domnitor

FREE
 

Aflat des pe drumuri fără niciun căpătâi, după ce a fost slugă de câteva ori, italianul nostru s-a hotărât și el să-și facă un rost în viață și a ales tronul Moldovei, pe care l-au suit turcii la 4 februarie 1619.

FREE
 

Fără să-şi mai revadă ţara după ce a fost detronat în 1866, Alexandru Ioan Cuza a murit, în 1873, la Heidelberg, vegheat de doamna sa, Elena.

FREE
 

Toţi se miră de ȋnfăţiṣarea lui cea maiestoasă, de vorbirea lui cea curată aproape ȋn toate limbile europene ṣi de ȋnalta lui ȋnţelepciune, stă scris despre el în cronica Fuchsia – Lupio – Oltarodium.

FREE
 

Domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, și soția sa Ecaterina Doamna au avut un fiu, pe Ștefăniță, născut la 1641.

FREE
 

Despre primul domnitor al Țării Românești care a plătit haraci turcilor se spune, fără însă a fi dovedit, că plătea tribut și în oameni.

FREE
 

În timpul domniei în Țara Românească a lui Nicolae Alexandru, între 1352 – 1364, este înființată Mitropolia Ungrovlahiei.

FREE
 

Într-o scrisoare a lui Vasile Alecsandri către prințul A. Cantacuzin, din 1 decembrie 1879, referitoare la piesa „Despot Vodă”, poetul spune: „Singurele figure create de mine sunt acele ale lui Ciubăr Vodă și a fetei lui Moțoc, Ana, căci am avut nevoie de dânsele pentru țesătura intrigei acestei drame”.

FREE
 

După domnia înțeleaptă a lui Radu cel Mare (1495-1508), care a asigurat Țării Românești liniștea și pacea prin plata regulată a tributului față de turci și de recunoaștere benevolă a suzeranității față de Ungaria, pe tron a urcat Mihnea cel Rău.

FREE
 

Prieten la cataramă cu Alexandru Ioan Cuza, după abdicarea acestuia, prințului Constantin Moruzi nu i-a fost greu s-o convingă pe soacra sa, coana Marghiolița, să încerce să obțină domnia Moldovei pentru unicul ei fiu, Nunuță Rosetti-Roznovanu.

FREE
 

Se spune că numele râului Dâmbovița a fost dat de primii slavi care s-au încumetat prin codrii mari care erau pe locul Bucureștiului, prin desișul cărora abia te puteai strecura, iar gârlițe fără număr, ascunse în întunecimea pădurilor de stejar, veneau să îngroașe puhoiul de ape ce înainta vijelios spre Dunăre.

FREE
 

La 26 septembrie, când, din 2001 Consiliul Europei a stabilit Ziua Limbilor Europei, Biserica Ortodoxă Română în cinsteşte pe un sfânt care, pe lângă limba maternă, cunoştea alte şase limbi străine.

FREE
 

Gheorghe Ștefan Vodă, cel rămas în istorie ca „logofătul necredincios”, a luat tronul Moldovei în 1653, după ce a uneltit împotriva stăpânului său, Vasile Lupu, care-l făcuse mare logofăt.

FREE
 

Nicolae Mavorgheni Vodă a fost ucis de turci în satul Biala, cam la 30 de kilometri de Vidin.

FREE
 

Există istorici care susțin că acest act poate fi considerat prima Constituție a României.

Registration

Forgotten Password?