Evenimentul Istoric > Articole online > Promovarea rihtuitoarei Maria în Judeţeana de partid
Articole online

Promovarea rihtuitoarei Maria în Judeţeana de partid

Secţia de sub comanda lui Gheorghe Pană (foto) a considerat că Maria Caba este corespunzătoare pentru a fi pusă în acea funcţie. Instructorii de partid stabiliseră, înainte de avizul pozitiv, că, membră de partid din 1959, la 18 ani, Maria se născuse într-o familie de ţărani cu gospodărie mică din Hidişelul de SUS, judeţul Bihor.

Iată caracterizarea: Din 1955 a urmat şcoala profesională de pielărie din Oradea, unde a învăţat meseria de rihtuitoare. In 1956 a fost primită în UTC şi ulterior aleasă în biroul UTC. pe an. După absolvirea şcolii, în 1957, a fost repartizată la Fabrica de încălţăminte „Solidaritatea” din Oradea, ca muncitoare rihtuitoare. Muncind cu perseverenţă a reuşit să-şi însuşească temeinice cunoştinţe profesionale, iar ca urmare a rezultatelor obţinute în producţie a fost declarată fruntaşă în întrecerea socialistă, iar în 1966 a fost promovată brigadieră la Secţia de pregătit feţe.

Este apreciată ca una din cele mai bune brigadiere din secţie, conduce cu pricepere colectivul de muncitori care se menţine lună de lună evidenţiat în întrecerea socialistă. Manifestă grijă deosebită pentru îndeplinirea cantitativă şi calitativă a planului de producţie. Dovedeşte iniţiativă

în luarea de măsuri necesare pentru eliminarea unor deficienţe şi continua îmbunătăţire a activităţii secţiei pe care o conduce. Se preocupă de calificarea şi ridicarea calificării muncitorilor mai tineri sau cu o experienţă mai mică în meserie. Pe lîngă munca profesională a desfăşurat şi o bogată activitate politică şi obştească.

Din 1963 a fost aleasă consecutiv secretara organizaţiei de bază, membră în Comitetul de partid pe întreprindere, iar din 1966 membră a Comitetului municipal de partid Oradea.

In 1969 a absolvit Universitatea serală de marxism-leninism. In relaţiile cu oamenii manifestă modestie şi principialitate. Are comportare corectă în familie şi societate, fiind apreciată şi stimată de colectivul de muncă.  A fost decorată cu medalii ale R.S.România.

Despre familie cunoaştem: părinţii au fost ţărani cu gospodărie mică, ambii au decedat. Are un frate muncitor. Soţul este muncitor lăcătuş, membru de partid. Tatăl lui a fost liniar P.T.T.R. în prezent pensionar. Mama este casnică.

 

Registration

Aici iti poti reseta parola