Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > În ulița franțozească este o casă mare evropienească de închiriat – Mică publicitate în București la 1838
Articole online

În ulița franțozească este o casă mare evropienească de închiriat – Mică publicitate în București la 1838

Periodicul era sub conducerea lui Zaharia Carcalechi. Din 13/25 febr. 1843 s-a numit „Vestitorul românesc”..

Iată câteva anunțuri de Mică publicitate apărute în 1838 în Cantor de avis și comers.

Nro. 33. Vineri 25 Noemvr. București. 1838:

„O guvernantă franțeză din Orleans ce au venit ieri în capitală, caută a întra la o casă de boer ca Guvernantă pentru copii a învăța franțozește după cea mai frumoasă limbă de Orleans după Gramatică asemenea și în limba nemțească poate a învăța, cum și lucru casii în cusătură poate învăța coconițele.

Această femeie ieste în vârstă de 30 de ani, are sintementuri bune și atestaturi; doritorii de a avea această Guvernantă, să îndreptează la Cantorul de Avis”.

Nr. 92 din 22 Iulie:

„Moșia Doicești din județul Dâmboviții în suma de stânjini peste o mie, cu clăcași ca la 40 case, cu doă roate de moară pe apa Ialomiții, cu livezi de pruni și de fânețe, cu locuri de arături, cu vaduri de cârciumă și alte îmbunătățiri este de vânzare.

Cel ce va fi doritor a o cumpăra să se arate la dumnealui Căminar Costache Mavrocordat proprietarul în casele D-lui la Gorgan spre a să tocmi”.

Nr. 94 din 29 Iulie:

„În ulița franțozească este o casă mare evropienească de închiriat; în catul de sus are opt odăi cu salon mare la uliță, deasupra catului de sus o sală mare și o odae, în catul de jos o bucătărie, doă odăi pentru slugi, grajdu boltit pentru 6 cai, șopron pentru doă trăsuri, pimniță bună, și loc de lemne.

Doritorii de închiriat să să îndrepteze la Cantorul de Avis”.

 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola