Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Precuvântarea lui Dimitrie Papazoglu la monumentala sa carte Istoria Fondării orașului București, publicată la anul 1891
Articole online

Precuvântarea lui Dimitrie Papazoglu la monumentala sa carte Istoria Fondării orașului București, publicată la anul 1891

Scala

Istoria Capitalei Bucureşti va cuprinde:

— Păzirea cu stricteţă a sfintei noastre religiuni, a Bisericii şi a tutulor obiceiurilor morale creştine, apoi voi urma arătând obiceiurile solemnităţilor diferitelor serbări, venirea diferiţilor mitropoliţi la scaunul arhiepiscopal, vieţile şi faptele lor;

– Venirea şi suirea pe tron a diferiţilor domni, vieţile, obiceiurile şi faptele în domnia lor, cum şi sfârşitul lor;

– Alaiurile domneşti, podoabele şi luxul cel mare ce se practică la diferite solemnităţi domneşti;

– Locuinţele şi numele tuturor boierilor celor mari (protipendada), de al doilea grad şi de al treilea grad, faptele lor cele pline de virtuţi şi filantropie a căror memorie se venerează şi o vom venera-o întotdeauna;

– Gradele tuturor autorităţilor şi numirea veliţilor boieri (miniştri), puterea lor şi faptele lor în toată administraţia ţării;

– Invaziile austriace, ruse şi cruzimile turce;

– Decapitarea la palat a nenorocitului de domn Hangerliu;

– Evenimentele petrecute în anul 1821;

– Venirea lui Ipsilant cu grecii revoluţionari, cum şi a lui Tudor Vladimirescu cu oltenii săi; Omorârea lui Tudor în Târgovişte de către Ipsilant, prin trădare;

– Invazia armatei turceşti sub Gingir efendi chehaia-bei al paşii Silistrii, primirea lui în Capitală de către caimacamii ţării;

– Teribilul măcel făcut de turci în Capitală, după omorârea lui Bimbaşa Sava;

– Potolirea evenimentelor triste ale anului 1821 şi întoarcerea boierilor pribegi din Transilvania;

– Venirea la tronul ţării a nemuritorului domn Grigore D. Ghica – frumoasele fapte filantropice şi secolul de fericire al românilor;

– Zilele de petrecere ale românilor: 1 Mai cum se serba în diferitele timpuri şi obiceiurile târgului Moşilor şi al Drăgăicii;

– Zilele de caftane (avansări) ale boierilor, preţul alimentelor de hrană în diferite epoci, numirea puterii în armatele româneşti;

– Judecata criminalilor şi executarea pedepselor lor în diferite epoce; Numirea tâlharilor celor mai de frunte şi felul executării lor; Breslele comersanţilor;

– Numirea stradelor, numirea monastirilor şi a tutulor monumentelor aflate în Capitală;

– Timpul de când locuitorii au început a se căuta prin doctori, cum şi numirea tutulor doctorilor şi spiţerilor ce au fost în Capitală, de la începerea a se căuta românii cu doctori până în anul 1870;

Pagini: 1 2 3

Registration

Aici iti poti reseta parola