Evenimentul Istoric > Iunie 2021 > Boierii îl pun pe călugărul Paisie domn al Țării Românești, iar acesta taie la ei fără milă
Iunie 2021

Boierii îl pun pe călugărul Paisie domn al Țării Românești, iar acesta taie la ei fără milă

Botezat Petru, a dom-nit în Țara Româ-nească sub nume-le de Radu Vodă Paisie timp de nouă ani și opt luni, de la 13 iunie 1535 până în 17 martie 1545.Letopisețul Țării Românești arată despre venirea lui la domnie: „După omorârea lui Vintilă Vodă de boieri – întâmplată pe ziua de 11 Iu-nie 1535 în Craiova, […]

Acces restricționat. Dacă doriți să citiți acest articol, mergeți pe edituradecarte.ro și achiziționați ediția Iunie 2021