Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Atestarea Basarabiei ca regiune a Moldovei istorice
Articole online

Atestarea Basarabiei ca regiune a Moldovei istorice

Atestarea Basarabiei ca regiune a Moldovei istorice

Există patru teorii privind originea numelui de Basarabia: origine moldovenească, combătută prin argumentul că termenul apare ca unul livresc, nu popular, deci ideea unei conștiințe comunitare a teritoriului de la nordul gurilor Dunării nu se menține; originea polonă a denumirii. Din nou, în sursele polone (documente, însemnări de calatorii) denumirea de Basarabia se referă la toată Țara Românească, nu la un teritoriu restrâns.

În documentele polone de secol XVII Basarabia, înțeleasă ca regiunea de la nordul gurilor Dunării, apare ca ,,Basarabia modernă”, tocmai pentru a se deosebi de Basarabia cea ,,veche”, adică Țară Românească. Atestarea regiunii de la nordul gurilor Dunării ca Basarabia în sursele polone le precedă pe cele moldovenești cu un secol.

Profesorul Marian Coman crede că ambele teze cu privirea la originea denumirii de Basarabia pentru teritoriul din sud-estul Moldovei istorice sunt greșite tocmai pentru că atestările sunt târzii și puține. Cea mai veche atestare cartografică a Basarabiei datează din 1492 pe Globul terestru al lui Martin Behaim, fără a fi cunoscut  unde anume localiza acesta Basarabia cu exactitate.

Așadar, cu mult înainte de sursele polone și mai ales moldovenești, atestare teritoriului de la nordul gurilor Dunării ca Basarabia poate fi găsită în Occidentul secolului XVI, în hărțile alcătuite de diverși cartografi. Începând cu secolul XVII, denumirea de Basarabia pentru sud-estul Moldovei istorice e din ce în ce mai des folosită atât în cartografie, cât mai ales în sursele scrise. În relatările de călătorie ale străinilor, termenul de Basarabia e utilizat abia de la sfârșitul secolului XVII. Miron Costin atribuie termenului de Basarabia o origine străină, livrescă în cronica polonă. Pentru cronicarul moldovean, Basarabia fie desemna

Țara românească, fie desemna o parte a Moldovei istorice potrivit hărților pe care le cercetase. Mai mult decât atât, în sursele polone, Moldova e denumită Valahia, iar Țara Românească e denumită Basarabia. Basarabia ca regiunea de la nordul Dunării e un concept cartografic occidental, folosit mai întâi de italieni precum care s-a transmis. Termenul de Basarabia apare, așadar, mai întâi în hărțile geografice de la mijlocul secolului XVI, și abia în secolul următor în sursele scrise, fie că sunt descrieri, însemnări de călătorie sau documente diplomatice, originea termenului și localizarea cunoscută azi venind pe filieră occidentală.

 

Registration

Aici iti poti reseta parola