Evenimentul Istoric > Articole online > Sfântul Apostol Pavel: Pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacob, fratele Domnului. Soborul celor 70 de apostoli
Articole online

Sfântul Apostol Pavel: Pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacob, fratele Domnului. Soborul celor 70 de apostoli

Din cei 70 de ucenici amintim pe:

Sfântul Iacob, fratele Domnului, pe care Sfântul Apostol Pavel, în epistolă să către Gălățeni, îl pomenește, zicând: M-am suit în Ierusalim că să văd pe Petru, iar pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacob, fratele Domnului (I, 18-19).

Sfântul Marcu Evanghelistul, care a fost așezat episcop în Alexandria de Sfântul Petru.

Sfântul Luca Evanghelistul, care a scris Sfânta Evanghelie și Faptele Apostolilor și a sfârșit mucenicește în Teba Beotiei.

Sfântul Cleopa, fratele mai mic al Sfântului Iosif logodnicul Fecioarei, ucis de evrei în casa în care L-a cunoscut pe Hristos înviat, prin frângerea pâinii.

Sfântul Simeon, rudenia Domnului, după Iacob, a fost al doilea episcop în Ierusalim și a fost și el răstignit pentru Hristos.

Sfântul Iosie sau Iosif, numit Varsava și Iust, cel numărat împreună cu Matia, după Iuda cel căzut, care se pomenește în Faptele Apostolilor (I, 23); a fost episcop în Eleuteropolis, unde a sfârșit muceniceste.

Sfântul Tadeu, care a fost mai înainte ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, apoi al lui Hristos, altul decât Sfântul Apostol Iuda Tadeul.

Sfântul Anania, care l-a botezat pe Pavel; a fost episcop în Damasc; iar în Eleuteropolis a fost ucis cu pietre.

Sfinții Filip, Prohor, Parmenă, Nicanor, Timon – din primii șapte diaconi.

Sfântul Sila, care cu Sfântul Apostol Pavel a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și împreună cu dânsul a suferit multe chinuri.

Sfântul Urban, pe care în aceeași epistolă Sfântul Pavel îl pomenește, zicând: Închinați-va lui Urban, iubitorul nostru în Hristos (16, 9). A fost episcop în Macedonia și s-a sfârșit mucenicește.

Sfântul Narcis, pe care în aceeași epistolă îl pomenește Sfântul Pavel, zicând: Închinați-vă celor ce sunt din casă lui Narcis în Domnul (16, 11). A fost episcop în Atena.

Sfântul Apelie, pe care în aceeași epistolă îl pomenește Sfântul Pavel, zicând: Închinați-va lui Apelie, cel încercat în Hristos (16, 10). A fost episcop în Heracleea.

Sfântul Aristobul, pe care Sfântul Pavel în aceeași epistolă îl pomenește, zicând: Închinați-vă celor ce sunt de la Aristobul (16, 10). A fost episcop în Bretania și acolo, după multe osteneli și pătimiri, s-a sfârșit.

Sfântul Irodion, pe care în aceeași epistolă Sfântul Pavel îl pomenește, zicând: Închinați-vă lui Irodion, rudeniei mele (16, 11). A fost episcop în Patras.

Sfântul Agab, pomenit în Faptele Apostolilor, unde se spune că într-o vreme s-a pogorât un proroc din Iudeea, anume Agab, care, luând brâul lui Pavel și legându-și mâinile sale și picioarele, a zis: Așa grăiește Duhul Sfânt: pe bărbatul care are brâul acesta, așa îl vor lega iudeii în Ierusalim și-l vor da în mâinile limbilor.

Sfântul Ruf, pe care în Epistolă către Romani îl pomenește Sfântul Pavel, zicând: Închinați-va lui Ruf, cel ales în Domnul (16, 13). A fost episcop în Teba din Elada.

Sfântul Asincrit, care se pomenește în aceeași epistolă (16, 14), a fost episcop în Ircania, din Asia.

Sfântul Flegon, cel pomenit în aceeași epistolă (16, 14), a fost episcop în Maraton, în cetatea Traciei.

Sfântul Hermes, care se pomenește în aceeași epistolă (16, 14), a fost episcop în Filipopoli.

Sfântul Patrova, cel pomenit în aceeași epistolă (16, 14), a fost episcop în Neapole și în Puteoli (Italia).

Sfântul Hermas, care în aceeași epistolă se pomenește (16, 14), a fost episcop în Dalmația.

Pentru acești cinci sfinți, care s-au pomenit aici mai sus, scrie Sfântul Pavel, zicând: Închinați-va lui Asincrit, Flegon, Hermes, Patrova și Hermas (16, 14).

Sfântul Linos, pe care îl pomenește Sfântul Pavel în Epistolă a două către Timotei (ÎI, 4, 21), a fost episcop în Roma.

Sfântul Gaius, pe care, în Epistolă către Romani (16, 23), îl pomenește Sfântul Pavel, zicând: Se închină vouă Gaius, ospătătorul meu și a toată Biserica. A fost episcop în Efes, după Sfântul Timotei.

Sfântul Filolog, pe care îl pomenește în aceeași epistolă (16, 15) Sfântul Pavel, zicând: Închinați-va lui Filolog. A fost pus de Sfântul Apostol Andrei, episcop în Sinope.

Sfântul Lucius, pe care Sfântul Pavel în aceeași epistolă (16, 21) îl pomenește, a fost episcop în Laodiceea Siriei.

Pagini: 1 2 3

Registration

Aici iti poti reseta parola