FREE
 

Domnitorii Țării Românești, între alte puteri pe care le aveau, puteau să-și pedepsească aspru supușii și pentru vina numită „hiclenie”.

FREE
 

Expansiunea Rusiei în secolul al XVIII-lea a făcut ca puterile occidentale să vadă în țările române ultimele obstacole în calea năzuințelor rușilor de a ajunge la Constantinopol.

FREE
 

În „Dicționar istoric-geografic”, Gh. Adamescu scrie: Constantin Pendideca, eterist, venit cu Alexandru Ipsilante în București. A rămas aci după fuga lui și a dovedit multă îndrăzneală.

FREE
 

Ambasadorul suedez Cloes Ralamb, care era primit la Curtea lui Constantin Șerban-Vodă, a lăsat probabil prima relatare despre țițeiul românesc.

FREE
 

Pe când copiii cântau pe ulițele Bucureștiului, privind la triumfala defilare a zavergiilor de la 1821, „Ipsilante fertmarșal/ Pendideca ghinărar/ Ofițerii cei mai mari/ Covrigari și plăcintari”, Luigi Bonauguri, contemporan cu evenimentele, consemna, cu fină eronie la adresa eteriștilor, că tulburările au început în luna martie și că principele Alexandru Șuțu nu a murit de moarte bună, ci otrăvit.

FREE
 

În 1936 apărea la Budapesta cartea „Ardealul autonom și pretențiile naționale românești la dieta din Sibiu de la 1863-1864” a istoricului maghiar Mester Miklos.

FREE
 

Lucian Blaga poveste în articolul Începuturile și cadrul unei prietenii, publicat în Gândirea din aprilie 1940, care-l sărbătorea pe Nichifor Crainic la împlinirea a 50 de ani, cum a descins prima oară în București, în mai 1919, la câteva săptămâni după ce publicase „întâiele volumașe”: Poemele luminii și Pietre pentru templul meu.

FREE
 

Pe 1 decembrie 1932 apărea la București, tipărită la Tipografia Bucovina de pe strada Grigore Alexandrescu nr. 4, Revista cântăreților bisericești victime ale preoților hrăpăreți și nedrepți.

FREE
 

Poetul și diplomatul Împărăției rusești Antioh Cantemir murea în capitala Franței pe 11 aprilie 1744. Cea dintâi biografie a lui a fost publicată de abatele Guasco la Londra în 1749, ca indroducere la opera sa poetică tradusă în franțuzește.

FREE
 

Când bucovineanul Aurel Onciul propunea intrarea românilor, cu România cu tot, în statul austriac, „confederație firească a micilor popoare amenințate”, Nicolae Iorga respingea cu ironie naiva recomandare și lămurea ce însemna pentru români România și cum i se putea asigura viitorul.

FREE
 

La sfârșitul secolului al XVI-lea, pe vremea faptelor eroice ale lui Mihai Viteazul, Veneția era puntea dintre Occident și Orient unde se încrucișau știrile din toată lumea. Comerțul levantin presupunea o perfectă cunoaștere a pregătirilor de război din Constantinopol, a mișcărilor trupelor turcești și a atitudinii Imperiului Otoman față de statele europene.

FREE
 

Savantul maghiar Szabo Iozsef, după ce întreprinsese în anii 1872 și 1873 două clătorii de studiu în Serbia, nota în lucrarea „Note de drum din Serbia din punct de vedere etnografic și geografic”:

FREE
 

Timoc. Savantul geolog maghiar Szabo Iozsef a întreprins în 1872-1873 două călătorii de studiu în Serbia. În buletinul Societății Geografice Maghiare din 26 martie 1875, unde și-a publicat rezultatul investigațiilor, apre și un scurt capitol despre românii din Timoc.

FREE
 

Savantul japonez To-Idi devenise vestit la începutul anilor 1930 că putea vindeca prostia, evident prin provocarea sporirii inteligenței oricărei viețuitoare.

FREE
 

Dispensarul Româno-Britanic pentru copii, înființat în 1923, funcționa pe șoseaua Pantelimon din București și era condus în anii 1930 de Lilian Doughty Wylie, văduva celebrului explorator lt col, Charles Gotham Montagu „Richard” Doughty Wylie, mort în bătălia de la Galilipoli, prieten cu Lawrence al Arabiei și Winston Churchill.

FREE
 

O adolescentă de 18 ani intra, în toamna lui 1924, în sala de cursuri a Universității din Marburg unde preda Martin Heidegger. Era Hannah Arendt, o evreică în familia căreia nu se pronunța niciodată cuvântul „evreu”, considerându-se asimilați.

FREE
 

Apelul Consiliului Mondial al Păcii cu privire la încheierea unui Pact al Păcii între cele cinci mari puteri ale lumii – URSS, SUA, Republica Populară Chineză, Marea britanie și Franșa – a fost semnat, în 1951, în țara noastră de 11.060. 141 de cetățeni.

FREE
 

La Islaz, în faţa unui altar improvizat, pe 9 iunie 1848 popa Șapcă din Celei i-a binecuvântat pe cei care se ridicau la luptă și a spus o rugăciune în care invoca ajutorul lui Dumnezeu pentru binele poporului drept-credincios:

FREE
 

Orfani În al doilea guvern prezidat de către generalul Alexandru Averescu, în martie 1920, Grigore Trancu-Iași a izbutit să obțină înființarea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, al cărui întâi titular a fost.

FREE
 

Teodor Brateş era, în aprilie 2018, pus sub urmărire penală în dosarul Revoluţiei pentru infracţiuni contra umanităţii, fiind acuzat că a fost principalul factor de diseminare a ştirilor false, cu caracter diversionist, contribuind într-o foarte mare măsură la instalarea psihozei teroriste. El era în decembrie 1989 redactor-şef adjunct al Redacţiei „Actualităţi” din TVR.

FREE
 

Teatrul de Stat din Arad, creație a regimului de democrație populară, era în 1953 considerat una din instituțiile culturale fruntașe din partea apus a țării noastre, care dădea o contribuție de preț operei de culturalizare a maselor, potrivit unui articol publicat de Gh. Tomoroga în Almanahul Literar al Uniunii Scriitorilor din RPR – filiala Cluj din ianuarie 1953.

FREE
 

După contopirea Principatelor Unite într-un stat unitar, prin votul adunării din 24 ianuarie 1862, cu un singur guvern, un singur parlament și o singură capitală, după ce avea un singur Domn, Mihail Kogălniceanu era totuși indispus de unele nepotriviri: se mai întrebuința numele de Principatele Unite, în loc de România, stema țării și culorile drapelului național nu erau fixate, se continua publicarea a două monitoare oficiale și se mențineau posturile de jandarmi de la vechea frontieră dintre principate.

FREE
 

Despre tinerețea lui Avram Inacu se cunosc extrem de puține lucruri, fapt explicabil potrivit multor istorici din cauză că nimeni dintre apropiații și colegii săi din acei ani nu-l bănuiau de faptele mari pe care avea să le împlinească.

FREE
 

Șaguna. Cu prilejul sfințirii sale ca episcop, în catedrala din Carloviț, chemând pe însuși Dumnezeu martor, Andrei Șaguna mărturisea: „Tu, Doamne, știi că scopul vieții mele a alerga doresc: pe Românii transilvăneni din adâncul lor somn să-i deștept și cu voia cătră tot ce e adevărat, plăcut și bun să-i trag”.

FREE
 

Gheorghe Ceaușilă a început să joace fotbal la Râmnicu Vâlcea, iar la 19 ani a fost luat la echipa armatei comuniste, Steaua București, care era una dintre ”jucăriile” lui Valentin Ceaușescu.

FREE
 

Nimic nu e nou sub soare. De exemplu, metoda „loverboy” era folosită pe scară largă în România interbelică. Nehama s-a născut la Odesa, fată săracă, dar cinstită a unor părinți evrei. Visa un bărbat cu care să-și croiască un drum în viață.

FREE
 

Garanția cerută de Primăria Capitalei la înscrierea vehiculelor în anii 1920 era 1800 de lei pentru un automobil, 3600 pentru un autobuz, 1350 pentru o trăsură de piață cu doi cai, iar pentru căruța cu un cal – 450 lei.

FREE
 

Șincai. Episcopul greco-catolic Grigore Maior renunța la episcopat, în 1782, din cauza războiului pe care îl avea cu călugării basilieni, adică membri ai Ordinului Vasile cel Mare, după ce se opusese “Edictului de toleranță” al împăratului Iosif al II-lea.

FREE
 

Alexandru Vaida-Voevod publica, pe prima pagină a ziarului Adevărul din 10 ianuarie 1923, articolul „La jubileul lui Iuliu Maniu” în care își exprima convingerea că românii, în cele din urmă, vor învăța să-l aprecieze pe marele bărbat politic.

FREE
 

Tribunalul din Saint-Yriex, în apropiere de Limoges, o achita, în 1934, pe Anne Desbordes, acuzată de medici că vindeca bolnavii fără să aibă studii de medicină, deci fără autorizație de practică.Registration

Forgotten Password?