Răzbunarea lui Racoviță-Vodă pe doctorul Pisani

 

În prima lui Domnie pe Scaunul de la Iași (1749-1753), Constantin-Vodă Racoviță, fiul bătrânului Mihai și nepotul de fiică al lui Constantin Cantemir, a venit cu a doua soție, Doamna Sultana, fiica lui Gheorghe din Viza de lângă Constantinopol, o femeie bolnăvicioasă.

În afară de medicul grec al curții, ginerele Spătarului Manolache Gealepul, Domnul s-a îngrijit să mai angajeze unul, recomandat de cercurile cunoscătoare din Apus.

 

Cum Racoviță avea pe atunci legături cu Curtea din Dresda și din Varșovia – cele două capitale ale lui August al III-lea, unde trimisese pe agenții săi, părintele franciscan Laydet și pe Francois-Thomas Linchou, secretar pentru corspondența în franceză și confident intim, să cumpere porțelanuri spre a le face cadou în Serai din partea Domniei, aceștia au găsit și angajat pe medicul italian Giuseppe-Antonio Pisani, recomandat de premierul regelui, contele Bruhl.

 

Piasani a ajuns la Iași în vara anului 1751, aducând lui Linchou scrisori din partea contelui Bruhl. Către sfârșitul anului 1752, Doamna Sultana s-a îmbolnăvit greu și, din cauza unor medicamente prescrie, se spunea, de doctorul Pisani și-a dat sufletul, fiind înmormântată la 2 ianuarie 1753 în mânăstirea Golia.

 

Racoviță s-a consolat cu greu de nenorocirea ce l-a ajuns și, în amintirea soției sale, a ridicat biserica Sf. Spiridon, spitalul cu același nume și alte clădiri de închinare și milostenie.

 

Sub influența miniștrilor greci, care vedeau o concurență periculoasă în vesticii ce-l înconjurau pe Domn, Racoviță nu i-a uitat nici pe vinovații indirecți de moartea Sultanei, medicul și cei care îl aduseseră.

 

Încă de pe 13 decembrie, doctorul Pisani a fost arestat și supus unui aspru tratament, iar după moartea Doamnei a fost trimis la ocnă. Părintele Laydet a fost și el arestat, iar Linchou, în cuvintele căruia Domnul se încredea, lipsind două săptămâni de la Curte, a căzut victimă Postelnicului Geanetul și a fost silit să stea, în mod oficial, departe de bunăvoința domnească mai multe luni. Până să revină în grațiile Domnului, la insistențele Franței, Linchou îi scria lui Giuliani, interpretul lui August al III-lea, la Varșovia, în favoarea lui Pisani, menționând că doctorul a fost arestat pe 13 decembrie, iar Sultana a murit pe 2 ianuarie, fără să mai ia vreun medicament cu o lună și jumătate de a muri. Mai mult, el scria că Pisani fusese victima unei urzeli a miniștrilor greci, ca să scape de concurența pe care italianul o făcea conaționalului lor.

 

La plecare de pe tron, Racoviță l-a luat cu el, pus în fiare, pe Pisani. La întemnițat la București, într-o cușcă, punând să fie bătut în fiecare seară, din care cauză Pisani a murit.

 

Sursa: V. Mihordea, Giuseppe-Antonio Pisani, medicul lui Constantin Racoviță