Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Proprietarul fabricii de surogate Bagdad explică într-un drept la replica cum și-a surprins nevasta în flagrant delict de adulter
Articole online

Proprietarul fabricii de surogate Bagdad explică într-un drept la replica cum și-a surprins nevasta în flagrant delict de adulter

În legătură cu articolul publicat în ziarul Dvs. Nr. 717 din 19 Mai a.c., am onoarea a vă face cunoscut următoarele:

  1. Fabrica o am din anul 1942 în asociație cu d. Adrian Chira a cărui parte am cumpărat-o conform procesului verbal încheiat de Corpul Portăreilor Ilfov, în urma adresei Nr. 27355 din 1944 a Judecătoriei V urbane București.
  2. Condamnarea despre care amintiți a fost amnestiată prin Decretul lege Nr. 2457 din 1944, fapt care nu mi se poate atribui, amnestia operând în trecut, prezent și viitor, deci o reabilitare pe cale de lege.
  3. În legătură cu afirmațiunile fostei doamne Russu, azi Bodea, vă comunic următoarele:

Încă din anul 1942, între noi nu existau raporturi normale și aceasta în urma surprinderii ei în flagrant delict de adulter (cazul Coman Ioan) și boala ei pe care mi-a ascuns-o, care se poate dovedi cu trimiterea ei la diferite sanatorii de către liceul de fete „Protopopul Tudor” din București, a cărei bursieră era.

Deci nu o boală contractată în timpul căsătoriei.

Prin Sentința de divorț Nr. 107 dată de Tribunalul Ilfov, Secția VII, în ziua de 17 Februarie 1946, căsătoria s-a declarat desfăcută în favoarea mea – sora ei fiindu-mi martora principală.

Sentința a fost transcrisă la Oficiul Stării Civile a Sect. de Albastru, eliberându-mi-se Certificatul de despărțenie Nr. 448 din 1946, fiind azi în situația de divorț și nicidecum de bigam.

Cu toate că de ani de zile nu conviețuim împreună, totuși i-am creiat o rentă benevolă și care în ultimul timp era de Lei 100.000 lunar, ultima trimițând-o în ziua de 18 Mai a.c. cu o zi înainte de apariția articolului ce vi l-a oferit spre publicare.

În ajunul Sf. Paști, în prezența funcționarului meu d. Vădan Traian și a d-lui Eros Vasile, i-am predat suma de 1.000.000 lei ca să aibă și ea sărbători mai plăcute.

Această femeie bolnavă de tuberculoză, în toate ocaziile, n-a căutat decât să mă defăimeze chiar și față de lucrători, amenințându-mă cu distrugerea, fapt căruia eu nu i-am dat importanță ci am continuat a o ajuta chiar și cu alimente.

Ajutată în acțiunea ei de răzbunare și de către binevoitorul avocat Renea Lucian, colegul ei de serviciu, care i-a fost apărărtor în procesul de divorț și pe care l-a recuzat la cererea mea, cerându-i înlocuirea cu un alt avocat, deoarece acesta m-a insultat în ședință, v-au prezentat informații pe care ați binevoit a le publica, fără a cunoaște însă fondul.

Fetița, cu toate că prin sentința de divorț i s-a atribuit ei, din cauza boalei contagioase de care suferă, este la mine, îngrijită cu toată dragostea și atenția părintească.

În concluzie, vă rog să constatați că din actele autentice ce v-am prezentat și din cercetarea realitîții, cele afirmate nu corespund adevărului, cia afost o ultimă răzbunare a unei femei bolnave a căror consecințe tot ea le va suporta, închizând capitolul ajutorului pe care din milă i-l dădeam și care putea fi pe viață/

Sunt informat ți am constatat și personal că biata femeie a devenit o bețivă și o depravată, fapte care ar trebui să intereseze și On. Primărie, a cărei diurnistă este, pentru a nu compromite și pe ceilalți colegi.

Mulțumindu-vă pentru bunăvoința ce ao aveți pentru a da publicității cele de mai sus,

Primiți, vă rog, asigurarea deosebitului respect ce vă păstrez.

Eremia M. Russu

Registration

Aici iti poti reseta parola