Petru Cazacul a domnit mai puține luni decât câte limbi știa

 

Nu ne poate opri nimeni să credem că era feciorul lui Alexandru Lăpușneanu, deși nu i s-a descoperit încă certificatul de naștere.

Simultan, trimite vorbă la Stanbul că, dacă e lăsat în pace, e dispus să dea un peşcheş baban de 1.000.000 de galbeni, să sporească haraciul şi să-și scutescă contribuabilii de taxe pe o perioadă de trei ani.

Se pare că vorba nu a ajuns la timp la destinație căci nici nu apucase bine să vadă cum e viața de voievod, că Moldova lui dragă este atacată din două directii: 2000 de oșteni ardeleni intră în țara conduși de căpitanul Sibrik, iar dinspre sud veneau turcii în frunte cu Aron Tiranul și beglerbegul Greciei, Veli-aga.

Domnitorul a lăsat oșteni hatmanului Oras să îi primească pe unguri la Baia. Apoi s-a deplasat în sud pentru a-i întâmpina cum se cuvine pe turci. Apelase și la cazaci, dar Sibrik a găsit cu cale să-i ocolească și pe 11-12 octombrie se află în cetatea de scaun.

Petru s-a tras către Iași căutând să se apere în pădurile din apropiere. Cazacii au lovit Tighina dar era prea târziu. Domnitorul fusese prins și dus la turci.