Nicolae Ceaușescu și fiul răpit al lui Ronald Reagan. Banc din vremea comunismului

 

Se spune că vine Tudor Postelnicu la Nicolae Ceaușescu și zice: -Tovarășe secretar general, am reușit să sustragem documente de la Casa Albă și să-l răpim pe fiul lui Ronald Reagan.

-Bravo, adu-mi agentul care a reușit asta.

Intră o femeie frumoasă, cu o mapă sub braț.

-Uitați, aici sunt documentele.

-Și fiul?