tudor vladimirescu

FREE
 

Tudor Vladimirescu a aflat de dezavuarea mişcării sale de către ţarul Alexandru la 18 sau 19 martie 1821, printr-un pitac al marelui vistier Alexandru Filipescu-Vulpe, însoţit de o notă a consulului rus Pini.

FREE
 

În 1799 un grup de turci a intrat, fără de veste, în Craiova, jefuind negustorii din Piața Veche și câteva case boierești de la periferie.

FREE
 

Când Adunarea Norodului se găsea în preajma Bucureştilor, iar eteriştii înaintau şi ei spre acelaşi obiectiv, la 16 martie au plecat la Braşov şi consulul rus Pini, Iordache şi Grigore Filipescu, Alecu Ghica, Constantin Samurcaş ş.a.

FREE
 

La intrarea lui Alexandru Ipsilanti, comandantul Eteriei, în Muntenia, „căpitanii albanezi…se pregăteau a-l ataca…” pe Tudor Vladimirescu.

FREE
 

Aflat încă în Moldova, comandantul Eteriei, Alexandru Ipsilanti, dădea, printr-o scrisoare datată 27 februarie 1821, ordin ca toate forţele militare ale eteriştilor, comandate de ofiţerii Iordache, Farmache, Hagi Prodan, Mihali, Ghencea, să se strângă la Bucureşti, unde va ajunge şi el, neîntârziat.

FREE
 

În acele vremi de restrişte când românii erau conduși de domnitori fanarioți, adică pe la 1821, trăia în Oltenia un bărbat îndrăzneţ, conducător de ostaşi, de panduri.

FREE
 

Documentul-program intitulat „Cererile norodului românesc”, documentul-program al lui Tudor Vladimirescu a fost elaborat înaintea datei de 16 februarie 1821.

FREE
 

Boierul D. Sturdza elaborează, în Moldova la 1802, planul unei republici „aristo-democraticeşti”, apoi, tot în acest Principat, Şt. Crişan-Körössi concepea înfiinţarea unui stat românesc, modern şi independent, în anul 1807.

FREE
 

Pe 22 şi 23 ianuarie 1821 Tudor Vladimirescu întăreşte mănăstirea Tismana, unde îşi stabileşte cartierul general, pentru a dispune de o bază de rezistenţă, şi se îndreaptă apoi spre Padeş.

FREE
 

Poetului Ienăchiţă Văcărescu din cea de-a treia căsătorie a sa, cu domniţa Ecaterina Caragea, i s-a născut, în 1785, un fiu pe care l-a botezat Nicolae.

FREE
 

În timpul revoluţiei din 1821, a fost secretar al lui Tudor Vladimirescu şi om de legătură între acesta şi Gheorghe Lazăr.

FREE
 

La 1821 se face revoluţia grecească, zisă Zavera, când fugi lumea la Braşov, scrie Dimitrie Papazoglu în a sa „Istoria fondărei orașului București” apărută în 1891.

FREE
 

Preşedintele Academiei Române, Dimitrie Onciul, citea, în şedinţa plenară din 25 mai 1921, o scrisoare primită de la Regele Ferdinand cu prilejul că „întreaga ţară sărbătoreşte anul acesta o sută de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu, care s-a ridicat în fruntea pandurilor olteni pentru apărarea poporului greu apăsat de vitrega ocârmuire seculară”.

FREE
 

Preşedintele Academiei Române, D. Onciul, citea, în şedinţa plenară din 25 mai 1921, o scrisoare primită de la Regele Ferdinand cu prilejul că “întreaga ţară sărbătoreşte anul acesta o sută de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu, care s-a ridicat în fruntea pandurilor olteni pentru apărarea poporului greu apăsat de vitrega ocârmuire seculară”.

FREE
 

Banca Naţională a României dispunea, în toamna lui 1944, încetarea preschimbării rublelor în lei aşa că voluntarii Diviziei Tudor Vladimirescu, care lupta alături de Armata Roşie, erau în mare necaz, deşi mai aveau câte 3000 de ruble din Rusia, solda pe august.

PREMIUM
 

Întrunită pe 12 aprilie 1950, sub conducerea lui Leontin Sălăjan, Comisia de verificare a organizaţiei de partid – Armata confirma calitatea de membru al PMR a tuturor tovarăşilor luaţi la puricat cu excepţia fostului comandant al Diviziei Tudor Vladimirescu, generalului locotenent Nicolae Cambrea, comandantul Regiunii a III-a Militare, care era exclus din partid.Registration

Forgotten Password?