Cine își poate amâna ratele la bănci din cauza pandemiei Covid – 19. Analiza specialistului

 

Cea mai importantă condiţie pentru amânarea la plată a creditelor este aceea ca veniturile acestora să fi fost afectate direct sau indirect de situaţia generată de pandemia Covid - 19, conform unei analize efectuate de Casa de avocatură Filip & Company, preluată de Agerpres.

„Au existat o serie de discuţii în spaţiul public despre debitorii care vor putea beneficia de prevederile ordonanţei, iar textul OUG 37/2020 vine să clarifice faptul că nu orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de facilităţile acesteia, ci este necesară îndeplinirea anumitor condiţii, cea mai importantă fiind aceea ca veniturile acestora să fi fost afectate direct sau indirect de situaţia generată de pandemia Covid – 19. Mai specific, debitorii care pot beneficia de OUG 37/2020 sunt persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi individuale, profesiile liberale sau exercitate în baza unei legi speciale, precum şi orice persoane juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii”, se arată în analiză.

Astfel, dintre principalele condiţii pe care debitorii trebuie să le îndeplinească compania aminteşte: existenţa unui contract de credit, respectiv a unui contract de leasing încheiat cu un creditor, iar împrumutul în baza acestui contract să fi fost acordat până la 30 martie 2020, data intrării în vigoare a OUG 37/2020. Sunt excluse de la aplicare toate contractele de credit care urmează a fi încheiate ulterior acestei date, business-ul generat de bănci şi instituţii financiare nebancare viitor nefiind impactat de aceasta măsură; contractul de credit să nu fi ajuns la scadenţă iar creditorul să nu fi declarat scadenţa anticipată înainte de 30 martie 2020; să nu înregistreze restanţe la data instituirii stării de urgenţă în România (respectiv, 16 martie 2020) sau să le fi plătit până la solicitarea suspendării obligaţiei de plată.

Având în vedere contextul implementării acestei ordonanţe de urgenţă, înţelegem că restanţele apărute ulterior instaurării stării de urgenţă sunt acceptate şi nu trebuie plătite până la depunerea cererii suspendării obligaţiei de plată pentru ca debitorul respectiv să poată beneficia de facilităţile aduse de această ordonanţă.

O altă condiţie este ca să le fi fost afectate veniturile direct sau indirect de situaţia generată de pandemia Covid-19. Modalitatea în care poate fi apreciat acest criteriu va fi detaliată în normele de aplicare ce urmează a fi adoptate de Ministrul Finanţelor Publice în 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020. Modul cum va fi evaluată îndeplinirea acestei condiţii este de interes în mod particular în ceea ce priveşte persoanele fizice, în cazul cărora spre exemplu nu este reglementată posibilitatea obţinerii unui certificat de situaţii de urgenţă.

În plus, debitorii persoane juridice, precum şi celelalte categorii de debitori exceptând persoanele fizice, trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii: să nu se afle în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării; şi si-au întrerupt activitatea (total sau parţial) ca efect al deciziilor emise de autorităţi în perioada stării de urgenţă şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente în perioada stării de urgenţă.

În comunicat se reaminteşte că potrivit Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă, operatorii economici pot obţine două tipuri de astfel de certificate de la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

De asemenea, în articol se menţionează că OUG 37/2020 nu se aplică debitorilor care nu îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de aplicabilitatea acestor prevederi. Spre exemplu, dacă debitorul nu va putea dovedi băncii că veniturile sale au fost afectate direct sau indirect de situaţia provocată de pandemia Covid-19 (aşa cum această dovadă va fi reglementată prin normele ce urmează a fi implementate de MFP) sau dacă debitorul avea deja restanţe la plata creditului înainte de începerea stării de urgenţă şi nu le-a plătit, nu va putea beneficia de facilităţile aduse de această ordonanţă de urgenţă.

Din perspectiva creditorilor, OUG 37/2020 nu pare să fi avut în vedere şi nu ar trebui sa fie considerată ca aplicabilă creditorilor instituţii financiare din alte state membre ale Uniunii Europene care prestează activitatea de creditare în mod direct pe teritoriul României prin intermediul regulilor de paşaportare, şi nici dezvoltatorilor imobiliari care au dreptul să acorde credite consumatorilor în legătură cu imobilele pe care le construiesc conform OUG 52/2016.

Autorii studiului menţionează că acest aspect este relevant întrucât pot exista debitori persoane juridice a căror activitate a fost întreruptă total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţi în perioada stării de urgenţă sau care au înregistrat diminuări ale veniturilor sau încasărilor care ating sau depăşesc pragul reglementat, dar care au contractat finanţări direct de la instituţii de credit sau financiare din alte state membre ale Uniunii Europene.

Debitorii care îndeplinesc criteriile enumerate mai sus, au dreptul să ceară creditorilor din contractele de credit sau de leasing amânarea la plată a ratelor reprezentând capital, dobânzi şi comisioane pentru o perioadă cuprinsă între 1 (una) şi 9 (nouă) luni, însă nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Perioada pentru care se aplică amânarea la plată a ratelor se adaugă perioadei totale a creditului, chiar dacă astfel este depăşită perioada maximă de creditare din regulile interne de creditare ale creditorului.

Cu toate acestea, dacă prin această prelungire este depăşită limita maximă de vârstă a debitorului (în cele mai multe cazuri 60 sau 65 de ani), creditul trebuie reeşalonat pentru a se încadra în limita de vârstă practicată de creditor.

Pentru a beneficia de această amânare la plată debitorii care îndeplinesc condiţiile de mai sus trebuie să solicite această facilitate din partea creditorului în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020 (respectiv, până la data de 14 mai 2020).

Cererea de amânare la plată poate fi realizată: prin poştă, prin poşta electronică, sau prin telefon la un număr special alocat de către creditori pentru această situaţie, publicat pe pagina sa de internet, iar discuţia telefonică va fi înregistrată.

„OUG 37/2020 nu impune debitorilor folosirea unui anumit standard de cerere şi având în vedere că aceasta poate fi făcută şi prin telefon, înţelegem că ar fi suficient ca debitorul să se identifice, să detalieze situaţia care a generat scăderea veniturilor şi să menţioneze perioada pentru care doreşte amânarea de la plată a ratelor. Având în vedere interdicţiile de circulaţie impuse de autorităţi pe perioada stării de urgenţă, ne aşteptăm ca cele mai folosite metode de depunere a cererilor de amânare la plată să fie mijloacele electronice. Odată depusă cererea de amânare, creditorul are dreptul să analizeze situaţia înainte de a aproba condiţiile de amânare la plată. Deşi nu este clar până unde ar putea ajunge dreptul creditorului de analiză sau de refuz, înţelegem că fiecare creditor are dreptul să verifice că debitorul respectiv întruneşte condiţiile cerute de OUG 37/2020, în caz contrar, putând refuzând aprobarea amânării”, se spune în comunicat.

Din perspectiva documentaţiei contractuale, nu este necesară încheierea unui act adiţional la contractul de credit, modificările la contractul de credit operând în baza legii. Totuşi, în termen de 30 de zile creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor OUG 37/2020. Astfel, clauze contractuale care se pot modificata trebuie să fie legate de implementarea beneficiilor OUG 37/2020 şi se pot referi la aspecte cum ar fi durata contractului de credit şi graficul de rambursare.

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de cerere şi aprobare a amânării la plată a ratelor urmează a fi reglementate prin normele de punere în aplicare ale Ministerului Finanţelor Publice.

Ratele pentru care se cere amânarea la plată sunt formate din trei componente importante: principal, dobândă şi comisioane.

Principalul creditului rămâne acelaşi cu menţiunea că va fi replătit în continuare din momentul în care încetează perioada de amânare a plăţii ratelor – cel mai târziu 1 ianuarie 2021.

Comisioanele nu se mai plătesc pentru lunile în care se realizează amânarea la plată a ratelor.

Autorii precizează că OUG 37/2020 nu reglementează în mod clar ce se întâmplă cu aceste comisioane care ar fi fost datorate pe perioada suspendării, însă potrivit comunicatelor de presă din partea Ministerului Finanţelor Publice, acestea vor fi un cost suportat de creditorii afectaţi de această ordonanţă.

Dobânzile datorate pentru sumele de principal amânate la plată din toate creditele, mai puţin creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, vor fi capitalizate, majorând astfel principalul creditului iar lor li se vor aplica dobânzi şi vor fi plătite eşalonat conform unui nou grafic de rambursare pe noua perioadă a creditului.

Dobânzile datorate pentru sumele de principal amânate la plată din creditele ipotecare acordate persoanelor fizice vor fi contabilizate de bănci separat pentru lunile la care s-a realizat amânarea, nu vor fi capitalizate şi vor rezulta într-o sumă pe care debitorul o va plăti eşalonat în 60 de luni în rate egale de la momentul încetării perioadei de amânare.

Plata dobânzilor la creditele ipotecare datorate de către persoanele fizice pentru perioada de amânare la plată a ratelor va fi garantată de către statul român prin FNGCIMM. Astfel, creditorii si FNGCIMM vor încheia convenţii separate de creditare, prin care fondul naţional de garantare va emite scrisori de garanţie cu privire la plata de către debitorii persoane fizice din contractele de credit ipotecare a dobânzilor acumulate în perioada de amânare la plată. În cazul în care debitorii nu plătesc aceste sume, ele vor fi acoperite de FNGCIMM, acesta având posibilitatea să recupereze de la debitorii persoane fizice sumele neplătite cu titlu de creanţă bugetară.

Analiza a fost efectuată de Alexandra Manciulea, partner, şi Rebecca Marina, associate, în cadrul Filip & Company.