Ceremonialul de la Curtea Țării Moldovei așa cum este descris în Condica lui Gheorgachi de la 1762

 

La îndemnul domnitorului Grigore Calimachi, la 1762 în Iași, al doilea logofăt, Gheorgachi (sau Gheorgache), pune pe hârtie, inspirându-se din lucrarea „De oficiis” a lui Pseudo-Kodinos, cum trebuie să decurgă la Curtea Moldovei ceremonialele, opera rămasă în istorie sub numele de „Condica lui Gheorgachi”, din care redăm câteva pasaje:

Și stându mitropolitul în mijlocul ușii cei împărătești, blagoslovește pe Domnu și diaconul îndată începe: Ελέησον ήμάς ό Θεός; și pomenește pe mitropolitul, pe Domnu și pre tot creștinescul norod și face mitropolitul otpustul, cântăreții Τόν δεσπότην și Πολυχρόνιον.

Și coborându-să Domnul din strana sa, merge de să închină în mijlocul bisericii și eșindu afară din biserică și încălecându, își pune iarăși cuca în cap și cu tot alaiul merge de întră în curtea domnească (…)

8v. Din Capitolul „Țărămoniia ce să face la mucareriu”

De la rândul 9: Deci intrându Domnul în divanul cel micu, unde și beizadealile să află cu mitropolitul, cu alți arhierei și cu toată boerimea și stând Domnul în picioare lângă scaon, scoate din sânul său hatișeriful cel împărătescu și după sărutare puindu-l pe cap, îl dă în mâna lui divan-efendi, carele sărutându-l și el îl citește în veliglas.

După cetirea hatișărifului, îndată divan-efendi ia caftanul după brațile boeriului și merge cătră Domnu și Domnul sărutându-l, îmbracă caftanul și slobozindu toate tunurile, să face șănlic cu mehterhanea și cu toată rânduiala.

Și Domnul șezându în scaon, vel visterul cetește tâlcuiala hatișărifului pe rumânie.

Foto: Alaiul în biserică. Sursa: Dan Simionescu, 1939

Sursa: Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762. Studiu și text de Dan Simionescu, București, 1939 – via tiparituriromanesti.wordpress.com