Evenimentul Istoric > Exclusiv online > Geneza României > Precuvântarea lui Dimitrie Papazoglu la monumentala sa carte Istoria Fondării orașului București, publicată la anul 1891
Exclusiv online

Precuvântarea lui Dimitrie Papazoglu la monumentala sa carte Istoria Fondării orașului București, publicată la anul 1891

Mai mulţi din cetăţenii mei, văzându-mă în etate înaintată şi că mă ocup cu istoria şi cu arheologia ţării mele, m-au rugat ca să le arăt mai multe cunoştinţe ce am despre schimbările şi evenimentele petrecute în ţară şi mai cu osebire în Capitală, căci doresc unii a şti tradiţiile istorice ale ţării, iar alţii ale Capitalei, şi astfel, ca fiecare om care are a trece din această vremelnică viaţă, nu i-am putut refuza şi le-am răspuns că mă voi sili a le arăta purul adevăr de tot ce am putut culege din diferite letopisiţe ale ţării, cum şi din diferiţi scriitori vechi şi cele văzute de bătrânul meu părinte, care a trăit 90 de ani, cum şi ce am văzut eu, care sunt astăzi în etate de 80 ani, şi astfel voi urma înainte, rugând pe onor domnii cititori de a-mi ierta greşelile stilului meu, fiind un stil bătrânesc ce se practica în timpul tinereţelor mele.

Aşa mai departe urmându-se, ne vom putea lămuri de adevăratul început al Bucureştilor. Să nu lăsăm timpul a trece, căci aşa nu vom putea trage lauda şi recunoştinţa viitorului, nici aprecierea străinilor, care necontenit în viitor vor vizita Capitala noastră; de aceea oricine, pe cât cunoaştem, să venim a dezvolta prin diferite publicaţiuni; fiindcă chiar acei onor. redactori ai foilor publice vor primi dezvoltările noastre cu bucurie şi se vor simţi mândri a umple şi ei paginile ediţiilor lor cu asemenea descoperiri necunoscute până acum pentru fondarea nobilei vetre a străbunilor noştri.

Într-o vreme, dar, pe când se dezvoltă toate ştiinţele în secolul nostru şi pe când avem de părinte în căminul glorioşilor noştri strămoşi pe un prinţ din cea mai înaltă şi ilustră familie din Europa, pe Carol I de Hohenzollern, regele nostru, şi pe Elisaveta, regina sa, şi pe când se edifică, se organizează, se preface şi se înfrumuseţează sub patronajul Majestăţilor lor tot ce este românesc, nu putea rămâne Capitala fără istoria ei.

De aceea am socotit a trage mai întâi un văl asupra neglijenţei ce au avut letopisarii noştri în curs de 5 secole şi, risipind orice întuneric în privinţa începutului acestui oraş de bucurie şi leagăn al naşterii mele, dau la lumină această istorie cu descrierea culegerilor ce am putut face mai apropiate de adevăr pentru Bucureşti.

,,Dâmboviţă, apă dulce, cin’te-o bea nu se mai duce” .

Pagini: 1 2 3

Registration

Aici iti poti reseta parola