Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Colonelul Ștefan Blaja, nr. 009794/03.03.1980: Raport privind măsurile de informații întreprinse în cadrul Biroului PLO din București
Articole online

Colonelul Ștefan Blaja, nr. 009794/03.03.1980: Raport privind măsurile de informații întreprinse în cadrul Biroului PLO din București

Ceauşescu dorea „desfiinţarea pactului agresiv NATO”.

Colonelul Ștefan Blaja, nr. 009794/03.03.1980: Raport privind măsurile de informații întreprinse în cadrul Biroului PLO din București

Ministerul de Interne

STRICT SECRET

Departamentul Securității de Stat

Exemplarul nr. 1

Unitatea specială de combatere a terorismului

Nr. 009794/03.03.1980

Raport

privind măsurile de informații întreprinse în cadrul Biroului OEP din București

I. Statutul politico-juridic al Biroului OEP din București

În urma acordului semnat între conducerea partidului din țara noastră și conducerea OEP la 18 martie 1974, a fost inaugurat Biroul OEP din București, [după ce a fost] acreditat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Protocolul semnat de Comitetul Central al PCR și Comitetul Executiv al OEP la 29 decembrie 1978, care precizează normele și regulile de activitate ale Biroului OEP, stipulează că reprezentantul OEP și adjunctul său beneficiază de aceleași imunități, privilegii și drepturi ca și [restul] corpului diplomatic [de la București], că Biroul OEP, reședința reprezentantului OEP și cea a adjunctului său, precum și arhiva Biroului OEP sunt inviolabile, că Biroul OEP are dreptul de a comunica prin radio și telegraf, precum și dreptul de a utiliza [comunicații] cifrate, valiza diplomatică și curierii, în conformitate cu prevederile Convenției de la Viena din 1961.

În plus, [guvernul] român pune la dispoziția Biroului OEP spațiul pentru clădire, un autoturism fabricat în România, mijloacele [necesare] de comunicare (telegraf, două linii telefonice), locuințe și mobilierul necesar pentru membrii Biroului, precum și pentru personalul administrativ (trei cetățeni români).

Când și-a început activitatea, Biroul OEP avea patru membri, iar acum are nouă membri

II. Rezultatul supravegherii [realizată de Ministerul de Interne român]

În urma măsurilor de supraveghere pe care le-am întreprins pentru a afla despre activitatea Biroului OEP, am constatat următoarele aspecte:

1. Majoritatea cetățenilor arabi de origine palestiniană care vin în țara noastră, indiferent de grupul din care fac parte, vizitează Biroul OEP și intră în contact cu [diplomații] care lucrează acolo. Unii dintre ei transmit instrucțiuni și misiuni și au asupra lor materiale de propagandă.

În 1975, „Iordan” [Mohamed Daoud Awdeh], liderul unei organizații extremiste, a încercat să treacă ilegal arme prin țara noastră, lăsând o pușcă de ochire cu destinație specială la reprezentantul OEP.

În plus, „ARMAȘU” [Ahmad Arif Alia], reprezentantul adjunct al OEP, era la curent cu trecerea prin țara noastră a unor [persoane] care aveau sarcina de a comite acte teroriste în alte țări. În cazul lui „NACU” [Mohamed Ali Jama], care a fost descoperit în ianuarie 1978, acesta i-a lăsat lui „ARMAȘU” [Ahmad Arif Alia] o parte din armele și munițiile pe care le avea asupra sa.

2. Cu prilejul unor evenimente deosebite care au loc pe plan internațional, în special în legătură cu Orientul Apropiat, în ceea ce privește problema palestiniană, Biroul OEP primește instrucțiuni de la Cartierul General al OEP pentru organizarea de mitinguri, activități de propagandă și proteste care pot afecta relațiile României cu alte state, pot tulbura ordinea și siguranța publică. Am stabilit că Biroul OEP din București a avut un rol important în planificarea revoltei de la Ambasada Egiptului din 19 noiembrie 1977.

Indicii pentru astfel de activități [ostile] au fost primite în urma semnării acordurilor de la Camp David, precum și, mai recent, cu ocazia stabilirii relațiilor diplomatice dintre Egipt și Israel, activități pe care am reușit să le împiedicăm.

3. Biroul OEP din București găzduiește frecvent întâlniri ale studenților palestinieni sau ale Comitetului Asociației Studenților Arabi din România, în cadrul căruia, în ultimii ani, au fost aleși palestinieni pentru funcțiile de conducere. În cadrul acestor întâlniri, la care participă membrii Biroului OEP aleși în conducerea Uniunii Studenților Palestinieni din România, discuțiile se axează nu numai pe probleme legate de studenți, ci și pe transmiterea însărcinărilor primite de la sediu, în vederea mobilizării studenților [arabi] pentru a participa la anumite activități. În unele cazuri, în urma acestor întâlniri, [studenții palestinieni] scriu manifeste care sunt copiate în incinta Biroului OEP sau în alte misiuni diplomatice, fiind apoi difuzate în rândul studenților străini. În probleme speciale, [studenții palestinieni] se consultă cu reprezentantul palestinian, iar deciziile [majore] sunt luate numai cu aprobarea acestuia.

4. Membrii Biroului OEP inițiază întâlniri cu diverși diplomați arabi și străini, acreditați la București, în timpul cărora fac schimb de informații cu privire la starea de lucruri din Orientul Mijlociu și comentarii privind poziția partidului și guvernului nostru față de diverse evenimente internaționale.

5. Am stabilit că membrii Biroului OEP sunt însărcinați cu culegerea de informații privind relațiile politice, diplomatice și economice dintre România și Israel, activitatea comunităților evreiești din București, poziția țării noastre față de situația din Orientul Mijlociu, precum și cu privire la diverse alte aspecte din politica internațională, situația socială și economică a țării noastre, evenimente politice interne și multe altele. ‘ALADIN’ [Imad Abdin (reprezentant al OEP)], ‘ARMAȘU’ [Ahmad Arif Alia] și ‘CĂLIN’ [Waleed Hammami] sunt cei mai activi membri în acest sens.

Pentru a culege informații, membrii Biroului OEP se bazează și pe studenții palestinieni, pe care îi [recrutează] prin faptul că îi [ajută] să își rezolve unele dintre problemele lor personale.

În plus, Biroul OEP și-a intensificat în ultima vreme măsurile de contraspionaj în rândul studenților palestinieni, în vederea identificării acelor agenți care lucrează pentru serviciile de informații israeliene, pentru serviciile de informații ale [diferitelor] țări arabe și ale altor state [în general], inclusiv ale țării noastre.

III. Dimensiunile operațiunilor de informații [împotriva Biroului OEP din București]

Pentru a afla despre activitățile întreprinse de membrii Biroului OEP din București și pentru a preveni inițierea și lansarea unor activități ostile pe teritoriul țării noastre, activitatea noastră de informații se va concentra asupra următoarelor aspecte:

1. Culegerea de informații cu privire la posibilele intenții sau sprijinul pe care Biroul OEP l-ar putea oferi pentru pregătirea sau comiterea de acte de terorism-diversiune pe teritoriul țării noastre.

2. 2. Verificarea permanentă a informațiilor privind posibilitatea de a depozita arme și muniții în incinta Biroului OEP pentru a fi utilizate ulterior în acte de diversiune-teroristă.

3. Aflarea despre activitatea membrilor Biroului OEP în rândul studenților străini din țara noastră și prevenirea unor potențiale acte ostile.

4. [Concentrându-se] asupra domeniilor în care membrii Biroului OEP sunt interesați să culeagă informații, a poziției lor față de politicile interne și externe ale partidului și statului nostru.

5. Interceptarea trimișilor trimiși din străinătate la Biroul OEP din București, [identificând] canalele de comunicare [pe care aceștia le folosesc], pentru a lua cunoștință de planurile, orientările și misiunile primite [de la Cartierul General] și care privesc securitatea țării noastre.

Vom atinge aceste obiective prin implementarea planurilor de acțiune pentru cele 9 dosare de informații [pe care le-am deschis], prin analiza informațiilor obținute, prin instruirea surselor noastre, prin completarea informațiilor obținute din aceste surse, prin asigurarea cooperării și schimburilor de informații cu Direcția I, Direcția a III-a, unitățile de poliție de la nivelul județului și Poliția Municipiului București, Serviciul de Pașapoarte [din cadrul Ministerului de Interne], Unitățile Speciale ‘F’, ‘S’ și ‘T’.

În cazurile și chestiunile urgente, în așteptarea aprobării conducerii Departamentului Securității Statului, vom ține legătura și cu Unitatea Militară 0544 și Unitatea Militară 0195.

Comandantul unității

Colonel Ștefan Blaga

Nume de cod

„ALADIN” – Imad Abdin (reprezentant al OEP)

„ARMAȘU” – Ahmad Arif Alia (reprezentant adjunct al OEP).

„CĂLIN” – Waleed Hammami (prim-secretar)

„NACU” – Mohamed Ali Jama (terorist care, la 20.01.1978, a încercat să introducă ilegal arme în țara noastră; o parte din aceste arme erau destinate lui „ARMAȘU”).

„IORDAN” – Mohamed Daoud Awdeh

Registration

Aici iti poti reseta parola