Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Precuvântarea lui Dimitrie Papazoglu la monumentala sa carte Istoria Fondării orașului București, publicată la anul 1891
Articole online

Precuvântarea lui Dimitrie Papazoglu la monumentala sa carte Istoria Fondării orașului București, publicată la anul 1891

Mai mulţi din cetăţenii mei, văzându-mă în etate înaintată şi că mă ocup cu istoria şi cu arheologia ţării mele, m-au rugat ca să le arăt mai multe cunoştinţe ce am despre schimbările şi evenimentele petrecute în ţară şi mai cu osebire în Capitală, căci doresc unii a şti tradiţiile istorice ale ţării, iar alţii ale Capitalei, şi astfel, ca fiecare om care are a trece din această vremelnică viaţă, nu i-am putut refuza şi le-am răspuns că mă voi sili a le arăta purul adevăr de tot ce am putut culege din diferite letopisiţe ale ţării, cum şi din diferiţi scriitori vechi şi cele văzute de bătrânul meu părinte, care a trăit 90 de ani, cum şi ce am văzut eu, care sunt astăzi în etate de 80 ani, şi astfel voi urma înainte, rugând pe onor domnii cititori de a-mi ierta greşelile stilului meu, fiind un stil bătrânesc ce se practica în timpul tinereţelor mele.

Scala

Istoria Capitalei Bucureşti va cuprinde:

— Păzirea cu stricteţă a sfintei noastre religiuni, a Bisericii şi a tutulor obiceiurilor morale creştine, apoi voi urma arătând obiceiurile solemnităţilor diferitelor serbări, venirea diferiţilor mitropoliţi la scaunul arhiepiscopal, vieţile şi faptele lor;

– Venirea şi suirea pe tron a diferiţilor domni, vieţile, obiceiurile şi faptele în domnia lor, cum şi sfârşitul lor;

– Alaiurile domneşti, podoabele şi luxul cel mare ce se practică la diferite solemnităţi domneşti;

– Locuinţele şi numele tuturor boierilor celor mari (protipendada), de al doilea grad şi de al treilea grad, faptele lor cele pline de virtuţi şi filantropie a căror memorie se venerează şi o vom venera-o întotdeauna;

– Gradele tuturor autorităţilor şi numirea veliţilor boieri (miniştri), puterea lor şi faptele lor în toată administraţia ţării;

– Invaziile austriace, ruse şi cruzimile turce;

– Decapitarea la palat a nenorocitului de domn Hangerliu;

– Evenimentele petrecute în anul 1821;

– Venirea lui Ipsilant cu grecii revoluţionari, cum şi a lui Tudor Vladimirescu cu oltenii săi; Omorârea lui Tudor în Târgovişte de către Ipsilant, prin trădare;

– Invazia armatei turceşti sub Gingir efendi chehaia-bei al paşii Silistrii, primirea lui în Capitală de către caimacamii ţării;

– Teribilul măcel făcut de turci în Capitală, după omorârea lui Bimbaşa Sava;

– Potolirea evenimentelor triste ale anului 1821 şi întoarcerea boierilor pribegi din Transilvania;

– Venirea la tronul ţării a nemuritorului domn Grigore D. Ghica – frumoasele fapte filantropice şi secolul de fericire al românilor;

– Zilele de petrecere ale românilor: 1 Mai cum se serba în diferitele timpuri şi obiceiurile târgului Moşilor şi al Drăgăicii;

– Zilele de caftane (avansări) ale boierilor, preţul alimentelor de hrană în diferite epoci, numirea puterii în armatele româneşti;

– Judecata criminalilor şi executarea pedepselor lor în diferite epoce; Numirea tâlharilor celor mai de frunte şi felul executării lor; Breslele comersanţilor;

– Numirea stradelor, numirea monastirilor şi a tutulor monumentelor aflate în Capitală;

– Timpul de când locuitorii au început a se căuta prin doctori, cum şi numirea tutulor doctorilor şi spiţerilor ce au fost în Capitală, de la începerea a se căuta românii cu doctori până în anul 1870;

Pagini: 1 2 3

Registration

Aici iti poti reseta parola