Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria universală > Furtul stelei de argint care marchează exact locul Naşterii Pruncului Hristos
Articole online

Furtul stelei de argint care marchează exact locul Naşterii Pruncului Hristos

Această criză a dus, în cele din urmă, la Războiul Crimeii (1854-1856).

Inscripţia în limba latină de pe marginea stelei de argint spune următoarele: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est” (Aici S-a născut Iisus Hristos din Fecioara Maria – 1717).

Steaua de argint este străjuită de cincisprezece candele care ard în permanenţă. Dintre acestea, şase aparţin grecilor, cinci armenilor şi patru latinilor.

Cu toate că Steaua a fost remontată în anul 1852 la intervenția sultanului Abdul-Medjid, a fost folosită în anul 1853 de Imperiul Rus drept pretext pentru declanșarea Războiului Crimeii.

Biserica Naşterea Domnului din Bethleem, ridicată pe locul peşterii în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, în ieslea oilor, înconjurat de păstori şi magi, este cel mai vechi edificiu creştin păstrat aproape intact.

Biserica se află în partea de răsărit a oraşului Bethleem, la opt kilometri de Ierusalim. Complexul ce o înconjoară, de aproximativ 12.000 metri pătraţi, include o mănăstire ortodoxă, una catolică şi una armeană.

Prima Biserică Naşterea Domnului a fost construită de împăratul roman Constantin în secolul al IV-lea d. Hr.

Mai târziu, în secolul al VI-lea, împăratul bizantin Iustinian a construit o biserică nouă în acelaşi loc.

În timpul invaziei persane din secolul al VII-lea, biserica a scăpat de la distrugere.

Până în secolul al XI-lea, cruciaţii au ridicat drapelul deasupra Bisericii Naşterea Domnului şi au renovat-o.

Tutela actuală a bazilicii este împărţită de trei mari confesiuni creştine: greco-ortodoxă, romano-catolică şi armeană.

 Naşterea Mântuitorului Hristos este relatată în Evangheliile Apostolilor Matei şi Luca. În pofida micilor diferenţe, care întăresc veridicitatea celor relatate de cei doi, ce doi evanghelişti afirmă faptul ca Iisus Hristos S-a născut în Bethleem şi a crescut în Nazareth.

Prima menţionare a peşterii din Bethleem, cinstită drept loc al Naşterii Domnului Hristos, apare în scrierile Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful, datând din jurul anului 160. El a identificat întâia oară grota drept peştera sfântă, locul Naşterii lui Hristos, grotă ce se află sub biserică.

 În anul 326, Sfântul Împărat Constantin şi mama sa, Sfânta Elena, au hotărât ridicarea unei biserici deasupra peşterii.

Această primă biserică a Naşterii Domnului, închinată la data de 31 mai 339, avea un plan octogonal şi era poziţionată chiar deasupra peşterii. Din aceasta perioadă se păstrează încă bucăţi impresionante şi însemnate din mozaicul ce acoperea în întregime podeaua bisericii.

Biserica ridicată atunci a fost distrusă de către împăratul Iustinian în anul 530, pentru a putea ridica, în locul ei, o biserică mult mai încăpătoare, aceasta fiind cea care se vede şi astăzi.

Perşii au cruţat Biserica Naşterii în timpul invaziilor din anii 614 deoarece, conform legendelor, aceştia au rămas profund impresionaţi de o reprezentare a Magilor care s-au închinat Pruncului, aducând daruri. Reprezentaţi în scena Naşterii Domnului, magii de la răsărit erau îmbrăcaţi în haine persane, iar magii erau călători tot de origine persană.

 Cruciaţii au cucerit Ierusalimul la 6 iunie 1009. Francii şi bizantinii au contribuit împreună la redecorarea în întregime a interiorului Biserica Naşterea Domnului (1165-1169), lucru menţionat într-o inscripţie în limba greacă, păstrată în transeptul de nord.

Biserica a fost neglijată mai ales în perioadele de domnie a ocupaţiei otomane, dar, din fericire, Biserica Naşterii nu a fost afectată şi nici dărâmată.

 Alte încercări prin care a trecut Biserica Naşterea Domnului sunt cutremurul din 1834 şi incendiul din 1869, care au distrus mobilierul de lemn al peşterii. Cu toate acestea, biserica a supravieţuit tuturor încercărilor naturale sau umane la care a fost supusă.

În anul 2012, Biserica Naşterea Domnului din Bethleem şi suprafaţa înconjurătoare a fost înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Pe lângă biserică, proprietatea înscrisă include, de asemenea, mănăstiri şi biserici latine, ortodoxe greceşti, franciscane şi armene, precum şi clopotniţe, grădini terasate şi un traseu de pelerinaj.

 

Sursa: Agerpres

Registration

Aici iti poti reseta parola