„Şoimii Patriei” fabrica de oameni noi a PCR

 

Aşa cum se arăta în „Programul P.C.R. de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism”, publicat în 1975, partidul pornea de la premisa că „tineretul reprezintă o puternică forţă socială, că tânăra generaţie este viitorul însuşi al naţiunii noastre socialiste”.

Acces restrictionat. Daca doriti sa cititi acest articol, mergeti pe agoramag.ro si achizitionati editia August 2019