Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Letopisețul de când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Țara Moldovei
Articole online

Letopisețul de când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Țara Moldovei

Letopisețul de când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Țara Moldovei, versiune a cronicii alcătuite în limba slavonă, la curtea lui Ștefan cel Mare, în a doua jumătate a secolului al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea, relatează evenimentele petrecute în istoria Moldovei între 1359 și 1507, oprindu-se îndeosebi asupra domniei lui Ștefan cel Mare.

A fost descoperit de cercetătorul I. Bogdan la Biblioteca Clubului Bulgar din Tulcea, care i-a dat numele Letopisețul de la Bistrița:

„I. 1. În anul 6807 [1359] a venit Dragoș voievod din Țara Ungurească, din Maramureș, la vânat, după un zimbru, și a domnit 2 ani.

 1. După el a domnit fiul său, Sas voievod, 4 ani.
 2. Dupa el, fiul său, Lațcu voievod, a domnit 8 ani.
 3. Și după el a domnit Bogdan voievod 6 ani.
 4. Și a domnit fiul Mușatei, Petru voievod, 12 ani.
 5. Și după el a domnit fratele său, Roman voievod, 3 ani.
 6. De asemenea, după el a domnit fratele său, Ștefan voievod, 7 ani.
 7. Și după el a domnit Iuga voievod 2 ani.

II Domnii Moldovei 

 1. În anul 6907 [1399], luna aprilie 23, s-a ridicat domn în Țara Moldovei Alexandru voievod, iar pe Iuga voievod l-a luat Mircea voievod. Și a stăpânit Alexandru voievod Țara Moldovei 32 de ani și 8 luni și a murit în anul 6942 [1434], ianuarie 1, și a fost îngropat în mânăstirea Bistrița, pe care el insuși o zidise. Veșnica lui pomenire.
 2. Și i s-a născut cel dintâi fiu, numit Ilie voievod, în anul 6917 [1409], iulie 20, din cneaghina Neacșa. Iar Ștefan voievod s-a născut din Stanca, în anul 6919 [1411]. Iar Petru voievod s-a născut din Marina, fiica lui Marin, în anul 6930 [1422].
 3. În anul 6933 [1425], octombrie 23, și-a luat Ilie voievod soție, și a adus-o Ghidigol sambătă, iar duminică s-au cununat. Și i s-a născut un fiu în anul 6935 [1427] și i-au dat numele Roman. Iar Olehno s-a născut în anul 6946 [1438], august 17, și a murit la Cetatea Albă, în anul 6963 [1455]. Tot atunci, Petru voievod, numit Aron, s-a ridicat la Mohile [Movile].
 4. Și a fost întâiul război intre fiii lui Alexandru voievod la Poloni, și a biruit Ștefan voievod pe Ilie voievod […]”

„În anul 7015 [1507], octombrie 28, a intrat domnul Ion Bogdan voievod în Țara Muntenească cu toți oșteni, la satul Rătedzații, la movila Căiata, de ceea parte a Râbnei. Și acolo a venit de la Radu voievod un sol, un călugăr cu numele Maximian, fiul despotului, țarul sârbesc, și a rugat pe domnul Bogdan voievod cu multă rugăminte să se împace cu Radul voievod, „fiindcă sunteți creștini și de același neam” .

Și multe vorbe au fost între dânșii și multă rugăminte din partea călugărului.

Iar domnul Bogdan voievod, văzând atâta rugăminte, i-a făcut voia pentru împăcare. Și astfel a trimis cu dânsul pe un sol al său la Radul voievod [și acolo i s-a jurat Radul voievod] cu toți boierii săi pe sfânta Evanghelie, că va ține pace veșnică și hotarul după vechile hotare. Și domnul Bogdan voievod, văzând atâta rugăminte și jurământ, a făcut [la fel și s-a întors în pace la ale sale].”

Sursa: G. Mihăilă, „Letopisețul de când s-a început Țara Moldovei” – Letopisețul lui Ștefan cel Mare, București, 2006

Registration

Aici iti poti reseta parola