Istoricii din Cluj se înghesuie să toarne la Securitate. Cazul Silviu Dragomir și rolul nefast al lui Lucrețiu Pătrășcanu

 

Trebuie evidenţiat numărul mare de informatori din rândul istoricilor clujeni, proveniţi se pare din rândul celor marxişti, este concluzia cu care își încheie Liviu Pleşa studiul „Dosarul de Securitate al istoricului Silviu Dragomir”, din care cităm în continuare.

Informatorul nu s-a dat în lături nici de la a-şi manifesta nemulţumirea pentru faptul că Silviu Dragomir a primit o locuinţă la Institutul de Istorie din Cluj.

Informatori recrutaţi din rândul istoricilor

Pentru supravegherea lui Silviu Dragomir, Securitatea a folosit în general informatori recrutaţi din rândul istoricilor ce activau în cadrul Institutului de Istorie din Cluj al Academiei.

Agenţii făceau parte îndeosebi dintre istoricii ataşaţi întrutotul regimului, probabil mult mai uşor de recrutat, pe bază de „sentimente patriotice”. Ca atare, în notele informative redactate de ei, aceştia interpretau atât activitatea politică şi culturală, cât şi cea ştiinţifică a lui Silviu Dragomir exclusive prin prima ideologiei de partid şi a marxism-leninismului. S

pre exemplu, agentul „Voicu”, deja amintit, revine cu o altă notă, în care vedea dintr-o altă perspectivă izolarea în care s-a retras istoricul, subliniind caracterul periculos al acesteia, deoarece în noile condiţii „acest om nu e stânjenit de prezenţa nici unei persoane străine de mediul său reacţionar”, ceea ce „îi poate permite acţiuni duşmănoase”.

După „Voicu” urmează „George Axinteanu”

În activitatea de denigrare a lui Silviu Dragomir s-a remarcat şi informatorul „George Axinteanu”, el caracterizându-l drept „un om politic reacţionar cu funcţii însemnate în aparatul de stat burghezomoşieresc”.

Majoritatea informatorilor scoteau în evidenţă faptul că Silviu Dragomir se arăta deosebit de rezervat în discuţiile referitoare la evenimentele politice, motiv pentru care ei abordau doar subiecte ştiinţifice, privind îndeosebi studiile pe care acesta le pregătea sub auspiciile Academiei.