Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria universală > Cultura Baden – Coțofeni
Articole online

Cultura Baden – Coțofeni

Cultura Baden – Coțofeni

Nu se poate vorbi despre un grup omogen din punct de vedere etnic de populații. Singurul element comun este decorul ceramicii. Există mai multe tipuri de așezări datorită diversității aspectul geomorfologic: unele așezări sunt înșirate de-a lungul apelor, altele sunt la înălțimii de 1400 m în Apuseni sau pe dealuri cu terase amenajate artificial.

Locuințe sunt de suprafața, dar si bordeie. Casele erau dispuse una lângă alta (la Calnic in Sibiu s au identificat 15 construcții de forma rectangulara, cu 2 încăperi fiecare cu una sau doua vetre). Materialul de construcție era lutul, pomostit pe un schelet de nuiele, în zona montană utilizându-se probabil lemnul.  Economia în cultura Coțofeni era următoarea: la șes agricultura, la deal și munte creșterea vitelor ( mai ales oi și capre în Transilvania și Banat). Era utilizat și carul ca mijloc de transportat. În aria culturii Coțofeni nu se cunoaște nicio necropolă ( spre deosebire de aria Baden, unde se află necropole de inhumație mai ales ). S-au identificat însă morminte tot de inhumație, mai puțin de incinerație. Cu excepția unor înmormântări în locuri deschise, în peșteri sau în așezări, în cultura Coțofeni se practica înmormântarea în tumuli.

E greu de precizat sfârșitul culturii Coțofeni

Relația cu cultura Wietenberg, care corespunde  perioadei de dezvoltare a epocii bronzului din Transilvania, nu e clară. Exisă descoperiri de factură funerară care nu pot fi încadrate deplin în niciuna din culturi ( Livezile, Copăceni, Șoimuș, Roșia).

În ceea ce privește grupul Șoimuș legătura cu cultura Coțofeni e dată de preluarea unor forme ceramice din fondul anterior și de nivelul inferior de locuire, care e de tip Coțofeni în mai multe așezări cu două niveluri.

Pe versanții vestici ai Munților Apuseni, în grupul roșia, ceramica are unele tradiții de sorginte Coțofeni, dar asemănări sunt si cu grupurile culturale din bazinul Tisei si al Dunării mijlocii. Ritul de înmormântare e inhumația. Importante sunt descoperirile (schelete, topoare, ceramica) de la Izbucul Topliței.

În sud-estul munților apuseni si in vestul pod. trans – grupul Copăceni. ceea ce e sigur e ca locuirile de tip Copăceni sunt ulterioare culturii Coțofeni si anterioare descoperirilor de tip Wietenberg. ceramica de tip Copăceni (vestul pod. Transilvaniei si sud-estul Munților Apuseni) se situează într-o fază mai nouă a descoperirilor. La Copăceni apar și morminte de incinerație. descoperirea a doi cercei de aur  în tumulul 3 de la Ampoița care au analogii apropiate în inventarul unui mormânt din Marea Ionică conduce la plasarea în intervalul 2800-2200.

 

Registration

Aici iti poti reseta parola