Evenimentul Istoric > Articole online > Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim iese la bătaie pentru creștinătate
Articole online

Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim iese la bătaie pentru creștinătate

În aceste zile, de grea încercare pentru noi toţi, constatăm cu îngrijorare apariţia unor tendinţe de a îngrădi, uneori chiar de a suprima, libertatea de credinţă.

 Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim (OSMTH), eminamente creştin, unic moştenitor şi continuator legitim al spiritului şi al tradiţiilor Ordinului Templier medieval, susţine cu fermitate practicarea virtuţilor creştine, apărarea Bisericii şi sprijină promovarea învăţăturilor Domnului Iisus Hristos pe întreg Pământul.

De aceea, considerăm că nimeni nu are dreptul să restricţioneze sau să interzică participarea tuturor credincioşilor la viaţa liturgică sau la alte manifestări religioase consfinţite prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Biserica este a Lui Dumnezeu şi nu a oamenilor.

Slujitorii ei protejează darul Lui cel mai de preţ, viaţa, iar pentru aceasta sunt hărăziţi cu înţelepciunea şi puterea de a se organiza pentru a alege căile şi metodele potrivite în vremuri de cumpănă.

OSMTH îi îndeamnă pe români să respecte regulile sanitare pentru a nu-şi pune viaţa în pericol şi, în acelaşi timp, îndeamnă instituţiile statului să ocrotească libertatea religioasă a fiecăruia dintre noi.

În acest sens, facem apel la reprezentanţii administraţiei centrale şi locale de a purta un dialog onest, într-un orizont de timp rezonabil, cu autoritatea bisericească pentru a identifica răspunsul potrivit la provocările acestui veac şi a celor viitoare.

Colaborarea, din partea celor ce vremelnic sunt aleşi de popor să se îngrijească de destinele lui, este de dorit în locul măsurilor luate de pe poziţii de forţă.

Îndemnăm reprezentanţii administraţiei centrale şi locale să nu aplece urechea la cântecul de sirenă al celor ce, în numele unor „filosofii” materialiste şi progresiste, resping făţiş sau disimulat manifestarea credinţei în Dumnezeu şi promovează ideologii potrivnice libertăţii de a alege.

Credincioşii nu sunt nici pe departe retrograzi, îndoctrinaţi şi lipsiţi de raţiune şi de puterea de a discerne în toate aspectele vieţii.

Un bun creştin ştie că un atentat la propria-i viaţă, sau a altcuiva, este un păcat capital, indiferent de forma în care ar avea loc.

Ne exprimăm convingerea că o atitudine potrivită a celor ce se îngrijesc acum de destinele ţării, în cunoştinţă de cauză şi în parteneriat cu cei meniţi a ne călăuzi pe drumul spiritualităţii şi al moralei creştine, va descuraja acţiunile iresponsabile ale unora care, neavând legătură cu credinţa şi din dorinţa de a parveni pe plan social, se erijează zgomotos în apărători ai drepturilor şi libertăţilor şi îndeamnă oamenii la fapte necugetate.

Sperăm din toată inima ca acest demers să fie corect înţeles şi adoptat de către toţi reprezentanţii administraţiei.

Ne exprimăm credinţa, speranţa şi toată dragostea pentru manifestarea unei atitudini responsabile şi sincere spre asigurarea vieţii sociale, economice şi spirituale în condiţii de siguranţă şi de respect şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam!

Bucureşti, 3 decembrie 2020 A.D. (902 A.T.)

Cav. Mare Cruce Dan VASILIU

Marele Prior General Magistral al României

Registration

Aici iti poti reseta parola