FREE
 

Cât de sănătoasă era mâncarea înainte de 1989? Documentele Securității spulberă cel mai popular mit al ultimilor ani!

FREE
 

Continuăm astăzi serialul despre evoluția sistemului românesc de sănătate. Astăzi prezentăm informații inedite din cum era organizat în primii ani ai ceaușișmului.

FREE
 

Infecții intra-spitalicești, lipsa medicamentelor, insuficiența paturilor, corupția, incompetența și nepăsarea cadrelor medicale, epidemii și pandemii – toate acestea sunt aproape nelipsite din buletinele de știri din zilele noastre, inducând cetățenilor o stare de insecuritate, de neliniște și, indirect, o nostalgie după vremurile în care toate acestea păreau să nu se fi întâmplat.

PREMIUM
 

Necesitatea de a maximiza cantitatea de produse pentru export şi preţurile în creştere la energie şi combustibil i-au împins pe factorii de decizie la hotărârea de a restrânge consumul intern peste limitele suportabilului, transferând
cea mai mare parte a poverii pe umerii populaţiei.

PREMIUM
 

Prezentul demers îşi propune să creioneze coordonatele a trei aspecte controversate ale istoriei comunismului românesc, având ca punct comun un eveniment cu o dată precisă: moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al P.M.R., la 19 martie 1965. În studiile istorice consacrate comunismului românesc, dar şi în folclorul contemporan, acest eveniment punctual s-a reflectat prin conturarea […]

PREMIUM
 

Aşa cum se arăta în „Programul P.C.R. de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism”, publicat în 1975, partidul pornea de la premisa că „tineretul reprezintă o puternică forţă socială, că tânăra generaţie este viitorul însuşi al naţiunii noastre socialiste”.

PREMIUM
 

Unii autori nu ezită să afirme că intrarea în funcţiune, la 1 iulie 1969, a reţelei de sateliţi a International Telecommunications Satellite Corporation (INTELSAT) şi transmiterea aselenizării navei „Apollo 11”, din 20 iulie 1969, către televiziunile din întreaga lume au reprezentat „not only the culmination of the superpower space race and a global triumph for American science, it was also a global triumph for American televison” (James Schwoch, „Global TV: new media and the Cold War. 1946-69”, Urbana, University of Illinois Press, 2009).

PREMIUM
 

Românii au fost dintotdeauna diplomaţi rafinaţi”, spunea cândva Petre Ţuţea şi oferea în sprijinul afirmaţiei sale mai multe exemple, subsumate în formula „o căruţă de ţărani au ţinut în şah imperii!”.

PREMIUM
 

Să fii pe locul doi înseamnă să fii primul care pierde!”, spunea Edgar Allan Poe. Rasa umană iubeşte competiţia şi-i venerează pe învingători, aruncându- i pe nedrept în uitare pe cei care n-au avut şansa să fie pe primul loc!

PREMIUM
 

De veacuri, românii au încercat să-şi afle dreptatea adresându-se direct „hospodarului” ţării: voievodului sau domnului!

PREMIUM
 

Cel ce face faţă inamicului timp de mai mulţi ani ca să lupte pentru victorie într-o bătălie decisivă, dar care se zgârceşte să acorde grade, onoruri şi câteva sute de galbeni şi nu cunoaşte situaţia inamicului, este total lipsit de omenie”.

PREMIUM
 

Dintotdeauna, statele aflate într- o alianţă mai mult sau mai puţin efemeră sau care considerau că au interese comune de apărat au stabilit forme de colaborare în obţinerea şi schimbul de informaţii secrete despre inamic.

PREMIUM
 

În noaptea de 7/8 aprilie 1973, undeva în centrul Capitalei, într-o căsuţă cochetă de pe str. Vaselor, se stingea din viaţă, la vârsta de 83 de ani, eminentul om de cultură armean Hagop Djololian Siruni, stabilit de peste jumătate de secol în România.

PREMIUM
 

Aruncăm orice nu putem recunoaşte, orice ne stă în cale şi ne încurcă. Sunt extrem de rare familiile care-şi formează o arhivă, din care urmaşii ar putea culege ce a fost şi în sufletul acelora, duşi de mult sau mai de curând, ale căror chipuri, mai mult sau mai puţin asemănătoare, se văd în urâte portrete pe păreţi sau în albumele cu legătură veche (…).

PREMIUM
 

Cuvintele de mai sus au fost rostite în dimineaţa zilei de aprilie 1978 de către Jimmy Carter, preşedintele Statelor Unite, şi fac parte din alocuţiunea de bun venit rostită cu prilejul sosirii la Casa Albă a preşedintelui României, Nicolae Ceauşescu.

PREMIUM
 

În primii ani de funcţionare, atât activitatea Securităţii, cât şi cea a Miliţiei a stat sub semnul decibelilor! Altfel spus, cu cât strigătele de durere ale anchetaţilor şi ordinele răstite ale purtătorilor de epoleţi erau mai puternice, cu atât mergea mai bine lupta de clasă!Registration

Forgotten Password?