Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Garda Personală a Mareșalului Antonescu. Cum erau aleși ofițerii care asigurau paza lui Ion Antonescu
Articole online

Garda Personală a Mareșalului Antonescu. Cum erau aleși ofițerii care asigurau paza lui Ion Antonescu

În Noaptea de 1 martie 1941 avea loc un incident la Președinția Consiliului de Miniștri. Raportul maiorului Alexandru Fălcoianu, șeful Serviciului de Control, trage un semnal de alarmă privind siguranța, paza și controlul conducătorului statului: „Astă noapte la orele 22:45 două autocamioane cu două remorci de tip mare, încărcate cu stâlpi de telefoane și diverse materiale au intrat în curtea Președinției oprind în fața intrării principale. Autocamioanele aparțineau armatei germane, iar conducătorii crezuseră după spusele lor că au ajuns la Gara de Nord, cu toate că gardianul din post le-a făcut semn să oprească. Ei n-au ținut seama de acesta, pătrunzând totuși în curtea Președinției. În urma explicațiilor ce li s-au dat făcându-i să înțeleagă că au greșit, aceștia au plecat luând direcția Gării de Nord.”, povestește un site dedicat istorie.

De la acest incident s-a luat decizia formării unui grup de ofițeri care să asigure paza Mareșalului. Cum au fost aleși? Iată câteva exemple:

Căpitanul Stroe I. Asanache era caracterizat de către comandantul Regimentului 94 Infanterie astfel: „Fizic foarte bine dezvoltat, sănătos, foarte rezistent, vioi. Antrenat cu greutățile impuse de serviciu. Foarte manierat, se comportă foarte bine în societate, duce o viață retrasă. Are relații numai cu camarazii. Este fiu de agricultor și are un frate subofițer. Necăsătorit, fără sarcini și fără avere. Foarte serios și discret. Se complace în cercul camarazilor. Nici o preocupare în afară de cele militare. Fără vicii și înclinări. Foarte demn, simțul onoarei, foarte devotat. Opinia camarazilor: foarte apreciat și respectat pentru caracter. Opinia șefilor: ofițer foarte bun, serios și cult. Este în mod categoric un element de mare caracter dovedit prin aprecierile tuturor șefilor. Nu l-am putut proba de devotament, însă sunt convins că este capabil în adevăr de un devotament până la sacrificiu față de șefii săi. Religios, fără nici un sentiment politic. Nu are relațiuni de familie sau înrudire cu foști politicieni.”

Locotenentul Ion S. Chirilă era caracterizat de către comandantul Centrul de Instrucție a Infanteriei: „Ofițer prezentabil, cu fizic dezvoltat, rezistent, excelează prin prestanță și energia sa. Practică sporturile și în special schiul și călăria. Foarte manierat, cu o foarte frumoasă conduită în societate. Cultivă și caută numai bunele relațiuni în societate. Este fiu de institutor. Are rude ofițeri și învățători. Necăsătorit, N-are datorii și nici avere. Foarte serios, discret și fără nici un viciu. Duce o viață demnă și este un ofițer care-și iubește cu pasiune cariera și țara. Din trecutul său rezultă că este un ofițer demn, cu un mare simț al onoarei și cinstei. Foarte bine apreciat de camarazii săi și de toți șefii ierarhici pe care i-a avut. Este un ofițer de mare caracter. S-a afirmat ca atare prin educația pe care a făcut-o plutonului său. Este capabil de orice sacrificiu. Devotat absolut șefilor. Pe timpul evacuării din Basarabia ofițerul a avut însărcinări de mare încredere în care s-a comportat strălucit. El a asigurat liniștea și ordinea în satul Dalnik, unde se produsese o rebeliune ungurească. Foarte curajos și hotărât. Trăiește în sentimentul infiltrat adânc la Centrul de Instrucție a Infanteriei că nu aparține lui, ci țării. N-are înrudiri cu foști politicieni. Este un înfocat patriot.” Părerea comandantului diviziei: „De acord cu comandantul Centrului de Instrucție a Infanteriei. Ofițer de încredere, căruia i se poate încredința orice misiune de mare răspundere.”

Locotenentul Vasile N. Giurămescu era caracterizat de către comandantul Regimentului 6 Vânători: „Sănătos și rezistent. Poate suporta cu ușurință orice greutate în campanie. Frumoasă atitudine în fața frontului, vioi și destul de rezistent. A practicat toate sporturile și s-a remarcat la înot. Foarte disciplinat și manierat în societate. Bun camarad și întreține relații cu ofițerii. Provenit din țărani răzeși și crescut în mediul de la țară cu principii frumoase și sănătoase. Nici o greutate familiară, fiind necăsătorit, iar părinții săi cu o situație materială frumoasă. Foarte serios și nici un viciu. Ofițer care nu vorbește mult și chiar se remarcă prin discreția sa. Foarte demn, onorabil și cinstit. Apreciat ca bun ofițer, de camarazi. Prin trecutul său, a dovedit șefilor săi că are un caracter frumos. Foarte devotat și a dovedit aceasta în operațiunile de retragere din Bucovina în 1940, când a stat tot timpul în mijlocul trupei, menținându-i moralul pentru care a fost decorat cu [Ordinul] Coroana [României] în grad de cavaler. Posedă sentimente religioase și patriotice de cel mai înalt grad, constituind un element militar de elită.” Părerea comandantului Diviziei 14 Infanterie: „Un foarte bun ofițer, foarte bine apreciat în tot cursul carierei și pe care se poate conta în orice însărcinare i s-ar da.”

Locotenentul Liviu Mircea Nistor era caracterizat de către comandantul Regimentului 91 Infanterie: „Fizic bine dezvoltat, vioi, rezistent la greutățile serviciului. Cu prestanță în fața frontului. Bine antrenat la marșuri. Practică călăria și schiul. Foarte manierat și cu o foarte frumoasă conduită în societate. Se trage dintr-o familie cinstită și onorabilă, originar din Sibiu, unde se bucură de o foarte bună reputație. Cunoaște bine limba germană. Necăsătorit. Nu are nici o greutate familiară. Foarte serios, discret și fără vicii. Duce o viață morală și demnă. Se complace în mediul celor mai remarcați intelectuali din garnizoană. Citește multă literatură, în special cea militară, fiind cu totul consacrat serviciului. Om de onoare, cinstit și demn pentru cariera militară, remarcându-se printre ceilalți camarazi ai săi. De când face parte din cadrele active ale armatei, nu a suferit nici o pedeapsă. Este reușit la examenul de admitere în Școala Superioară de Război. Este un om de caracter. În toate însărcinările ce i s-au dat, s-a dovedit a fi sincer și drept. În ceea ce privește însărcinările primite în legătură cu serviciul și camarazii săi, a dat dovadă de un caracter bine format. Foarte devotat serviciului și șefilor săi, fapt constatat și cu ocazia Rebeliunii Legionare din ianuarie 1941, când singur a cerut să fie pus la comandă de unitate de intervenție. Bun patriot, nu nutrește nici un sentiment politic, din contră urăște și disprețuiește astfel de apucături. Bun creștin ortodox. Nu este înrudit cu nici o familie de politicieni.” Părerea comandantului Diviziei 20 Infanterie: „De complet acord cu Regimentul 91 Infanterie. Locotenentul este un ofițer de caracter, devotat, demn și cu mult tact.”

Locotenentul Alexandru N. Balaș era caracterizat de către comandantul Regimentului de Gardă Călare astfel: „Foarte vioi și rezistent. Foarte bun călăreț și foarte curajos. Foarte bun trăgător, fiind și vânător. Temperament dinamic și foarte rapid în decizie în caz de acțiune. Aceste frumoase calități nu-l fac apt însă a fi încadrat acolo unde se cere mult tact. Educație bună. Mult bun simț, ceea ce îi dă posibilitate a avea o bună comportare în societate. Are un cumnat ofițer de stat major și un frate ofițer veterinar. […] Divorțat. Nu are avere. Nu are greutăți sau sarcini. Nu are vicii. Frecventează mai mult cercurile militare. Îi place să citească. Dă examen la Facultatea de Drept. Bun camarad. Apreciat de camarazii lui. Foarte demn și foarte corect. Nu are sentimente politice.”

 

Registration

Aici iti poti reseta parola