Ștefan cel Mare își pusese unchiul administrator al Cetății Hotinului. România pierdută. Județul Hotin în cifre

 

Județul Hotin al României Mari face parte dintre județele Moldovei dintre Prut și Nistru (Basarabia) și este ultimul județ spre Nord, al acesteia. Avea o suprafață. 3.782 km².

Plantele industriale ocupă 24.025 ha.

Din această suprafață floarea soarelui ocupă 15.445 ha, cu o producție de 116.629 chint. (media la ha 10,8 chint.), în valoare de 62 mil. lei.

Sfecla de zahăr ocupă 2.583 ha, cu o producție de 435.419 chint (media la ha 168,5 chint.) în valoare de 24 mil. lei.

Cânepa ocupă 1.890 ha, cu o producție de 9.281 chint. fuior (media la ha 4,9 chint.), în valoare de 32 mil. lei și 13.260 chint. samânta (media la ha 7.0 chint.), în valoare de 5 mil. lei.

Muștarul ocupă 1.098 ha, cu o producție de 3.301 chint. (media la ha 3,0 chint.) în valoare de 2 mil. lei.

Anisonul ocupă 417 ha, cu o producție de 3.301 chint. (media la ha 3,0 chint).

Suprafețele ocupate în acest județ de secară, linte, hrișcă, anison (70,4% din țară) și mac sunt clasate pe locul I din țară. În privința producției la ha a anisonului, județul este deasemenea în fruntea județelor țării.

Industrie

Alimentară. 241 mori ( 7 sistematice, 13 cu aburi, 96 de apă, 37 de vânt și 88 țărănești cu motor), 42 fabrici și teascuri de ulei, 1 fabrică de zahăr, 3 fabrici de bomboane, 1 de unt, 4 de spirt, 1 de bere, 1 de malt.

Alte industrii. 3 fabrici de cărămidă, 1 de țiglă, 11 de var, 1 de ghips, 3 de cherestea, 4 de săpun, 1 de tăbăcărie și 1 de oale.

 Cariere. Ghips (la Mămăligă), piatră călcară pentru fabricarea vărului la Hotin, piatră călcară pentru construcții la Edinita.

Comerț

Comerț intens cu cereale, fructe, vite, păsări și produse animale. Export în Polonia, Germania și Palestina. Centre comerciale: Hotin, Lipcani, Briceni, Edinita și Secureni.

 Credit și cooperație. În cuprinsul județului funcționează 3 bănci (societăți anonime).

Cooperative agricole de aprovizionare și vânzare în comun 13.536 membri și cu un capital vărsat de 408.917 lei. Bilanțul încheiat 2.218.042 lei.

Cooperative de consum 26, cu 2.879 membri și cu un capital social vărsat de 1.162.621 lei. Mărfurile generale în valoare de 766.219 lei.

Drumuri

Județul Hotin este străbătut de o rețea de drumuri în lungime totală de 1.225 km 896 m, repartizată astfel :

 Drumuri naționale. 262 km 416 m, din care Direcțiunea Generală a Drumurilor întretine 146 km 792 m (pietruiti și pavati).

 Drumuri județene 273 km 743 m din care administrația județului întretine 66 km 774 m, pavati și pietruiti.

Drumuri comunale 689 km 737 m.

 Lungimea podurilor este de 2.385,70 metri repartizată astfel : podur i naționale 672,50 m, județene 484,20 m și comunale 1.229,00 m.

 Prin județ trec 5 drumuri naționale, legând următoarele localități :

  1. Cernăuți – Hotin.
  2. Cernăuți – Lipcani – Otaci – Târg.
  3. Hotin – Briceni – Bălți (Hotin – Briceni=67 km).
  4. Saveni – Lipcani – Hotin.
  5. Saveni – Edinita – Otaci- Târg.

 Județul este străbătut de o linie secundară simplă de cale ferată de 141 km.

Știință de carte

După rezultatele provizorii ale recensamântului din 1930, populația județului, de la 7 ani în sus este de 313.977 locuitori, din care 29,7% sunt știutori de carte.

După sex, proporția este de 43,6% bărbați știutori de carte și 16,4% femei știutoare de carte.

Organizare sanitară

Opt spitale de stat la Hotin, Sulița, Briceni, Chelmenti, Lipcani, Romancauti, Secureni și Târnova.

1 spital pentru tuberculoși la Vorniceni.

 4 spitale evreesti la Hotin, Sulița, Briceni și Secureni.

 8 dispensare de stat, 1 dispensar comunal, 1 dispensar al Șoc. « Crucea Roșie » și 2 dispensare particulare evreesti.

Asistență și prevedere socială

Casă Asigurărilor Sociale din Cernăuți are un oficiu la Hotin și organizații medicale la Hotin, Sulița, Lipcani, cu un total de 4 medici.

 

Sursa: romaniainterbelica.memoria.ro – Informațiile și datele prezentate sunt reproduse parțial după Volumul ÎI, Țara Românească, al Enciclopediei României, editura Imprimeriei Naționale, 1938, lucrare elaborată sub conducerea prof. Dimitrie Gusti