Articole online

Dacii liberi?

Dacia

Dacii liberi?

Locuind în Crișana, Maramureș și până în Slovacia, dacii din vest sunt atestați arheologic prin cultura Sântana-Arad, o importantă așezare fiind cea de la  Medieșul Aurit, din jud. Satu Mare. Aceștia și-au desfășurat existența intrând în contact cu alte populații barbare, sarmații iazigi, în Câmpia Pannonică chiar amestecându-se cu aceștia, precum și cu seminții germanice, de pildă vandalii. Bineînțeles, dacii din vest sunt strâmtorați și intră în contact cu trupele romane din provinciile Dacia și Pannonia.

Cea dintâi mențiune sigură despre dacii liberi îi aparține retorului Aelius Aristides, în discursul rostit în fața împăratului Antoninus Pius în 144 p. Chr., din care se remarcă lipsa de precizie cu privire la unele noțiuni etno-geografice. Autorului Stratagemelor din 162, Polyainos, dedicate lui Marcus Aurelius și lui Lucius Verus îi aparține o altă referire la daci, pe care romanii reușesc să îi biruie. În cartea a XII-a din Oracula Sibylina apare o știre vagă, din care reiese că sub Antoninus Pius au fost învinși britannii, maurii cei negrii, dacii și arabii, din biografia cuprinsă în Historia Augusta reieșind că împaratul a învins aceste populații prin generalii săi.

Titlurile neoficiale de Germanicus și Dacicus purtate de Antoninus Pius apar în două inscripții din nordul Africii, N. Gostar considerând că sunt în mod eronat atribuite acestui împărat.  E posibil totuși cap provinciile romane nord-africane să fi trimis trupe pentru a restabili ordinea. Nu putem ști dacă evenimentele au afectat și Dacia intracarpatică, dar sunt suficiente argumente pentru a arăta că granița sud-estică a provinciei a fost.

Dintr-o inscripție de la Roma putem afla informații despre organizarea politică și militară a dacilor din vest. Potrivit acestei inscripții, fiica lui Tiatus, Zia, era soția regelui costoboc Pieporus, Tiatus fiind sau un tarabostes dac, sau un descendent al familiei regale scăpat din mâna romanilor.

Din biografia lui Commodus din Historia Augusta aflăm că maurii și dacii au fost înfrânți în vremea acestui împărat. Legatul Daciilor unite din 180-182,  C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes, promițându-le pământ, reușește să aducă sub ascultare 12.000 de daci, potrivit Istoriei, mai precis excerptelor păstrate din opera lui Cassius Dio. De la același autor aflăm că pe vremea lui Caracalla, Dacia fusese amenințată chiar de daci, care  “pustiiră o parte din Dacia, cu gând să prelungească războiul.”

 

Registration

Aici iti poti reseta parola