palermo, Siracuza, Trapani, Catania), a ajuns până în Malta. În 1631 s-a întors în orașul său natal și s-a ocupat de comerțul cu Țara […]

FREE
 

Colegiul Vasilian, sau Academia Vasiliană, a fost o instituție de învățământ superior din Moldova, fondată de catre domnitorul Vasile Lupu.

FREE
 

Pe 13 aprilie 1711, Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei între 1710 și 1711, şi ţarul Petru cel Mare au semnat Tratatul de alianţă dintre Moldova şi Rusia.

FREE
 

După ce Mihai Viteazul a cucerit Moldova, alungându-l pe Ieremia Movilă pe care-l acuza că bătuse palma cu turcii și tătarii, el a cerut împăratului Rudolf al II-lea, în iulie 1600, recunoașterea stăpânirii sale in perpetuum asupra Ardealului, Moldovei și Țării Românești:

FREE
 

William Wilkinson publica, la Londra în 1820, lucrarea „ Relațiile despre principatele Țării Românești și Moldovei” (An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia with various political observations relating to them), prima monografie în limba engleză consacrată exclusiv Principatelor Române.

FREE
 

Cronica moldo-rusă este o compilație scrisă în limba slavonă între 1504-1510 și adăugată ulterior la sfârșitul unei culegeri de cronici rusești, „Voskresenskaia letopis”, scrisă în secolul al XVI-lea.

FREE
 

Nicolae Dabija, membru de onoare al Academiei Române şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, a trecut la Domnul 12 martie 2021.

FREE
 

Fiu al lui Roman I, care a domnit în Moldova între 1391 și 1394, și al primei soții a acestuia, o prințesă lituană, Iuga Ologul a stat și el câteva luni pe tronul tatălui său, în 1399-1400.

FREE
 

Pe 22 februarie 1821, Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, trecuse Prutul, în fruntea unui mic corp de oaste, inclusiv „batalionul sacru”, format din tineri aristocraţi greci, constantinopolitani de origine, şi sosise la Iaşi, unde l-a asigurat pe domnul fanariot Mihai Suţu de sprijinul pe care Rusia îl acorda mişcării sale în vederea eliberării Greciei şi de iminenţa intrării unei puternice armate ruse în Moldova, în cazul unei intervenţii otomane.

FREE
 

Letopisețul de când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Țara Moldovei, versiune a cronicii alcătuite în limba slavonă, la curtea lui Ștefan cel Mare, în a doua jumătate a secolului al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea, relatează evenimentele petrecute în istoria Moldovei între 1359 și 1507, oprindu-se îndeosebi asupra domniei lui Ștefan cel Mare.

FREE
 

Gazeta de Transilvania a fost primul ziar politic și informativ al românilor din Transilvania.

FREE
 

La vârsta de 12 ani se suie pe tronul Țării Românești și tatăl său, Radu Mihnea, care domnea în Moldova, îl însoară cu Ruxandra, fata lui Scărlet Saigiul, care avea la vremea sa aceeași trecere la Stambul ca și Curt Celebi mai târziu.

FREE
 

Născut în 1582, William Lithgow a fost un călător, scriitor și, probabil, spion scoțian, care a susținut, la sfârșitul multelor sale peregrinări, că a mers pe jos 57.936 km.

FREE
 

„Petițiunea adresată Sublimei Porți de cătră locuitorii Moldovei în obiectul restituărei Besarabiei

FREE
 

Născut pe 14 octombrie 1778 la Țigănești – Galați și mort la 1849 în satul natal, Costache Conachi a fost poet, mare boier și proprietar, care a deținut înalte dregătorii.

FREE
 

În a patra sa domnie și ultima, dintre 12 octombrie 1582 și 19 august 1591, Petru Șchiopul a luat măsuri de stimulare a agriculturii și comerțului, prin atragerea în Moldova a cât mai multor negustori străini.

FREE
 

În timpul domniei lui Ioan Sandu Sturdza în Moldova, din perioada 21 iunie 1822 – 5 mai 1828, s-a deschis o școală superioară la Trei Ierarhi, numirea în funcții a fost condiționată de pregătire și nu de rang, s-a sechestrat în folosul statului o parte a averilor mănăstirești, dar s-a elaborat și un nou Cod penal, numit Condica criminalicească, care înlocuia Codul Calimach.

FREE
 

Baronul Miklós Istvánffy a trăit între 8 decembrie 1538 și 1 aprilie 1615, fiind politician, istoric umanist și poet maghiar, care a servit ca guvernator palatin al Ungariei din 19 ianuarie 1582 până în august 1608.

FREE
 

Între 1813 și 1821, marele negustor grec Anastasie, pe românește Tănase Gani, notează cam tot despre afacerile pe care le avea în Iași.

FREE
 

Lui Petru Rareș i-a urmat la tron fiul său cel mare Iliaş Rareş, domn al Moldovei de la 3 septembrie 1546 până pe 11 iunie 1551.

FREE
 

Ambasadorul suedez Cloes Ralamb, care era primit la Curtea lui Constantin Șerban-Vodă, a lăsat probabil prima relatare despre țițeiul românesc.

FREE
 

La 21 noiembrie/4 decembrie 1917, la Chişinău, s-a desfăşurat prima şedinţă a Sfatului Ţării, format din 150 de deputaţi aleşi, prilej cu care a fost ales în unanimitate preşedinte al acestui organ reprezentativ (21 nov. 1917 – 27 martie 1918).

FREE
 

Sfântul Paisie de la Neamț este unul din marii nevoitori și înnoitori ai monahismului românesc din veacul al XVIII-lea.

FREE
 

Învaţă la şcoala de grămătici de la Mănăstirea Bistriţa şi ajunge cel dintâi scriitor şi grămătic la cancelaria Moldovei.

FREE
 

Pe la 1711, boierii și boieroaicele lor din Moldova au îmbrățișat stilul de viaţă şi portul de la Istanbul, ca să arate că sunt supuși docili ai Înaltei Porți.

FREE
 

Nu ne poate opri nimeni să credem că era feciorul lui Alexandru Lăpușneanu, deși nu i s-a descoperit încă certificatul de naștere.

FREE
 

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe țărmul Marii Marmara, în apropiere de Constantinopol.

FREE
 

„Cu doamna lui, Maria, lăsând bună rodă/ Pre Fedor Bogdanovici, Lațco să numește/ Cu doamna sa, cu Ana, de să pomenește”, ne-a lăsat scris Mitropolitul Dosoftei.Registration

Forgotten Password?