Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate explică modul în care SC Editura Evenimentul si Capital SRL, care are în portofoliu revista Evenimentul Istoric, revista Capital,  și website-urile: www.evz.ro, www.evzcomunicate.ro, www.capital.ro, www.capitalcomunicate.ro, www.evenimentulistoric.ro,  www.infofinaciar.ro, www.infoactual.ro, www.edituradecarte.ro (colectiv „EEC” sau „noi”, „nostru”) colectează, utilizează, împărtășește si protejează informațiile despre consumatorii săi.

Politica de confidențialitate acoperă atât serviciile „online” (de exemplu, site-urile exploatate de noi, accesate și / sau utilizate prin intermediul computerelor personale, dispozitivelor mobile sau in alta modalitate); cât și cele „offline” (de exemplu, colectarea datelor prin direcționarea către formularele de abonament pentru publicații, de cumpărare reviste/ cărți, prin corespondență, prin telefon sau pentru organizarea unor evenimente) activitățile fiind deținute, operate, furnizate sau puse la dispoziție de către EEC. Activitățile noastre „online” și „offline” sunt denumite în mod colectiv „Servicii”.

Cum și în ce scopuri colectăm datele cu caracter personal

Colectăm date despre dvs. atunci când:

Vă autentificați pe site-ul nostru, caz în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea demarării formalităților necesare pentru a permite accesul la publicațiile noastre online (nume de utilizator sau adresă de e-mail și parolă).

Accesați linkul prin intermediul căruia sunteți direcționați către formularul de cumpărare  reviste, cărți, disponibil pe site-ul www.edituradecarte.ro. În acest caz, nu prelucrăm datele dvs. în mod direct, ci prin intermediul www.edituradecarte.ro , pentru a desfășura activități de vânzare-cumpărare, facturare, livrare, reclamații (nume, prenume, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail, fax, date bancare). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate disponibilă pe site-ul www.edituradecarte.ro 

Participați la un eveniment organizat de una dintre brandurile/publicațiile EEC. În acest caz, prelucrăm date în vederea efectuării formalităților aferente pentru identificarea, invitarea și permiterea accesului la evenimente și emisiuni, pentru acordarea premiilor revendicate de către câștigători (adresa de email), în vederea revendicării premiilor prin intermediul unui proces-verbal de intrare în posesia premiilor (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon), respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în acest context, anume plata impozitelor aferente premiilor, punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor concursurilor, soluționarea eventualelor plângeri în legătură cu desfășurarea evenimentului și acordarea premiilor.

Sunați sau ne trimiteți emailuri sau scrisori, întrebați despre produsele și serviciile noastre, sau raportați probleme de funcționalitate. Putem înregistra apeluri telefonice pentru îmbunătățirea calității, instruirea personalului și managementul serviciilor noastre.

Interacționați cu website-urile noastre, prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii similare. În acest caz, colectăm date pentru analize și statistici privind funcționarea website-urilor. Unele dintre datele colectate sunt strict necesare pentru asigurarea accesului și a navigării în siguranță pe website-urile noastre, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru desfășurarea securității IT și a rețelelor și pentru măsurarea traficului pe site-uri. Altele sunt prelucrate doar cu acordul dvs. (acestea pot include informații despre dispozitivul utilizat și locația geografică generală a acestuia). De asemenea, este posibil să colectăm informații din cookie-urile plasate pe dispozitiv. Putem, de asemenea, să colectăm locația specifică a dispozitivului dvs. sau să solicităm acces la date din alte aplicații pentru a furniza anumite servicii pe care le-ați solicitat. De asemenea, atunci când sunteți de acord, putem efectua analize cu privire la interesele și preferințele dvs. pentru a vă oferi conținut personalizat și pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizare a website-urilor noastre. Vă rugăm să consultați www.evenimentulistoric.ro/politica-cookies  Politica cookies pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor noastre.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Respectarea unei obligații legale, în ipoteza în care se impune să colectăm și prelucrăm datele dvs. pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare, inclusiv pentru soluționarea reclamațiilor. 

Executarea unui contract și a demersurilor necesare încheierii acestuia, în ipoteza în care vă oferim acces la abonamentul dvs. digital sau la alte produse, servicii sau evenimente pentru care v-ați înscris sau pentru a vă oferi un premiu la care sunteți îndreptățit.

Interesul legitim, în ipoteza în care datele colectate ar ajuta la atingerea obiectivelor noastre de afaceri sau pentru a facilita un beneficiu pentru dvs. sau pentru altcineva. Totodată, ne întemeiem pe interesul nostru legitim pentru înregistrarea video a evenimentelor și emisiunilor pe care le desfășurăm, potrivit celor indicate mai jos.

Interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal includ:

susținerea unei prese libere, inclusiv activitățile jurnalistice de importanță socială;

susținerea drepturilor indivizilor și ale societății de a primi informații;

dezvoltarea, livrarea și menținerea serviciilor și produselor relevante;

identificarea momentului când audiența noastră interacționează cu noi sau cu alte organizații;

pentru o mai bună cunoaștere a publicului nostru cu scopul de a-i oferi servicii mai bune;

desfășurarea activității comerciale; și

demonstrarea faptului că oferim servicii și produse la standardele industriei noastre.

Ne fundamentăm activitățile de prelucrare pe interesul legitim doar dacă motivul pentru utilizarea informațiilor dvs. este corect și legal. În cazul în care dorim să ne bazăm pe temeiul juridic al interesului legitim, vom efectua în prealabil un test de echilibru între interesele noastre legitime și drepturile dumneavoastră la confidențialitate.

3. Prelucrarea datelor personale ale reprezentanților unei organizații

Uneori prelucrăm numele și datele de contact ale persoanelor care acționează în calitate de reprezentanți ai organizațiilor lor. În cazul în care interacțiunile se referă la furnizori, contracte, gestionarea clădirilor, servicii IT etc., temeiul juridic este articolul 6 (1) (c) al GDPR pentru orice obligație legală sau articolul 6 alineatul (1) litera (f) interesele noastre legitime ca afaceri.

4. Dezvăluirea datelor către terți și împuterniciți

Datele cu caracter personal pot fi comunicate următoarelor entități:

autoritățile guvernamentale și/sau organele de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți), în conformitate cu legile aplicabile.

furnizori de servicii care ne oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale, dacă este cazul;

parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, inclusiv societăți de distribuție și servicii de livrare la domiciliu, de exemplu curierat sau poștă, prin intermediul site-ului www.edituradecarte.ro;

agenții de publicitate și rețelele de publicitate care pot solicita informațiile dumneavoastră, fără să divulgăm informații despre persoane care pot fi identificate, ci în formă agregată. De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. Putem să folosim datele cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră pentru a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;

furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-urilor noastre.

companiile pe care le folosim pentru a furniza servicii în numele nostru, de exemplu agențiile care se ocupă de realizarea concursurilor, cercetarea pieței sau alte scopuri menționate în prezenta politică; 

consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar. 

In unele cazuri, putem dezvălui date cu caracter personal companiilor din grup pe baza principiului nevoii de a cunoaște.

Datele cu caracter personal sunt dezvăluit exclusiv în baza unui contract și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și pentru niciun alt scop.

5. Legături către alte site-uri web

Această notă de informare nu acoperă modul în care organizațiile accesate prin legăturile din acest site care vă direcționează către alte site-uri web. Vă încurajăm să citiți politicile de confidențialitate de pe celelalte site-uri pe care le vizitați

6. Durata stocării datelor

Vom păstra datele dvs. atâta timp cât este necesar pentru scopurile prezentate în această informare sau atât timp cât există un motiv legitim sau o prevedere legală pentru a face acest lucru. Dacă ne cereți să ștergem informațiile înainte de acel moment, este posibil să nu putem face acest lucru din cauza unor constrângeri tehnice, legale, de reglementare sau contractuale.

Dacă vă doriți închiderea contului dvs., vom face acest lucru cât mai repede posibil, sub rezerva oricăror termeni și condiții aplicabile contului. Informațiile personale din conturile închise sunt păstrate pentru a ne conforma obligațiilor legale, pentru a preveni eventuale fraude, ​​pentru a colecta orice taxe datorate și pentru a putea soluționa posibile litigii. Avem definită o politică de păstrare a datelor și vă putem furniza informații suplimentare la cerere.

7. Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, informare, rectificare, ștergere sau uitare, portabilitate a datelor, restricționarea prelucrării si opoziție.

Dreptul la informare – Persoanele vizate au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor cu caracter personal.

Dreptul de acces Persoanele vizate au dreptul de a accesa datele lor cu caracter personal și informații suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor să cunoască si sa verifice legalitatea prelucrării.

Dreptul de rectificare Persoanele vizate au dreptul de a li se rectifica datele lor cu caracter personal care sunt inexacte, sau de a le completa dacă acestea sunt incomplete. Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.

Dreptul de ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)  Persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datele lor cu caracter personal. 

Dreptul de portabilitate – Persoanele vizate au dreptul să obțină, sa reutilizeze și să le fie transmise datele lor cu caracter personal către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii.

Dreptul la opoziție – Persoanele vizate au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/ exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice/ istorice și al statisticilor.

Dreptul de restricționare a prelucrării Persoanele vizate au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri – Persoanele vizate au dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează̆ în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta la datepersonale@evzgroup.ro
Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Confidențialitatea datelor minorilor

Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi ne-au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta ar trebui să ne informeze imediat. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom distruge aceste informații imediat, cu excepția cazului în care deținătorul autorității părintești ne dă consimțământul explicit pentru prelucrarea a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

9. Securitatea datelor

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le ni le furnizați, menținem garanții fizice, tehnice și organizatorice adecvate, actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu și oferim accesul la datele dvs. cu caracter personal doar acelor angajați care trebuie să știe aceste informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța și menținerea confidențialității și securității datelor dvs. Ne angajăm să luăm măsuri disciplinare adecvate pentru a asigura respectarea responsabilităților angajaților în materie de confidențialitate.

Contact

Pentru a ne semnala orice nelămurire în legătura cu GDPR, ne puteți contacta la adresa de email  datepersonale@evzgroup.ro

Adresa de corespondență: Strada Ceasornicului, nr. 3-7, etaj 4, apartament 13, sector 1, București.

Această Politică de confidențialitate este actualizată în mod periodic, ultima actualizare fiind efectuată la data de 18.12.2023.

Registration

Aici iti poti reseta parola