Evenimentul Istoric > Articole online > Sărut mâna băbacă, numiria lui Cuza i-au scăpat de măcelari. O mărturie extraordinară despre cum s-a făcut Mica Unire
Articole online

Sărut mâna băbacă, numiria lui Cuza i-au scăpat de măcelari. O mărturie extraordinară despre cum s-a făcut Mica Unire

Sărut mâna băbacă,

De bună seamă ai aflat că Domnul nostru s-a ales Domn și în Valahia în unanimitate.

Aceia ce nu știți este că în adunaria de acolo numai 16 deputați erau naționali, cielanți partizani ai lui Bibescu și Știrbei; cu toate aceste au fost toți nevoiți să aleagă pe Cuza.

I-au scăpat de măcelari

Am văzut o depeșă telegrafică de la Iancu Ghica din București în care zic că numiria lui Cuza i-au scăpat de măcelari, căci pe piața Adunărei se găsea 25.000 de oameni gata la orice, dacă nu s-ar fi numit Domnul nostru.

Cîrmuirea Valahiei au și luat-o Domnul; prin depeșă telegrafică au numit pe Filipescu prezident Sfatului, însărcinându-l a-i prezenta o listă pentru ceilalți miniștri.

O depotăție de 6 persoane cu un episcop sosește mîne în Eși din partea Adunărei din Valahia pentru ca dă dei Domnului actul Adunărei.

Peste câteva zile domnul va porni la București, unde îl cer patruzăci de depeșă, care toate arată duhurile foarte tulburate și venirea acolo a Domnului neapărată pentru ca să prevenărisească vro isbucnire.

Acu iarăși ne găsim în mare agitație: o mare parte din Cameră este de socotință a decreta de îndată unirea Adunărilor la Focșani, alții găsesc că aseminea lucru ar fi primejdios.

Nu se știe ce va fi; ne găsim în un moment de crisă, după cari moartie sau o viață îndelungată.

Plecat fiu.

Alecsandri scrie de la Londra

Pe 5 martie 1859 fiul îi scria din nou tatălui său, „Onor, Dl. Banului Ghiorghi Baltă, Botoșeni”:

Novitate politici cari aștepți cu multă nerăbdare nu prea am astădată. De la Paris și din celelanți Curți nu se știe nimică în cît ne privești pe noi.

Alecsandri scrie de la Londra că au fost primit de regină foarte bine; nu spune însă ce nădejdi s-au dat pentru țările noastre.

Conferințele nu se știe pe cînd se vor aduna, nu este ficsat niciun termin pentru aceasta; din afară nu este altă știre; dinlăuntru nimică altă decît ministrul din Lăuntru au dat demisie supt cuvînt că sarcina ar fi mai presus de puterile sale;

Vistiernicul și ministru Dreptăței iarăși dau demisiile lor. Ministrul din Lăuntru se pune pe prințul Samos, Inacu Ghica, din Valahia, un om cu multă capacitate și învățătură, însă de simțiri cam răsturnătoare!…

Mă tem să nu se fac vreo basaconie…; de Vistiernic de vorbește că vor pune pe Balaiș.

Acesta ar fi o alegire care s-ar aproba de toată lumia. La Adunare numai două sesii am avut până acum, în care s-au făcut puțină ispravă, 11 din deputații noi v-au primit, vro 6 între cari și Bastaschi, cu Mălinescu, au rămas a cerceta în seanția viitoare.

Dvr. Plecat fiu (Semnătura nedescifrabilă)

Sursa: Em. Hagi Moscu, Scrisori vechi

 

 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola