mitropolit

FREE
 

„† Pe când trăia încă mitropolitul Ungrovlahiei chir Iachint, fiind poporul lui mult și fără număr, nu mai era deajuns numai un singur arhiereu la un popor atât de mare și atât de numeros, ca să-l întărească duhovnicește, să-l păzească și să-l îndrepte pe calea mântuirii.

FREE
 

Mitropolitul Dosoftei s-a născut în anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie.

FREE
 

Antonie Plămădeală, viitorul mitropolit al Ardealului, a fost condamnat, în lipsă, în 1949, la şapte ani de închisoare pentru activitate anticomunistă.

FREE
 

A urcat, pe rând, treptele ierarhiei bisericeşti: ieromonah (1850), protosinghel (1852) şi arhimandrit (1860), episcop de Argeş (1873), iar din 1875 mitropolit al Moldovei şi Sucevei.

FREE
 

Vornicul Alexandru Forăscu, care a trăit între 1804 și 1874, a lăsat un fel de jurnal, de fapt niște însemnări, în cartea de rugăciuni „Culegere a multor rugăciuni pentru folosul fieștăcăruia creștin de lege grecească acum întâia oară tipărită, în Buda, la Crăiasca Tipografie a Universității din Pesta, 1817”.

PREMIUM
 

Monitorul Oficial din prima zi a anului 1919 a publicat decretul prin care Regele Ferdinand a acceptat demisia Mitropolitului Primat Konon, iar ziarele dădeau ştirea că Mitropolitul Moldovei a cerut Ministerului Intrucţiei Publice ca Mitropolitul Konon să fie trimis înaintea Curţii de Casaţie şi judecat pentru atitudinea sa din timpul ocupaţiei germane.Registration

Forgotten Password?