Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Gandhi al României – Prof. Grigore Forțu ajunge la închisoarea Văcărești
Articole online

Gandhi al României – Prof. Grigore Forțu ajunge la închisoarea Văcărești

O mişcare cetăţenească, un om curajos, cu opinii ferme – o greşeală
de tactică juridică şi iată-l pe Mahatma Gandhi al României, a cărui personalitate o descriem mai jos, își începea jurnalistul Sandu Vornea articolul cu titlul „Gandhi al României. Prof. Gr. Forțu”, publicat în revista „Realitatea ilustrată” din 2 februarie 1933:

Soţia sa, născută Simian, l-a cunoscut la un congres al corpului didactic, pe vremea liberalilor, care s’a ţinut la Casa Corpului Didactic. Viitoarea doamna Forţu venise cu sora d-sale, care este profesoară, şi

a fost foarte impresionată de discursul pe care l-a ţinut atunci profesorul. Influența pe cuvântările acestor luptători o au asupra mulţimii ca şi

asupra spiritelor dc elită, se învederează şi prin fapul că prietenia sa cu domnul profesor dr. Gerota, datează tot din timpul unui congres, şi anume dela congresul de anul trecut, ţinut în luna Mai la Atheneu.

După acest congres d. dr. Gerota i-a spus:

— Am auzit că m inisterul v’a dat în judecată. Voi fi de partea d-voastră şi vă voi lua apărarea.

Arestarea

Iată acum câteva amănunte inedite, asupra modului cum s’a făcut arestarea prof. Forţu.

Era într’o Duminică. Profesorul se scoală de obiceiu la şase dimineaţa, dar Dumineca îşi permite o odihnă mai prelungită. Pe la orele 8 dimineaţa, ati venit doi poliţişti. Ei s’au dat însă drept „doi domni dela

Minister”. Soţia domnului Forţu i-a rugat să vie mai târziu, ca să-i nu-1 scoale aşa de dimineaţă.

„Trebue să-l vedem, imediat” — au răspuns poliţiştii.

În acest timp casa a fost înconjurată, postându-se la fiecare intrare câte un agent.

  1. Forțu îşi făcu apariţia şi cei doi poliţişti îi spuseră că au un ordin de percheziţie. Domnul Forțu le ceru să vadă ordinul, care îi fu prezentat. Poliţiştii s’au dus în birou, unde au cerut să li se deschidă serta rele. Au găsit acolo scrisori intime dela prieteni, soţie etc. iar în sertarul unde îşi ţinea banii, nu se mai găsia nici o sută de lei, fiind sfârşit de lună.

Oam enii autorităţii au ridicat corespondenţa Blocului Cetăţenesc, şi vreo douăzeci de numere din „Drum nou”, precum şi alte lucrări personale.

Apoi, au spus domnului Forţu

„Avem ordin verbal să vă prezentaţi la ministerul de interne, pentru un interogatoriu”.

— Sunt la dispoziţia dv., a răspuns d. Forţu, iar către nevasta sa, adăugă:

  • Probabil că sunt chiar arestat.

Nici o emoţie nu se putea vedea pe faţa sa. A plecat foarte calm, s’a îm brăcat în linişte, şi s’a suit în maşina poliţiei. Atunci, soţia a anunţat pe prieteni şi rude. Pe la ora unsprezece şi jumătate, Capitala aflase ştirea. Numeroase persoane telefonară acasă, dar d-na Forţu le răspunse că nu ştie nimic, dacă a fost arestat sau nu.

La Interne se spunea că nu e vorba de o arestare, ci de o simplă chemare pentru informaţiuni.

La Văcărești

„Am putut vizita pe soţul meu de patru ori”, la Văcăreşti ne spune doamna Forţu.

Prietenii de luptă ai profesorului închis au manifestat cu această ocazie o perfectă solidaritate cu el. Între aceştia, este domnul profesor Nisipeanu, pe care-l leagă de domnul Forţu o evidentă afinitate sufletească.

Pagini: 1 2 3 4 5

Registration

Aici iti poti reseta parola