Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Marele matematician Țițeica le vorbește românilor despre importanța cultului lui I.C. Brătianu și Regelui Carol I
Articole online

Marele matematician Țițeica le vorbește românilor despre importanța cultului lui I.C. Brătianu și Regelui Carol I

La șezătoarea 3-a a Centralei Caselor Naționale, din ziua de 25 Noembrie, D-l Profesor Universitar Țițeica (marele matematician – nota Ev. Istoric) a vorbit despre importanța cultului oamenilor mari și despre cele două sărbătoriri a 100 de ani dela nașterea marelui patriot I.C. Brătianu și peste jum. Secol dela data venirea Regelui Carol în țară.

A arătat legătura ce există între cele două sărbătoriri din punctul de vedere național și a spus: popoarele care privesc către trecut și către viitor sunt popoare care progresează. Peirea este a popoarelor care privesc numai la prezent, și de aceasta să ne păzim.

La Târgul moșilor s-a deschis Bazarul Caselor Naționale cu toate produsele sale și cu diferite articole și mărfuri.

Celelalte pavilioane ce are instituția în târgul moșilor au fost închiriate fără dreptul de a servi chiriașul de firma instituției.

Acei care s-au servit de firmă au făcut abuz și au fost somați a desființa firma.

Cele 30 eleve dela Breaza, ca și cei 45 elevi ucenici dela București au fost trimiși de Sărbătorile Paștelor pentru 15 zile la familiile și rudelor lor. Toți s-au înapoiat la timp.

Centrala C.N. aduce mulțumiri D-lui General Văleanu, ministrul comunicațiilor, care a binevoit a le oferi călătoria gratuită, miniastrului de răsboiu care a contribuit cu efecte bune pentru îmbrăcarea ucenicilor și crucea roșie americană care a oferit îmbrăcămntea pentru ucenice.

-asistența sanitară la Casa națională “România Mare” din Breaza de Sus – După cum se știe aici funcțioonează încă din luna Martie a.c. Clinica pentru copii până la 2 ani grație concursului Crucei Roșii Americane care este ajutată de dr. Macri, din Câmpina.

Centrala Caselor Naționale aduce mulțumiri D-lui Ignat Mircea care a oferit suma necesară pentru biblioteca populară de la Casa Națională din Breaza, D-lui maior Pântea care a oferit suma necesară pentru organizarea tirului distractin, Direcțiunei Stelei române din Câmpina care a oferit două rezervoare de fier pentru instalat băile și D-lui Nicolae Boeru din Câmpina care a oferit cinci mii lei pentru aparatele sportive.

Registration

Aici iti poti reseta parola