Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Mihai Viteazul îi cere împăratului Rudolf al II-lea să-i recunoască stăpânirea perpetuă asupra Ardealului, Moldovei și Țării Românești
Articole online

Mihai Viteazul îi cere împăratului Rudolf al II-lea să-i recunoască stăpânirea perpetuă asupra Ardealului, Moldovei și Țării Românești

† Mihail voevoda, domnul Țării Ardealului și al Moldovei și al Țării Rumânești, ce pohteaște de la cistitul împărat al Romei.

  1. † Îngăduit-au pre voia împăratului cum să ție Ardealul cu nume de gobărnator, însă într-acest chip cum să-l ție pân în viiața domniii-lui, iar după moartea domniii-lui să fie pre feciori, fir pre firul lui; iar, Dumnezeu să nu dea, să se va svârși firul feciorilor domniii-lui, să fie țara îm mâna cistitului împărat al Romei.
  2. † Alta, pohteaște: Țara Moldovei să fie de moșie, fir pre firul lui, și pre feciori și pre feate, ca și Țara Rumânească și aceaste douo țări, Țara Moldovei și Țara Rumânească, să se va svârși sămânța domniii-lui, iar aceaste țări să aibă voie de cistitul împărat să-ș puie domn cine le va plăcea lor den țărâle lor și să ia steag de la cistitul împărat și să slujască împărățiii Romei; și judecata să le fie în țara lor, să-i judece domnul cu svatul țărâi lor, să nu iasă a se judecarea într-altă țară; și călugării și popii și mănăstirile den legea lor și den obiceiul lor nimenea să nu-i scoață.
  3. † Alta, pohteaște, în Țara Ardealului, Gherghinul și Ghelăul și Veciul și Făgărașul, cu tot ținutul și venitul lor, și, în Țara Ungurească, Hustul și Chiuivarul, cu ținutul și cu venitul, în cest chip de moșie și pre feate ca, de se va svârși sămânța feciorilor, să cază pre feate, ca să nu fie gonite den Ardeal.

Pentru slujba domniii-lui, și, cine va dărui Dumnezeu cu domniia în Ardeal, el să n-aibă a luarea aceaste cetăți, nici venitul lor dem mâna lor.

  1. † Alta, pohteaște: să poată da și milui pre cine va vrea cu ocine și cu sate și, cui va da de moșie, să-i fie moșie, și, cine va ieși vinovat, au neamiș, au boiar, au sărac, toț să se judece; cumu-l va ajunge leagea, așa să piiară.
  2. † Alta, pohteaște: ceale cinci varmeghii carele sânt Biharul și Solnocul de Mijloc și Maramurăș, Sărandul, Crasna să se rumpă aicea cătră Ardeal, cu cetățile și cu ținuturile, cum au fost mai dennainte vreame.
  3. † Cum cetățile de pre margini, ce se vor slobozi den mâna păgânilor spre domnealui: Timișoara, Felnacul, Cenadul, Beșcherecul, Panciova, Berinul, cu toate ținuturile câte sânt pân în Dunăre, să fie moșie, fir pre fir, și pre feate (…)

 

Sursa: Gheorghe Chivu (și alții), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea, București, 1979.

Registration

Aici iti poti reseta parola