Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Complotul cu mașina infernală pus la cale la București în februarie 1859 pentru asasinarea lui Cuza Vodă
Articole online

Complotul cu mașina infernală pus la cale la București în februarie 1859 pentru asasinarea lui Cuza Vodă

În ședința Adunării Legiuitoare a Munteniei din 26 mai 1859 pe ordinea de zi figura „cererea făcută de Ministrul justiției pentru darea lui Cezianu, ca să fie depus înaintea procurorilor”.

Tocmai la urmă, cand era să plece Domnitorul, l-a schimbat și mi-a zis că a dat deslușiri agăi ca sa urmarească pe conspiratori și că i-a zis sa se pună la dispoziția mea.

Aga a și venit și eu i-am zis ca de acum e treaba politiei, că mai mult nu poate face decât să se înțeleagă cu d-1 Cezianu și, de va voi să-i dea d-lui informații, ca unul căruia i se descoperise toată șiretenia complotului de la început.

D-1 Cezianu a primit și atunci a intrat în relații și înțelegere cu aga.

Precum se vede, d-1 Cezianu, de la început și până azi, n’a făcut alt decât, spăimântat de gravitatea împrejurării, a venit să destăinuească guvernului ceea ce aflase.

De aci, d-sa se încarcă cu o sarcină ce nu era a d-sale, numai după o povață a ministrului, în care firește avea încredere, și după dorința de a scăpa societatea de primejdia ce o amenința.

Se pune în relație cu aga și se trateaza lucrul precum ați vazut din relația d-sale, până când Matelon și Grini pier din țară.

Apoi d-1 Cezianu vine la mine și-mi spune ca acei oameni s’au facut nevăzuți.

După câtva timp iar vine la mine și-mi spune că complotul a apărut din nou mai infernal, cu Bontilă.

  • Cine ți-a spus?
  • Tot croitorul.

Eu i-am zis că tot ce putea face, este să descopere și aceasta prin Evreu. Acum cine e acel Bontilă?

De unde a venit ?

Sub ce recomandație a fost dat poliției, încât ea sa fie datoare a-l trimite spion pe lângă Cezianu și să-1 facă a juca rolul de conspirator al complotului ?

Acestea nu se pot înțelege. Aceasta a fost o greșeală mare din partea poliției, să aibă mai multă încredere într’un venetic, într’un vagabond, decât într’un om cu un caracter cu mult mai înalt, și ca cetățean și ca deputat.

Acum chestiunea e aci.

Acest Bontilă a fost în realitate numai un spion al poliției, care încerca să compromită pe d-1 Cezianu, sau a fost el unadevărat conspirator, care sub rolul de spion a putut și să joace poliția și să tragă pe d-l Cezianu în conspirație și complot ?

Astfel se înfățișează lucrul.

Trebuie să avem toată bănuiala în cugetul și rolul lui Bontilă și oarecare încredere în caracterul d-lui Cezianu.

La dimpotriva, am bănui pe d-1 Cezianu, și, în loc de a-l apăra, l-am înjosi pâna a-l trimite pe banca acuzaților.

Oare, făcând astfel, n’am închide ușa fiecarui om de cinste, care ar putea și ar voi să descopere vreo crimă?

 

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola