dumnezeu

FREE
 

Domnitorul Constantin Brâncoveanu emitea, la 25 aprilie 1695 (7203), un hrisov prin care înzestra ctitoria sa, Mânăstirea Horezu (Hurezi), cu obiecte de cult, venituri şi moşii în județele Vâlcea, Gorj, Dolj, Mehedinți și Ilfov.

FREE
 

Colegiul Vasilian, sau Academia Vasiliană, a fost o instituție de învățământ superior din Moldova, fondată de catre domnitorul Vasile Lupu.

FREE
 

Întru slava Sfintei și ceii de o Ființă, și de viață făcătoarei, și nedespărțitei Treimi a Tatălui, a Fiiului, și a Sfântului Duh, s-au tipărit acest Hronograf. Adecă, numărare de ani.

FREE
 

Boieri munteni 1„† La ai noștri prea iubiți și de la inimă frați: jupan Dan vistiiar i jupan Ventilă cliucear i jupan Ioan aga i Preda postelnic i jupan Jipa portar i Stanciul logofet i Mihaiu logofet, sănătate și închinăciune tremeatem domnilor voastre.

FREE
 

Alfabetul armean a fost dezvoltat în secolul al V-lea d.Hr. și este încă în uz astăzi.

FREE
 

Se împlinesc 68 de ani de la asasinarea lui Iuliu Maniu, la închisoarea Sighet, și 58 de ani de la exterminarea lui Ion Mihalache, în penitenciarul de la Râmnicu Sărat,

FREE
 

Neagoe Basarab a fost domnitorul Țării Românești între 1512 și 1521, a încurajat dezvoltarea comerțului și meșteșugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să mențină relații de prietenie cu Ungaria.

FREE
 

Sfânta Xenia era originară din Roma. În momentul în care părinții au hotărât să o mărite, ea a ales să fugă împreună cu două slujitoare în Insula Cos.

FREE
 

Sfântul Clement de Ancira a viețuit în Galiția, în localitatea de la care și-a luat și numele – Ancira, în vremea stapaniei împăratului Valerian (253-259).

FREE
 

Macarie cel Mare, cunoscut și sub numele de Macarie Egipteanul, este unul dintre marii Sfinți Părinți ai pustiei.

FREE
 

Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul, ale cărui Sfinte Moaște sunt cinstite în mănăstirea sa, din pustia Hozeva, a trăit și s-a nevoit în secolul al VII-lea.

FREE
 

Sfântul Proroc Maleahi a făcut parte din seminția lui Levi. A trăit cu patru sute de ani înainte de întruparea Domnului și a profețit în timpul lui Ezdra.

FREE
 

Sfântul Ștefan era iudeu de neam, din semintia lui Avraam. Mărindu-se numărul creștinilor după întemeierea Bisericii și crescând numărul cererilor pentru diverse slujiri ale Apostolilor, au fost aleși din cadrul comunității, șapte bărbați „plini de Duh Sfânt și de înțelepciune”.

FREE
 

Sfânta Iuliana este prăznuită pe dată de 21 decembrie. Ea a trăit la sfârșitul secolului al III-lea, începutul secolului al IV-lea.

FREE
 

Prorocul Daniel este cinstit pe 17 decembrie. Sfântul Proroc Daniel s-a născut din seminția lui Iuda, seminție împărătească.

FREE
 

Sfântul Elefterie s-a născut la Roma într-o familie de nobili creștini.

FREE
 

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria este prăznuită pe 9 decembrie. Sfântul Ioachim era din seminția lui Iuda și descendent al Regelui David. Ana era fiica preotului Matan, din seminția lui Levi.

FREE
 

Există, din nefericire, tendinţe de a îngrădi libertatea de credinţă. Facem apel la reprezentanţii administraţiei de stat să poarte un dialog onest cu autoritatea bisericească, se arată într-un Comunicat de presă OSMTH România, pe care-l redăm integral:

FREE
 

Sfântul Proroc Avacum, cel cinstit azi de Biserica Ortodoxă, a trăit cu 600 de ani înainte de Hristos. A fost fiul lui Asafat, din seminția lui Simeon.

FREE
 

Cuviosul Filaret Milostivul, cel cinstit astăzi, a trăit pe la anul 780, pe timpul împăraților Constantin și Irina.

FREE
 

La șase ani se la moarte, i-a apărut povestirea postumă „Străinul misterios”, scrisă în momente foarte dificile provocate de moartea unei fiice şi de diagnosticarea alteia cu o formă incurabilă de epilepsie, dar şi de invaliditatea soţiei sale.

FREE
 

Sfântul Amfilohie, cel prăznuit astăzi, a fost concetățeanul și prietenul Sfântului Vasile cel Mare, precum și al altor sfinți mari din veacul al patrulea.

FREE
 

Intarearea în Biserica a Maicii Domnului marchează aducerea Fecioarei Maria la Templu de către părinții ei, Sfinții Ioachim și Ana.

FREE
 

Sfântul Proroc Avdie, cel prăznuit azi de Biserica Ortodoxă, era din pământul Sihem, din țărâna lui Vitaharam.

FREE
 

Sfântul Grigorie Taumaturgul s-a născut într-o familie păgâna din Nicsar (în Turcia de azi).

FREE
 

Din rânduielile bisericești aflăm că se lasă sec în seară zilei de 14 noiembrie, însă, când această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte.

FREE
 

Sfântul Ioanichie cel Mare, cel prăznuit azi, s-a născut în Bitinia și a trăit în timpul împăratului Leon Isaurul (717-740).

FREE
 

Pe 3 noiembrie 2020, Donald Trump, omul care-i reprezintă pe americanii care nu s-au lepădat de Dumnezeu, concurează cu candidatul Partidului Democrat, susținătorul neomarxismului, Joe Biden, pentru președinția SUA.

FREE
 

Sfinții Cosma și Damian au trăit în secolul al IV lea. S-au născut dintr-un tată păgân și o mama creștină, în Asia Mică.

FREE
 

În părțile Ciliciei era o cetate care se numea Egea și în acea cetate s-au născut aceșți sfinți mucenici, Zenovie și sora lui, Zenovia, din părinți dreptcredincioși, care i-au crescut în bună învățătură și în frică de Dumnezeu.Registration

Forgotten Password?