Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Ordinele generalului Berthelot din 14 noiembrie 1918: Duşmanul nu se lasă de nelegiuirile sale. Caută acuma să aducă bolşevismul în Patria voastră
Articole online

Ordinele generalului Berthelot din 14 noiembrie 1918: Duşmanul nu se lasă de nelegiuirile sale. Caută acuma să aducă bolşevismul în Patria voastră

,,Ne întrebăm dacă svonurile cari au circulat mai zilele trecute cum că s-ar fi încheiat armistiţiul între puterile aliate şi armata germană, n-au fost false, şi cu tendinţă răspândite de către însăşi soldaţii germani, cari la retragerea lor din Teritoriul ocupat, se temeau a nu fi atacaţi de populaţia civilă, care a avut mult de suferit în timpul ocupaţiei.

Ar părea a fi aşa, căci pe când manifestul de armistiţiu poartă data de 11 noiembrie, azi ne parvin prin curieri alte 2 manifeste cu data de 14 noiembrie semnate de însuşi general Berthelot, comandantul armatei aliate de la Dunăre, în următorul cuprins:

Armata Aliată a Dunării

Ordin Circular către toate autorităţile civile şi militare

Cu voia Majestăţii Sale Regelui ordon tuturor autorităţilor militare şi civile aducerea la îndeplinire a următoarelor măsuri:

 1. Prefecţii, procurorii, ofiţerii de jandarmerie şi primarii vor asigura liniştea şi ordinea, formând cu oamenii chemaţi sub arme şi puşi sub comanda ofiţerilor de rezervă, posturi de pază. Se vor aresta imediat toţi agitatorii. Se vor pune sub supraveghere toţi supuşii germani, unguri şi austrieci.
 2. Se va face a dispare orice urmă a fostei ocupaţii şi administraţii inamice. În acest scop se vor distruge toate inscripţiile germane, ungureşti şi bulgăreşti. Se vor scoate din circulaţie stocurile de mărci-poştale şi fiscal ale fostei administraţii inamice.
 3. Se vor stabili în fiecare localitate comisiuni municipale şi la reşedinţele judeţelor comisiuni regionale pentru controlul şi asigurarea hrănirei populaţiei.
 4. În regiunile petrolifere se vor înfiinţa comisiuni pentru supravegherea şi controlul extracţiei şi prelucrării petrolului. Toate produsele petrolifere se consideră ca rechiziţionate în mâinile deţinătorilor actuali.
 5. Se va împiedica ieşirea din ţară al ori cărui product de hrană, îmbrăcăminte, petrol, lemne etc.
 6. Se vor restabili în cel mai scurt timp toate comunicaţiile (căi ferate, şosele, linii telegrafice, şi telefonice). În acest scop se vor concentra oamenii de la vetre şi se vor org de lucru sub ordinele ofiţerilor de rezervă.
 7. Procurorii şi judecătorii de instructive vor face constatări de toate distrugerile şi violările de drept făcute de duşman şi vor înainta de urgenţă dosarele.
 8. Medicii vor raporta prin prefecţi starea sanitară precum şi nevoile de medicamente.
 1. Se va înfiinţa de urgenţă un serviciu zilnic de curieri între toate prefecturile şi Cartierul General al armatei de la Giurgiu.
 2. Până la noui dispoziţii fixez cursul schimbului la 100 fr.=140 lei.
 3. Aceste dispoziţiuni rămân în vigoare până la dispoziţiuni ulterioare ale Guvernului Român. Ele se vor afişa în toate oraşele şi satele. Comandantul Armatei aliate de Dunăre, Generalul Berthelot”.

În acelaşi număr al ziarului apare şi o altă proclamaţie a generalului Berthelot, tot din 14 noiembrie 1918:

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola