vasile lupu

FREE
 

Cronicarul sas Georg Kraus notează în a sa „Cronica Transilvaniei” că o cometă, care a apărut pe cerul Europei la 1618, a fost văzută un an din Germania, iar din Transilvania doar timp de o lună.

FREE
 

Colegiul Vasilian, sau Academia Vasiliană, a fost o instituție de învățământ superior din Moldova, fondată de catre domnitorul Vasile Lupu.

FREE
 

Un act de danie al lui Alexandru cel Bun pomeneşte pentru prima oară, în 1415, de mănăstirea panului Ivan Vornicul care este la Humor. Nu se cunoaşte cauza ruinării acestui aşezământ, care se pare că a avut loc în jurul anului 1527.

FREE
 

Păstorii ardeleni în raporturile lor cu Principatele, fie Ţara Românească, fie Moldova, nu cunoaşteau graniţă, scrie Ștefan Meteș în studiul „Păstori ardeleni în Principatele Române”, publicat în 1925, din care cităm în continuare folosind limba de acum 100 de ani:

FREE
 

În aprilie 1653, Vasile Lupu a fost nevoit să fugă din Moldova pentru că boierii, sprijiniţi de principele Transilvaniei, Gheorghe Rackoczi al II-lea, şi de voievodul Ţării Româneşti, Matei Basarab, îi puseseră gând rău.

FREE
 

Pe 22 iunie 1886 lua ființă la București Societatea Istorică Iuliu Barasch care avea principal scop să realizeze „istoria străbunilor noștri (a evreilor – n.red.) în această țară”.

FREE
 

Ajuns, la începutul anului 1653, în Moldova, la curtea domnească din Iaşi, alături de te tatăl său, Patriarhul Antiohiei, Paul de Alep ne povestește că au fost primiţi de domnitorul Vasile Lupu.

FREE
 

Uciderea vizirului caimacam Mohammed Tabani Buiuc, sprijinitorul lui Vasile Lupu, a avut loc în noaptea de 15 decembrie 1639.

FREE
 

Biserica a inițiat din secolul al IV-lea o campanie anti-Horoscop, interzicând toate formele de ghicire în Zodiac și arătând cărţile astrologice oprite de a fi citite de către credincioşi.

FREE
 

Pravila lui Vasile Lupu, primul text legislativ tipărit în Moldova, vorbește de existența recunoscută a moașelor, descântătorilor și fermecătorilor, mai ales a celor din urmă, întrucât farmecele erau însoțite, pe lângă boscorodenii, și de anumite droguri sau buruieni.Registration

Forgotten Password?