Evenimentul Istoric > Articole online > De spus în pandemie! Rugăciunea către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi, prăznuiți astăzi
Articole online

De spus în pandemie! Rugăciunea către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi, prăznuiți astăzi

Datorită vindecărilor dăruite oamenilor, ei sunt cunoscuți și sub numele de doctori fără arginți. Au primit acest nume pentru că vindecarea era dată nu de medicamente, ci de Hristos.

Pentru acest motiv ei nu primeau niciun fel de plata de la pacienții lor. Singură lor plata era ca cel tămăduit să creadă în Hristos. Pentru că Damian a acceptat trei ouă de la Palladia, o femeie care a fost vindecată de o boală, acesta a cerut să nu fie îngropat alături de fratele sau.

Dar, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropați împreună.

Trebuie să reținem că orice sfânt alina suferințele oamenilor, dar unii au fost și doctori: Cosma și Damian (1 noiembrie), Chir și Ioan (31 ianuarie), alți sfinți ce poartă numele Cosma și Damian (1 iulie) și Pantelimon (27 iulie).

Rugăciunea

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu.

Pentru această, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne.

Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, că, râvnind vieţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă.

Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i că să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu.

Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte, şi apăraţi-i de moartea năprasnică, şi cu puternică voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă şi ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, că împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor.

Amin.

Registration

Aici iti poti reseta parola