avocat

FREE
 

Curtea cu cu juri din Bucureşti a judecat, în octombrie 1933, procesul crimelor făptuite de avocatul Virgil Nicolaescu, cu un an înainte.

FREE
 

La cinci dimineața, pe 22 martie 1929, proprietara imobilului din strada bucureșteană Precupeții Noi nr. 25 aude împușcături.

FREE
 

Remarcabil avocat de origine macedoromână, luptător neobosit pentru drepturile românilor din Transilvania și Ungaria, Emanoil Gojdu a lăsat, prin testament, întreaga sa avere tinerilor studenţi români de confesiune ortodoxă.Registration

Forgotten Password?