ardeal

FREE
 

Marele ziarist și patriot român din Ardeal, Victor Braniște, îl avea pe fratele său, Valeriu Braniște (foto), închis, în 1894, în temnița ungurească de la Vacz, pentru un așa zis delict politic.

FREE
 

Generalul Berthelot pleca în luna decembrie 1918 într-o călătorie în Ardealul proaspăt unit cu restul României.

FREE
 

Pe măsură ce Imperiul Otoman dădea semne de slăbiciune, celelate mari puteri analizau posibilitățile de-i împărți teritoriul încă vast.

FREE
 

În octombrie 1838, polonul Woronicz, venind din Paris sub numele fals de Carol Werner, străbătu cu căruţa poștii toată Oltenia şi Muntenia până la Bucureşti, dându-se drept negustor, observând şi ascultând totul cu atenţie.

FREE
 

August Ludwig von Schlözer (1735-1809) era pe la sfârşitul secolului
al XVIII-lea unul dintre cei mai apreciaţi istoriografi şi publicişti din Europa.

FREE
 

Pe 15 martie 1915, la București, în sala Ateneului, își deschidea lucrările Congresul românilor de peste hotare aflători în țară.

FREE
 

Prin Tratatul de pace de la Versailles, României i se impusese ca minorităţile etnice să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi românii de baştină.

FREE
 

La 150 de ani de la moartea marelui filantrop Emanoil Gojdu, acesta va fi pomenit, duminică, în toate bisericile Arhiepiscopiei Ortodoxe a Clujului, după cum a lăsat prin testament.

FREE
 

Istoricul maghiar Ladislau Szalay a publicat în 1862 o colecție de documente privitoare la relațiile dintre Ardeal și Poartă, între anii 1567 și 1578.

FREE
 

În 1376 a avut loc o nouă organizare a breslelor sașilor din Transilvania, la Sibiu, unde au fost convocați juzii și bătrânii orașelor pentru a se sfătui sub ochii trimișilor regelui ungar Ludovic.

FREE
 

Baronul Dezso Banffy (foto), în cartea sa depre politica minoritară a Ungariei, susținea că ideea fundamentală care a călăuzit pe făruritorii dualismului austro-ungar din 1876 a fost asigurarea hegemoniei germane în Austria și menținerea caracterului maghiar al Ungariei.

FREE
 

În marile orașe din nordul Ardealului existau, la începutul deceniului al patrulea din secolul trecut, numeroase asociații, așa numite “Ifyu munkasak kore” – Cercul tinerilor muncitori.

FREE
 

Familiile de aromâni Gojdu și Mocioni, care au făcut avere la Budapesta în secolul al XVIII-lea, sunt printre puținele care, după ce au făcut mari bogății în Ungaria, s-au păstrat ca români, au lucrat pentru interesele naționale românești și și-au sacrificat banii pentru apărarea acestor interese.

FREE
 

Cronicarul turc Evliia Efendi, care a trait în secolul al XVII-lea, a călătorit mult în țările apusene și ne-a lăsat mărturii și despre Țările Române.

FREE
 

Vicarul epicopal Alexandru Sterca Șuluțiu îi trimitea pe 22 mai 1848, la câteva zile de la marea adunarea a românilor ardeleni de la Blaj, baronului Nicolae Vesselenyi, comisar regal și prefect peste Zalău o scrisoare în care îl informa că „răuvoitorii au intenționat să verse în sufletul neamului meu din Ardeal otrava unei știri primejdioase: că poporul maghiar ar vrea să se rupă de Maiestatea Sa și de Casa de Austria”.

FREE
 

La sfârșitul veacului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, devenise o adevărată religie ca tinerii englezi, după ce-și isprăveau studiile la Oxford sau Cambridge, să-și continue educația văzând cu ochii lor locurile care le seduseseră imaginația.

FREE
 

Istoria presei române din Ardeal începe la sfârșitul veacului al XVIII-lea, mai exact la 1789 când o societate de cărturari români ardeleni cere aprobarea guvernului pentru a publica la Sibiu o gazetă românească, în scopul de a da românilor cultura pe care flozofia timpului o preconiza ca o datorie a fiecărui om.

PREMIUM
 

Printre marile unităţi militare regăţene implicate în campania din 1919 se numără şi cele două divizii de vânători implicate iniţial, în 1918, în paza frontierei la Nistru, alături de grăniceri.Registration

Forgotten Password?