Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Mitropolitul primat al Ungrovlahiei care a obținut recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române
Articole online

Mitropolitul primat al Ungrovlahiei care a obținut recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române

La 11 aprilie 1876, fiind senator de drept, a fost ales, la propunerea lui I.C. Brătianu, preşedinte al Senatului.

În timpul păstoririi sale s-au deschis cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, la stăruinţele sale s-a înfiinţat Tipografia Cărţilor Bisericeşti şi a fost recunoscută autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.

Astfel, la 25 martie 1882, în Joia Mare a Sfintelor Paşti, membrii Sfântului Sinod sfinţesc, pentru prima dată, Sfântul şi Marele Mir în Catedrala Mitropolitană din Bucureşti, fără a mai cere permisiunea Patriarhiei Ecumenice.

Acţiunea a atras un protest scris, foarte dur, din partea Patriarhului Ecumenic Ioachim al III-lea. După mai multe încercări, la 25 aprilie 1885, Patriarhul Ecumenic Ioachim al IV-lea a confirmat autocefalia Bisericii noastre.

La 30 mai 1885, Mitropolitul Primat al României, Calinic Miclescu, a trimis o scrisoare de mulţumire Patriarhiei Ecumenice, anunţând deopotrivă celelalte Biserici surori autocefale despre recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

A trecut la cele veşnice la 14 august 1886, fiind înmormântat la Mănăstirea Neamţ.

Din neam boieresc

Calinic Miclescu, din botez Constantin, mitropolit al Moldovei şi Ungrovlahiei, s-a născut la 16 aprilie 1822, în Suceava, într-o veche familie boierească.

La 18 iunie 1842, a fost călugărit la Huşi de către unchiul său Sofronie, viitorul mitropolit al Moldovei.

La 23 aprilie 1843, a fost hirotonit ierodiacon, ieromonah la 31 noiembrie 1848, apoi hirotesit protosinghel şi arhimandrit la data de 2 februarie 1855.

În perioada 1851-1858, a fost egumen la Slatina, unde a înfiinţat o şcoală pentru copiii ţăranilor.

A fost membru în Divanul Ad-hoc, locţiitor de episcop la Huşi (nov. 1858-ian. 1861), din nou egumen la Slatina (1861-1863), locţiitor de mitropolit al Moldovei (din 7 mai 1863), apoi, la 10 mai 1865, a fost numit mitropolit al Moldovei, prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola