Evenimentul Istoric > Articole online > Raportul de activitate al CASELOR NAȚIONALE prezentat în mai 1921. Un DISCURS al lui ȚIȚEICA
Articole online

Raportul de activitate al CASELOR NAȚIONALE prezentat în mai 1921. Un DISCURS al lui ȚIȚEICA

Revista RĂSĂRITUL din mai 1921, care era organ autorizat al CASELOR NAȚIONALE și preciza pe prima pagină că “prețul unui exemplar lunar, lei 2,50. Pentru a nu ridica abonamentul revista apare lunar până ce se vor mai eftini condițiunile de tipar”, publica un raport al Caselor Naționale. Din care reproducem:

La șezătoarea 3-a a Centralei Caselor Naționale, din ziua de 25 Noembrie, D-l Profesor Universitar Țițeica a vorbit despre importanța cultului oamenilor mari și despre cele două sărbătoriri a 100 de ani dela nașterea marelui patriot I.C. Brătianu și peste jum. Secol dela data venirea Regelui Carol în țară. A arătat legătura ce există între cele două sărbătoriri din puncul de vedere național și a spus: popoarele care privesc către trecut și către viitor sunt popoare care progresează. Peirea este a popoarelor care privesc numai la prezent, și de aceasta să ne păzim.

 

  • la târgul moșilor s-a deschis Bazarul Caselor Naționale cu toate produsele sale și cu diferite articole și mărfuri.

Celelalte pavilioane ce are instituția în târgul moșilor au fost închiriate fără dreptul de a servi chiriașul de firma instituției. Acei care s-au servit de firmă au făcut abuz și au fost somați a desiința firma.

  • Cele 30 eleve dela Breaza, ca și cei 45 elevi ucenici dela București au fost trimiși de Sărbătorile Paștelor pentru 15 zile la familiile și rudelor lor. Toți s-au înapoiat la timp.

Centarala C.N. aduce mulțumiri D-lui General Văleanu, ministrul comunicațiilor, care a binevoit a le oferi călătoria gratuită, miniastrului de răsboiu care a contribuit cu efecte bune pentru îmbrăcarea ucenicilor și crucea roșie americană care a oferit îmbrăcămntea pentru ucenice.

-asistența sanitară la Casa națională “România Mare” din Breaza de Sus – După cum se știe aici funcțioonează încă din luna Martie a.c. Clinica pentru copii până la 2 ani grație concursului Crucei Roșii Americane care este ajutată de dr. Macri, din Câmpina.

 

– Centrala Caselor Naționale adduce mulțumiri D-lui Ignat Mircea care a oferit suma necesară pentru biblioteca populară de la Casa Națională din Breaza, D-lui maior Pântea care a oferit suma necesară pentru organizarea tirului distractin, Direcțiunei Stelei române din Câmpina care a oferit două rezervoare de fier pentru instalat băile și D-lui Nicolae Boeru din Câmpina care a oferit cinci mii lei pentru aparatele sportive.

 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola