basarab

FREE
 

Pretindea că Dan al II-lea este tatăl său, deși era doar nepot de fiu al fostului domnitor al Țării Românești.

FREE
 

Undeva în cartierul Colentina există, încă de la începutul secolului trecut, strada Tugomir. V-ați întrebat vreodată cine a fost acest Tugomir de merită să aibă o stradă a lui?

FREE
 

În timpul domniei în Țara Românească a lui Nicolae Alexandru, între 1352 – 1364, este înființată Mitropolia Ungrovlahiei.

FREE
 

Vladislav, zis și Vlaicu Vodă, nepotul întemeietorului Munteniei, Basarab I, a domnit între 1364 și probabil 1377. El are meritul de a fi stabilizat și întărit tânărul stat, dovedind deopotrivă vitejie și diplomație în relațiile cu ungurii, bulgarii și turcii.

FREE
 

Domnitorii Țării Românești, între alte puteri pe care le aveau, puteau să-și pedepsească aspru supușii și pentru vina numită „hiclenie”.Registration

Forgotten Password?