Evenimentul Istoric > Articole online > Spiritul împăciuitorist al tovarășei Liuba nu cadrează cu politica partidului. Documente
Articole online

Spiritul împăciuitorist al tovarășei Liuba nu cadrează cu politica partidului. Documente

Liuba Chişinevschi, care fusese secretar al CCS, era acuzată că „pentru a-şi creia popularitate eftină în mod demagog se erija în apărătoarea intereselor clasei muncitoare ignorând şi desconsiderând pe adevăraţii reprezentanţi ai clasei muncitoare, conducerea partidului şi guvernul.

Pentru a-şi introduce punctul de vedere asupra modului de acordare a ajutoarelor de boală a folosit metode fracţioniste încercând să influenţeze o parte a membrilor prezidului CCS.

Liuba Chişinevschi a fost exponentul principal al spiritului împăciuitorist în rândurile lucrătorilor din aparatul CCS.

Ea a cocoloşit lipsurile, abaterile săvârşite de unii activişti din sectorul cadre, asigurări sociale şi relaţii internaţionale de care răspundea de multă vreme. În activitatea ei au apărut unele manifestări şovine”.

Anchetatorii constatau că “îngâmfarea a dus-o până acolo ca în loc să analizeze după şedinţa ce a fost la Consiliul de Miniştri  justeţea schimbărilor în acordarea ajutoarelor de boală, ea a rămas mai departe cu convingerea că este necesar să se pună problema salariului şi nu a salariului tarifar şi cu această problemă a venit în faţa Secretariatului.

A nesocotit colectivul şi a încercat ca să introducă părerea ei, pe care o socoteşte antipartinică şi o condamnă. (În loc să aplice HCM a aplicat linia ei)”.

Planul de cercetare al tovarăşei Liuba cuprindea următoarele probleme:

  1. Se va stabili cu date şi fapte concrete politica de cadre antipartinică şi naţional şovină promovată de către Liuba Chişinevschi la CCS în sectoarele pentru care a răspuns.
  2. De stabilit activitatea fracţionistă desfăşurată de Liuba Chişinevschi la CCS privind aplicarea legii cu privire la acordarea ajutoarelor de boală salariaţilor prin asigurări sociale, iar la Comisia Controlului de Partid privind acţiunea întreprinsă de ea de a reîncadra în partid pe foştii informatori ai siguranţei burghezo-moşiereşti.
  3. De stabilit dacă tezele revizioniste propagate de fraţii Genad şi propunerea lor privind convocarea unei consfătuiri cu 200-300 de ilegalişti au ajuns la Liuba Chişinevschi prin Genad Heinrich şi Rozenblau Adalbert

Registration

Aici iti poti reseta parola