Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Înființarea Gospodăriei Agricole Colective din Radomir
Articole online

Înființarea Gospodăriei Agricole Colective din Radomir

colectivizare

Înființarea Gospodăriei Agricole Colective din Radomir

De la înființarea GAC-ului până la 31 iulie 1953 nicio familie nu mai intrase în colectiv. De altfel, conform raportului redactat de activiștii de partid și specialiștii Ministerului Agriculturii care au inspectat regiunea Oltenia, ,,caracteristic pentru toate raioanele (regiunii) este faptul ca după ce sa constituit gospodăria colectivă (în general cu 30-50% din numărul de familii de țărani muncitori) munca a stagnat”.

La sfârșitul anului 1952, în regiunea Craiova funcționau 134 de GAC-uri, anul 1952 fiind unul de vârf în privința înființări de noi GAC-uri și întovărășiri de tip TOZ. Într-un raport privind aplicarea Hotărârii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 18 septembrie 1951, referitoare la întărirea gospodăriilor colective existente şi crearea altora noi, de către Comitetul de Partid Regional Dolj se menționa că ,,munca pentru transformarea socialistă a agriculturii în regiunea Dolj se desfășoară în condițiile unei tot mai ascuțite lupte de clasă”.

Și în cazul comunei Radomir se confirmă profilul țăranului atras de noua formă de exploatare a pământului, colectivele agricole de producție fiind compuse din ,,țăranii cei mai nevoiași, lipsiți, practic, de orice mijloace”. În ansamblul întregului raion, în la sfârșitul celei dintâi etape a colectivizării agriculturii (31 decembrie 1952 – 31 decembrie 1953) numărul total de GAC-uri existente în unitatea administrativ-teritorială Caracal era de 14, dintre care 148 de familii fără pământ, 529 de familii sărace și 112 familii de mijlocași.

Așadar, de la demararea procesului de colectivizare prin plenara CC al PMR din 3-5 martie 1949 au trecut mai bine de 3 ani până când în Radomir s-a înființat primul GAC. Crearea GAC 30 decembrie din Radomir la sfârșitul lui 1952 trebuie înțeleasă în contextul lentei
,,transformări socialiste a agriculturii” și al intensificării campaniei de colectivizare prin ,,vânarea” chiaburilor dubă eliminarea ,,deviatorilor de dreapta” Ana Pauker (acuzată simultan și de ,,deviere de stânga”, responsabila Biroului Politic al PMR cu organizarea gospodăriilor colective a fost îndepărtată pentru că permisese încălcarea principiului leninist al liberului consimțământ al țăranilor și pentru că îi tolerase pe chiaburi, fiind taxată de fapt pentru atitudinea oscilatorie în desfășurarea transformării socialiste a agriculturii), Vasile Luca, Teohari Georgescu de către facțiunea din cadrul PMR în fruntea căreia se afla Gheorghiu-Dej și care se bucura de sprijinul lui Stalin.

La data de 25 noiembrie 1957, numărul de familii înscrise în GAC 30 decembrie din Radomir ajunsese la 42, aproape dublu față de 1953, suprafața totală fiind de 150 ha.

Registration

Aici iti poti reseta parola