Evenimentul Istoric > Articole online > Primul Papă care trece Alpii. Ce treabă avea cu Pepin cel Scurt
Articole online

Primul Papă care trece Alpii. Ce treabă avea cu Pepin cel Scurt

Papa Ștefan al II-lea, în luptă cu longobarzii, lipsit de orice ajutor, se adresează noului rege al francilor, Pepin cel Scurt.

Print-un pelerin îi expedie, în anul 753, în secret un mesaj.

Noul rege al francilor îi trimise mai întâi un egumen şi pe urmă un episcop. Tratativele luaseră un curs favorabil.

Papa Ştefan se adresă poporului roman şi obţinu împuternicirea de-a încheia un tratat de apărare cu regele francilor.

Pe urmă porni într-o călătorie spre Nord.

Un eveniment nemaiauzit!

Pentru prima oară un urmaş al Sfântului Petru trecea Alpii, pentru prima oară se duce Papa la un popor germanic din Occident.

Pașaport de la dușman

La 14 octombrie 753, Papa Ştefan al II-lea părăseşte palatul „Lateran” din Roma, urmat de o suită din care făceau, parte lângă ambasadorul împăratului Bizanţului, nobili romani, mari demnitari ai bisericii

și ambasadori ai regelui francilor.

Papa n-a neglijat să-şi procure şi un paşaport de la regele Astolf al longobarzilor şi, trecând printre trupele acestuia, se opri la curtea longobardă din Pavia.

La palatul „Panthian” îl aştepta regele Pepin înconjurat de familia sa. Întâlnirea a avut loc în ziua de 6 ianuarie 754.

Pepin descălecă, întâmpină pe Papă pe jos, se închină în faţa lui şi merse, pe urmă, o bucată de drum, lângă dânsul, ducând de căpăstru calul pe care călărea Papa.

Târgul

Ambii călătoriră apoi împreună până la Paris, unde Papa descălecă la Mănăstirea St. Denis.

În biserica acestei mănăstiri el unse rege pe Pepin, care, în schimb, îi promise să-l apere de longobarzi şi să-l facă stăpânitorul unor vaste ţinuturi din Italia centrală.

Acest tratat este originea chestiunii romane, a cărei soluţionare a fost încercată de nenumărate ori, şi rezolvată parţial abia în 1929 prin tratatul de la palatul „Lateran” din Roma.

.

Registration

Aici iti poti reseta parola