Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Județul celor mai buni arcași ai lui Ștefan cel Mare. România pierdută
Articole online

Județul celor mai buni arcași ai lui Ștefan cel Mare. România pierdută

Vechiul ținut de granița al Moldovei de altădată, județul Orhei face parte dintre județele de Nord ale Moldovei dintre Prut și Nistru (Basarabia), fiind așezat pe malul Nistrului; județul este străbătut de drumul care trece acest fluviu la Rezina, pentru a urmă apoi, în Ucraina, linia de demarcație între pădure și stepă. Suprafața sa este de 4.246 km².

Noile generații folosesc numai terminologia românesca, deprinsă în școli. De la ele se așteaptă o regenerare a românismului autohton. Ele sunt mai active și mai conștiente de misiunea lor națională.

Cunoșțințele dobândite în scoalele românesti le-au stimulat potențialul latent și ambiția de ridicare pe toate planurile vieții sociale.

Economia

Județul O. este unul din județele de caracter aproape exclusiv agricol. Industria este în strânsa legătură cu producția agricolă a județului. Importantă producție de miere.

Agricultură. Județul are o suprafață totală de 424.600 ha. Suprafață arabilă este de 246.009 ha, adică 57,93% din suprafață județului și 0,83 % din suprafață totală a țării.

Din suprafață arabilă a județului, marea proprietate deține 5.501 ha, adică 2,24%, iar mică proprietate 240.508 ha, adică 97,76%.

Din totalul suprafeței arabile cerealele ocupă 192.413 ha, astfel repartizate:

Grâul ocupă 81.866 ha, cu o producție de 530.486 chint. (prod medie la ha 6,4 chint.), în valoare de 210 mil. lei.

Porumbul ocupă 80.968 ha, cu o producție de 849.622 chint. (prod. medie la ha 10,5 chint.), în valoare de 200 mil. lei.

Orzul ocupă 17.243 ha, cu o producție de 72.677 chint. (prod. medie la ha 5,9 chint.), în valoare de 18 milioane lei.

Secara ocupă 8.878 ha, cu o producție de 62.067 chint. (prod. medie la ha 6,9 chint.), în valoare de 18 milioane lei.

Ovăzul ocupă 3.021 ha, cu o producție de 13.483 chint. (prod. medie la ha 4,4 chint.), în valoare de 4 milioane lei.

Meiul ocupă 382 ha și măturile ocupă 36 ha și hrișcă 19 ha.

Fânețele cultivate și alte culturi furajere ocupă 8.421 ha. Din această suprafață dughia ocupă 3.830 ha, cu o producție de 51.583 chint. (media la ha 13,4 chint.), în valoare de 6 milioane lei.

Rădăcinile de nutreț ocupă 1.509 ha, cu o producție de 126.193 chint. (media la ha 83,6 chint.), în valoare de 9 mil. lei. Lucerna ocupă 669 ha, cu o producție de 13.320 chint. fân (media la ha 19,9 chint.), în valoare de 2 milioane lei.

Plantele alimentare ocupă 10.121 ha. Din această suprafață c artofii ocupă 5.520 ha, cu o producție de 204.233 chint. (media la ha 37,0 chint.), în valoare de 26 milioane lei. Fasolea ocupă 2.161 ha, cu o producție de 10.575 chint. (media la ha 4,9 chint.) în valoare de 4 mil. lei.

Cartofii printre porumb dau o producție de 24.898 chint. în valoare de 3 mil. lei, fasolea printre porumb dau o producție de 2.216 chint. în valoare de 1 mil. lei și dovlecii printre porumb dau o producție de 234.191 chint., în valoare de 12 mil. lei.

Plantele industriale ocupă 29.169 ha. Din această suprafață floarea soarelui ocupă 24.224 ha, cu o producție de 168.987 chint. (media la ha 7,0 chint.), în valoare de 64 mil. lei. Cânepa ocupă 1.327 ha, cu o producție de 4.679 chint. fuior (media la ha 3,5 chint.), în valoare de 16 mil. lei și 6.725 chint. samânta (media la ha 5,1 chint.), în valoare de 3 mil. lei. Tutunul ocupă 2.950 ha, cu o producție de 20.170 chint. (media la ha 6,8 chint.) în valoare de 45 mil. lei.

Vegetație și culturi diverse. Din suprafață totală a județului (424.600 ha) , ogoarele sterpe ocupă 5.885 ha.

Fânetele naturale ocupă 3.144 ha, cu o producție de 52.190 chint. (prod. medie la ha 16,6 chint.), în valoare de 6 mil. lei.

Pășunile ocupă 26.046 ha.

Pădurile ocupă 38.403 ha.

Livezile de pruni ocupă 624 ha.

Alți pomi fructiferi ocupă 964 ha.

Vița de vie ocupă 15.094 ha, din care viile pe rod 12.686 ha, cu o producție de 302.128 hl. (prod. medie la ha 23,8 hl), în valoare de 88 mil. Lei.

Suprafață împadurită a județului este împartita în 4 ocoale silvice, cu reședințele la Orhei, Bravicea, Parcani și Holercani.

Creșterea animalelor

În județul O. se găseau în anul 1935: Cai 37.211, boi 57.245, oi 132.924, capre 1.769, porci 54.927, stupi sistematici 5.729, stupi primitivi 6.048.

Județul este caracterizat în acest domeniu prin marea desvoltare a albinăritului.

Pagini: 1 2 3 4

Registration

Aici iti poti reseta parola