Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Cele dintâi Constituții? Regulamentele Organice
Articole online

Cele dintâi Constituții? Regulamentele Organice

Regulamentele Organice

Cele dintâi Constituții? Regulamentele Organice

Contextul în care cele două Regulamente Organice, disparate ca formă, dar cu principii identice de organizare la bază, a fost dat de evoluția raporturilor de forțe după încheierea războiului ruso-turc din 1828-1829 prin Tratatul de la Adrianopol. Alături de acele prevederi referitoare la autonomia Greciei sau Serbiei, Tratatul conținea un act separat, adițional privind organizarea Principatelor, intitulat Actul osăbit pentru prințipaturile Moldova și Țara Românească, în care erau stipulate, printre altele, obligația otomanilor de a sancționa noile regulamente administrative din Principate și, ca o condiție a retragerii trupelor din Principate, sultanul era obligat să achite suma de 11.500.000 ducați ca despăgubiri de război. Tratatul consolida astfel autoritatea Rusiei în Principate, în vremea ocupației militare, care a durat până în 1834, Pavel Kiseleff, „singurul rus căruia românii i-au păstrat până astăzi o bună amintire”, îndeplinind, de facto, „funcția de domn al fiecăruia dintre cele două Principate”. 

Conținutul inițial al Regulamentelor Organice a fost redactat de către o comisie formată din 8 mari boieri, 4 munteni și 4 moldoveni. Comisia de redactare a fost pusă sub conducerea consulului Minciaky, iar textul a fost puternic influențat de intervențiile consulilor ruși de la București și Iași, neținându-se cont adesea de părerile boierilor. Proiectul a fost supus dezbaterilor în cadrul Obșteștilor Adunări Extraordinare din București și Iași, intrând în vigoare la 1/13 iulie 1831 în Țara Românească și la 1/13 ianuarie în Moldova, Kiseleff trecând direct la aplicarea lor, fără  a mai aștepta aprobarea sultanului. Aplicarea nu a însemnat și respectarea lor. Mai mult decât atât, în vremea ocupațiilor Regulamentele nu a funcționat defel.9

Ars la 6 septembrie 1848, în timpul Revoluției, Regulamentul Organic al Munteniei va fi repus în vigoare prin Convenția de la Balta-Liman. Principatele reveneau astfel, din punct de vedere politic, înaintea anului 1831. Domnii erau numiți de sultan pe o perioadă de 7 ani, iar în locul Adunărilor Obștești erau înființate Divanurile Ad-hoc formate din reprezentanți ai marii boierimi. E meritul pașoptiștilor de a fi văzut pericolul reprezentat de tendințele expansioniste ale Imperiului Țarist și de a fi denunțat Regulamentul Organic, instrumentul politic utilizat pentru a domina Principatele.

Registration

Aici iti poti reseta parola