Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Telegramă către Ambasada României la Teheran, nr. 05/003865, 7 august 1967, strict secret
Articole online

Telegramă către Ambasada României la Teheran, nr. 05/003865, 7 august 1967, strict secret

ceausescu

Telegramă către Ambasada României la Teheran, nr. 05/003865, 7 august 1967, strict secret

„Tovarășe ambasador:

La 3 august 1967, presa română [Scînteia] a publicat un comunicat despre modul în care secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, l-a primit pe Reza Radmanesh, președintele Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Tudeh din Iran.

În aceeași zi, ambasadorul iranian la București, S.H.V. Sanandaji, i-a făcut o vizită, la cererea acestuia, ministrului adjunct al Afacerilor Externe, Petru Burlacu. Cu această ocazie, [Sanandaji] a solicitat arestarea și extrădarea lui Radmanesh în Iran, având în vedere crimele pe care acesta le-a comis împotriva poporului și guvernului iranian.

În acest sens, ambasadorul iranian a încercat să înmâneze o notă verbală.

Ministrul adjunct al afacerilor externe, Petru Burlacu, i-a spus ambasadorului iranian că, în conformitate cu Constituția Republicii Socialiste România, Partidul Comunist Român este singura autoritate în țara noastră, iar baza relațiilor sale cu alte partide și alte țări este respectarea principiilor respectului reciproc și neamestecului în treburile interne ale [altor țări]. Conform acestor principii, Partidul Comunist Român este singura autoritate care poate decide pe cine să primească, cu cine să se întâlnească sau cu cine să vorbească.

Amintind relațiile externe ale Partidului Comunist Român, tovarășul Petru Burlacu a arătat că primirea lui Reza Radmanesh face parte integrantă din aceste relații externe și trebuie privită ca atare.

Unul dintre principiile fundamentale ale politicii noastre externe, principiu care stă la baza politicii externe a Iranului și care a fost subliniat de Majestatea Sa Imperială, Șahul, cu ocazia vizitei în Iran a președintelui Consiliului de Stat al României, Chivu Stoica, este acela de a avea relații cu toate țările, indiferent de regimul lor politic și social intern.

Acesta este contextul în care s-au dezvoltat relațiile de prietenie dintre Iran și România.

Pe baza contactelor pe care le-au avut, Majestatea Sa Imperială, Șahul, și primul ministru, domnul A. Hoveyda, sunt [pe deplin] conștienți de poziția conducerii partidului și statului nostru față de Iran, cunosc dorința [României] de a continua să dezvolte relațiile cu Iranul, precum și respectul pe care conducerea noastră îl are pentru conducerea iraniană. Conducerea României acordă o mare considerație relațiilor dintre Iran și România și apreciază politica șahului și a guvernului iranian.

Din aceste motive, faptul că Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, l-a primit pe Reza Radmanesh nu poate și nu trebuie să aibă nicio influență asupra dezvoltării relațiilor dintre țările noastre.

Iată de ce, a subliniat tovarășul Petru Burlacu, cererea de arestare și extrădare a lui Reza Radmanesh nu poate fi acceptată, iar nota verbală nu poate fi primită. De aceea, faptul că Nicolae Ceaușescu l-a primit pe Reza Radmanesh nu poate fi interpretat ca un act dușmănos față de Iran.

În cazul în care [ambasadorul] iranian va ridica această problemă [cu dumneavoastră], vă rog să folosiți ca exemplu răspunsul tovarășului Burlacu către ambasadorul Sanandaji.

Petru Burlacu.”

Registration

Aici iti poti reseta parola