Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Județul înființat de ruși cu ce-au rupt la 1812 din Iași. România pierdută
Articole online

Județul înființat de ruși cu ce-au rupt la 1812 din Iași. România pierdută

Judetul Bălți, cu o suprafață de 5.260 km², făcea parte dintre judetele Moldovei-de-Sus (oficial Basarabia de Nord), așezat la crucea a doua drumuri vechi: drumul Hotinului care străbate Moldova dintre Prut și Nistru prin mijloc și drumul Sorocăi care, prin orașul Bălți, ajunge la Iași.

Cooperative agricole de aprovizionare si vânzare în comun 5, cu 698 membri si cu un capital varsat de 246.930 lei.

 Cooperative de consum 8, cu 502 membri si cu un capital social varsat de 192.740 lei. Marfurile generale în valoare de 100.092 lei.

Judetul este strabatut de o retea de drumuri în lungime totala de 1.976 km 534 m.

Judetul este strabatut de o retea totala de cale ferata de 171 km din care linii principale simple 48 km si linii secundare simple 123 km.

Itinerarii importante : Accelerate : Bucuresti – Iasi – Chisinau (Kiev, Moscova ).

Statii importante : Balti, Vasile Lupu.

 Posta, telegraf, telefon . 6 oficii P.T.T. de stat la: Balti – Central, Balti – Gara, Falesti, Glodeni, Pârliti – Târg, si Rascani – Târg, 8 agentii speciale.

 Oficii telefonice la : Balti, Alexandreni, Chitcareni, Ciuciulea, Glodeni, Pârliti – Tg, Pepeni, Rascani, Sculeni, Sofrâncari – Iambo, Ungheni si Zabriceni.

Știința de carte

Dupa rezultatele provizorii ale recensamântului din 1930, populatia judetului, de la 7 ani în sus este de 298.741 locuitori, din care 31,9% sunt stiutori de carte.

Dupa sex, proportia este de 44,0% barbati stiutori de carte si 20,0% femei stiutoare de carte. nvatamânt.

Populatia scolara a judetului B. (între 5-18 ani) a fost în anul 1934 de 110.806 loc. (5.301 mediu urban si 105.505 mediu rural).

Scoli secundare. În judet se afla 2 licee de baieti, 2 licee de fete, 1 liceu comercial de baieti, 1 liceu industrial de baieti, 1 liceu industrial de fete, 1 scoala normala de baieti.

Scoli primare. 303, din care 284 rurale si 19 urbane (298 scoli de Stat si 5 confesionale), cu un numar total de 42.857 elevi (3.416 mediu urban si 39.441 mediu rural) si cu 889 învatatori si alt personal didactic (situatia din 1934).

Gradini de copii. 41, din care 37 rurale si 7 urbane, cu un numar total de 2.089 copii (357 mediu urban si 1732 mediu rural) si cu 44 conducatoare (situatia din 1934).

Institutii culturale

Fundatia Culturala Regala « Principele Carol  » are camine culturale în 94 de localitati.

Liga Culturala activeaza în localitatile: Cobolta, Draganesti, Marandeni, Ochiul- Alb, Terebna, si Zabrigeni.

Casa Scoalelor si a Culturii Poporului întretine în judetul B. 133 camine culturale si 2 societati muzicale, adica în total 135 organizatii culturale, dintre care 111 au personalitate juridica.

În municipiul Balti se afla Biblioteca « Gheorghe Enescu », biblioteca evreiasca, Asoc. culturala a învatatorilor, Soc. Culturala « Cartea noastra », 4 sali de teatru, 2 cinematografe, 4 societati corale, 2 societati sportive si 1 societate de vânatoare.

 Dupa rezultatele provizorii ale recensamântului din 1930, din totalul locuitorilor judetului 89,3% sunt ortodocsi.

 Biserici si lacasuri de închinaciune. 159 biserici ortodoxe, 1 biserica romano- catolica, 2 biserici protestante, 1 biserica armeneasca, 4 biserici lipovenesti, 9 case de rugaciune baptiste si 46 sinagogi.

În Balti se afla resedinta episcopiei Hotinului. Judetul este împartit în 5 protopopiate ortodoxe.

Organizare administrative

Capitala judetului B. este orasul Balti. Judetul are 2 orase (Balti si Falesti) si 288 sate, împartite astfel:

  • Plasa Balti – 35 sate
  • Plasa Cornesti – 43 sate
  • Plasa Falesti – 50 sate
  • Plasa Glodeni – 45 sate
  • Plasa Rascani – 57 sate
  • Plasa Sângerei – 58 sate

Organizare judecatoreasca. Un tribunal la Balti cu : 2 sectiuni, 12 magistrati, 1prim – procuror si 1 procuror în circumscriptia Curtii de Apel din Chisinau.

 8 judecatorii în Balti, Cornesi, Falesi, Glodeni, Rascani si Sângerei, cu un total de 16 magistrati.

Organizare sanitara. 6 spitale de stat la Balti, Draganesti, Falesi, Flamânzeni, Rascani si Stolniceni, 1 spital si 2 sanatorii particulare la Balti.

Dispensare de stat la Balti, Balatina, Bratuseni, Cornesti, Glodeni, Hasnaseseti, Sapte – Bani, Sângerei si Scumpia.

Asistenta si prevedere sociala. Casa Asigurarilor Sociale are un oficiu la Balti si organizatii medicale la Balti, Falesi si Rezina.

În municipiul Balti se afla urmatoarele institutii de asistenta: Soc. « Crucea Rosie”, Oficiul I.O.V., Soc. Ocrotirea, Soc. Ose, 1 orfelinat, 1 azil de batrâni, copii si invalizi, 2 azile evreiesti de batrâni si Caminul Vatra Scolii pentru elevi saraci.

Bălţi – capitala judetului

Stema. Pe scut roşu o movilă de argint în vârful căreia stă îngenunchiat un arcaş moldovean, de argint, întinzând arcul spre stânga. Totul susţinut de o apă undată albastră, din care ies la stânga şi la dreapta movilei câte o trestie de papură, de aur, cu trei foi, tot de aur.

Scutul timbrat de o coroană murală cu 7 turnuri.

Simbolizează vechea strajă ostăşească şi luptele din această regiune a Moldovei.

Municipiul Bălți avea în 1930,  după rezultatele provizorii ale recensământului din acel an, 30.667 locuitori. Cifra probabilă a populaţiei (calculată la 1 Iulie 1937) este de 31.591 locuitori, indicând un spor natural de 924 locuitori, în timp de şase ani şi jumătate, adică o creştere de 3,0%.

Industrie şi comerţ

Industria alimentară: 6 mori sistematice, 9 fabrici de ulei, 1 de zahăr, 2 de macaroane, 6 de mezeluri, 1 de spirt, 2 de bere.

Alte industrii: 3 turnătorii, 1 fabrică de mobile, 1 de parchete, doage etc., 1 de produse de hârtie, 5 de săpun.

Din întreprinderile de mai sus, următoarele au un capital social sau un capital investit de 5.000.000 lei şi peste : Moara S. Brestecico (inv. 8), Moara şi fabrica de arpacaş I.I. Ioffe (inv. 8), Societatea « Flora » (soc. 12) cu 2 fabrici de ulei (inv. 5 şi inv. 4), Fabrica de ulei Fraţii Volman (inv. 10), Fabrica de ulei « Steaua Basarabiei » (inv. 6), Fabrica de ulei I. Friedemann (inv. 5), Fabrica de zahăr « Zaporojani »(soc.100, inv. 179).

Oraşul face comerţ intens cu vite cornute şi porci (export săptămânal în străinătate 5-6 vagoane), păsări (export 2-3 vagoane pe săptămână), ouă (export 3-4 vagoane), fructe, nuci şi struguri, care se exportă în Polonia.

Bâlciuri: 2 Februarie, a 6-a săptămână din postul mare, de Sf. Treime, 20 Iulie, 6 August, 8 Septemvrie , 14 Octomvrie, 21 Noemvrie, 20 Decemvrie şi târg săptămânal în fiecare Duminică.

Instituţii de credit. Banca Naţională (agenţie), Banca Românească, Banca «Basarabia », Casa de credit a agricultorilor din jud. Bălţi, Banca Ţăranilor din Basarabia, Banca  « Tovărăşia evreiască ».

 Finanţe publice. Bugetul municipiului B. pe exerciţiul 1936-37 prevede 25.335.773 lei venituri şi  25.185.000 lei cheltuieli.

Cultură

Învăţământ. Liceul de băieţi « Ion Creaugă », Liceu de fete, Liceu evreesc de băieţi, Liceu evreesc de fete, Liceu comercial de băieţi, Şcoală normală de băieţi, Liceu

industrial de băieţi, Liceu industrial de fete, 12 şcoli primare, 7 şcoli de copii mici, 2 şcoli primare evreeşti, 2 şcoli de copii mici evreeşti.

Pagini: 1 2 3 4

Registration

Aici iti poti reseta parola